E-Devlet ve Kamu Yönetimi

E-devlet şifresi nasıl çıkartılır, E-devlette nasıl sorgulama yapılır, hangi işlemler yapılır, kamu yönetimi, performans yönetimi, performans ölçümü

Kamu Performans Yönetiminin İlkeleri

Kamu Performans Yönetiminin İlkeleri

E-Devlet ve Kamu Yönetimi30 Haziran 2016
Kamu Performans Yönetiminin İlkeleri Performans anlayışının kabulü ilkesi Hem yöneticilere hem çalışanlara performans yönetiminin gerekliliği anlatılarak anlayışın yerleştirilmesi gerekir. Kurumsal performansın oluşturulması ilkesi Kamu Performans..
Performans Yönetiminin Unsurları

Performans Yönetiminin Unsurları

E-Devlet ve Kamu Yönetimi30 Haziran 2016
Performans Yönetiminin Unsurları Performans yönetimi, bütünleşik ve döngüsel bir süreçtir. Kurumun amaçlarının belirlenmesi ve açık biçimde tanımlanmasında, uygun stratejilerin oluşturulmasında, katılımcı bir yönetim kültürü oluşturulmasında,..
Performans Yönetiminin Yararları

Performans Yönetiminin Yararları

E-Devlet ve Kamu Yönetimi28 Haziran 2016
Performans Yönetiminin Yararları Performans yönetiminin bir bütün olarak anlaşıldığı ve etkili bir şekilde kullanıldığı kurumlarda pek çok yarar sağlayabilir. Bu yararları “çalışanlar” ve “örgüt” açısından..
Performans Yönetiminin Amaçları

Performans Yönetiminin Amaçları

E-Devlet ve Kamu Yönetimi28 Haziran 2016
Performans Yönetiminin Amaçları Performans yönetimi bireysel ve kurumsal olarak amaçların ve görevlerin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan bir yönetim anlayışıdır. Bu yönetim..
Performans Yönetiminin Boyutları

Performans Yönetiminin Boyutları

E-Devlet ve Kamu Yönetimi28 Haziran 2016
Performans Yönetiminin Boyutları Verimlilik Etkinlik Tutumluluk Kalite   Verimlilik ve Etkinlik (Etkililik) Etkililik amaca ulaşma, verimlilik ise kaynakların doğru kullanılması olarak tanımlanabilir. Etkililik sonuçlarla ilişkiliyken,..
Performans Yönetimine Giriş

Performans Yönetimine Giriş

E-Devlet ve Kamu Yönetimi28 Haziran 2016
Performans Yönetimine Giriş Küreselleşme ve artan rekabet özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de maliyetlerin düşürülmesi, etkinlik ve verimlilik gibi kavram ve hedefleri öne çıkartmıştır...
Sayfa12345