5018 Sayılı Kanun II Sayılı Cetvel: Özel Bütçeli İdareler

/ 10 Haziran 2020 / 5 views / yorumsuz

 

5018 Sayılı Kanun 2. Sayılı Cetvel Özeti

A) YÖK, Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

Yükseköğretim Kalite KuruluÜniversiteler

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi

Harran Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Kafkas Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Ağrı Dağı Üniversitesi (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Sinop Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Munzur Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Türk-Alman Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Abdullah Gül Üniversitesi

Erzurum Teknik Üniversitesi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

İzmir Bakırçay Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Samsun Üniversitesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Tarsus Üniversitesi

Trabzon Üniversitesi

Kayseri Üniversitesi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

B) Diğer Özel Bütçeli İdarelerSavunma Sanayi Başkanlığı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi(1)

Atatürk Kültür Merkezi(1)

Türk Dil Kurumu(1)

Türk Tarih Kurumu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Karayolları Genel Müdürlüğü (2)

Spor Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü (3)

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (METEA)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

Türk Patent ve Marka Kurumu

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Kamu Denetçiliği Kurumu

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

Meslekî Yeterlilik Kurumu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTTB)

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Enstitüsü

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Helal Akreditasyon Kurumu

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Uzay Ajansı

Türkiye Adalet Akademisi

Kapadokya Alan Başkanlığı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu


Dipnotlu ve açıklamalı orijinal metin5018 Sayılı Kanun II Sayılı Cetvel: Özel Bütçeli İdareler

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

1) Yükseköğretim Kurulu

2) (Değişik: 17/2/2011-6114/11 md.) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

3) İstanbul Üniversitesi

4) İstanbul Teknik Üniversitesi

5) Ankara Üniversitesi

6) Karadeniz Teknik Üniversitesi

7) Ege Üniversitesi

8) Atatürk Üniversitesi

9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi

10) Hacettepe Üniversitesi

11) Boğaziçi Üniversitesi

12) Dicle Üniversitesi

13) Çukurova Üniversitesi

14) Anadolu Üniversitesi

15) (Değişik: 9/5/2018-7141/10 md.) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

16) İnönü Üniversitesi

17) Fırat Üniversitesi

18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi

19) Selçuk Üniversitesi

20) (Değişik: 9/5/2018-7141/10 md.) Bursa Uludağ Üniversitesi

21) Erciyes Üniversitesi

22) Akdeniz Üniversitesi

23) Dokuz Eylül Üniversitesi

24) Gazi Üniversitesi

25) Marmara Üniversitesi

26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

27) Trakya Üniversitesi

28) Yıldız Teknik Üniversitesi

29) (Değişik: 18/6/2017-7033/81 md.) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

30) Gaziantep Üniversitesi

31) (Değişik: 9/5/2018-7141/10 md.) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

32) (Değişik: 9/5/2018-7141/10 md.) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

33) Afyon Kocatepe Üniversitesi

34) Balıkesir Üniversitesi

35) (Değişik: 20/8/2016-6745/22 md.) Manisa Celal Bayar Üniversitesi

36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

37) (Değişik: 9/5/2018-7141/10 md.) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

38) (Değişik: 9/5/2018-7141/10 md.) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

39) (Değişik: 21/10/2014-6562/4 md.) Gebze Teknik Üniversitesi

40) Harran Üniversitesi

41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

42) Kafkas Üniversitesi

43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

44) Kırıkkale Üniversitesi

45) Kocaeli Üniversitesi

46) Mersin Üniversitesi

47) (Ek: 16/5/2012-6307/4 md.) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

48) (Değişik: 9/5/2018-7141/10 md.) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

49) (Değişik: 18/6/2017-7033/81 md.) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

50) Pamukkale Üniversitesi

51) Sakarya Üniversitesi

52) Süleyman Demirel Üniversitesi

53) (Değişik: 9/5/2018-7141/10 md.) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

55) Galatasaray Üniversitesi

56) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.; Değişik: 9/5/2018-7141/10 md.) Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

57) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Kastamonu Üniversitesi

58) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Düzce Üniversitesi

59) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.;Değişik: 9/5/2018-7141/10 md.) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

60) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Uşak Üniversitesi

61) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.; Değişik: 30/3/2012-6287/22 md.) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

62) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md;Değişik: 9/5/2018-7141/10 md.) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

63) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md. ; Değişik: 9/5/2018-7141/10 md.) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

64) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Aksaray Üniversitesi

65) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Giresun Üniversitesi

66) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Hitit Üniversitesi

67) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md. ; Değişik: 9/5/2018-7141/10 md.) Yozgat Bozok Üniversitesi

68) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Adıyaman Üniversitesi

69) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ordu Üniversitesi

70) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Amasya Üniversitesi

71) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

72) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Ağrı Dağı Üniversitesi(1)

73) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Sinop Üniversitesi

74) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Siirt Üniversitesi

75) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.; Değişik: 30/10/2013-6501/3 md.) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

76) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Karabük Üniversitesi

77) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Kilis 7 Aralık Üniversitesi

78) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Çankırı Karatekin Üniversitesi

79) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Artvin Çoruh Üniversitesi

80) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.; Değişik: 19/4/2012-6296/4 md.) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

81) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Bitlis Eren Üniversitesi

82) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Kırklareli Üniversitesi

83) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

84) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Bingöl Üniversitesi

85) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Muş Alparslan Üniversitesi

86) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Mardin Artuklu Üniversitesi

87) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Batman Üniversitesi

88) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Ardahan Üniversitesi

89) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Bartın Üniversitesi

90) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Bayburt Üniversitesi

91) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Gümüşhane Üniversitesi

92) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Hakkari Üniversitesi

93) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Iğdır Üniversitesi

94) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Şırnak Üniversitesi

95) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.; Değişik: 20/8/2016-6745/22 md.) Munzur Üniversitesi

96) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Yalova Üniversitesi

97) (Ek: 1/4/2010-5979/4 md.) Türk-Alman Üniversitesi

98) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.; (Değişik: 20/8/2016-6745/22 md.) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

99) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) Bursa Teknik Üniversitesi

100) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) İstanbul Medeniyet Üniversitesi

101) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

102) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.; Değişik: 30/3/2012-6287/22 md.) Necmettin Erbakan Üniversitesi

103) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.; Değişik: 30/3/2012-6287/22 md.) Abdullah Gül Üniversitesi

104) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) Erzurum Teknik Üniversitesi

105) (Ek: 31/3/2011-6218/2 md.) (Değişik:21/2/2019-7167/3 md.) Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

106) (Ek: 22/1/2013-6410/5 md.) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

107) (Ek: 27/3/2015-6639/6 md.) Sağlık Bilimleri Üniversitesi

108) (Ek: 31/3/2015-6640/7 md.) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

109) (Ek: 31/3/2015-6640/7 md.) İskenderun Teknik Üniversitesi

110) (Ek: 31/3/2015-6640/7 md.) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

111) (Ek: 1/4/2015-6641/6 md.) Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

112) (Ek: 20/8/2016-6745/22 md.) İzmir Bakırçay Üniversitesi

113) (Ek: 20/8/2016-6745/22 md.) İzmir Demokrasi Üniversitesi

114) (Ek: 18/6/2017-7033/81 md.) Yükseköğretim Kalite Kurulu

115) (Ek: 18/6/2017-7033/81 md.; Değişik: 6/12/2017-7063/6 md.) Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

116) (Değişik: 17/1/2019-7161/39 md.) Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

117) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Konya Teknik Üniversitesi

118) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

119) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Malatya Turgut Özal Üniversitesi

120) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

121) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

122) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

123) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Samsun Üniversitesi

124) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

125) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Tarsus Üniversitesi

126) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Trabzon Üniversitesi

127) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Kayseri Üniversitesi

128) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

129) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Eskişehir Teknik Üniversitesi

130) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

131) (Ek: 9/5/2018-7141/10 md.) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi


(I) 19/6/2008 tarihli ve 5773 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna eklenen Geçici 38 inci maddede; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Ağrı Dağı Üniversitesine yapılmış olan atıfların Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER(1)(2)(3)

1) (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/215 md.) Savunma Sanayi Başkanlığı

2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

3) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.) Atatürk Araştırma Merkezi(1)

4) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.) Atatürk Kültür Merkezi(1)

5) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.) Türk Dil Kurumu(1)

6) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.) Türk Tarih Kurumu(1)

7) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/125 md.)

8) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

9) Türkiye Bilimler Akademisi

10) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/2 md.)

11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

12) (Ek: 25/6/2010-6001/43 md.) Karayolları Genel Müdürlüğü (2)

13) (Değişik: 6/3/2011-KHK-643/13 md.) Spor Genel Müdürlüğü

14) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

15) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

16) (Ek: 1/7/2006-5538/19 md.) Orman Genel Müdürlüğü (3)

17) Vakıflar Genel Müdürlüğü

18) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

19) (Mülga: 11/10/2011-KHK-662/58 md.)

20) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

21) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

22) Türk Akreditasyon Kurumu

23) Türk Standartları Enstitüsü

24) (Mülga: 8/8/2011-KHK-649/60 md.)

25) Türk Patent ve Marka Kurumu

26) (Mülga:RG-28/3/2020-31082-CK-57/19 md.)

27) (Mülga:RG-28/3/2020-31082-CK-57/19 md.)

28) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

29) (Mülga: 6/3/2011-643-KHK/13 md.)

30) (Ek: 24/10/2011-KHK-656/20 md.) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

31) (Mülga: 8/8/2011-648-KHK/19 md.)

32) GAP Bölge Kalkınma İdaresi

33) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

34) Kamu Denetçiliği Kurumu (4)

35) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu(4)

36) (Ek: 21/9/2006-5544/31 md.) Meslekî Yeterlilik Kurumu(4)

37) (Ek: 24/3/2010-5978/30 md.) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

38) (Ek: 28/12/2010-6093/14 md.) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

39) (Ek: 6/3/2011-KHK-643/13 md.) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

40) (Ek: 6/3/2011-KHK-643/13 md.) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

41) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/60 md.)Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

42) (Ek: 11/10/2011-KHK-662/58 md.) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

43) (Ek: 10/10/2011-KHK-658/12 md.)Türkiye Su Enstitüsü

44) (Ek: 11/10/2011-KHK-663/58 md.) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

45) (Ek: 21/6/2012-6332/22 md.; Değişik: 6/4/2016-6701/28 md.) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

46) (Ek: 19/11/2014-6569/40 md.) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

47) (Ek: 1/11/2017-7060/13 md.) Helal Akreditasyon Kurumu

48) (Ek: 15/7/2018-C.K-4/761 md.) (Mülga:RG-28/3/2020-31082-CK-57/19 md.)

49) (Ek: 15/7/2018-C.K-4/783 md.) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

50) (Ek:RG-13/12/2018-30624-C.K.-23/11 md.) Türkiye Uzay Ajansı

51) (Ek:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.) Türkiye Adalet Akademisi

52) (Ek:RG-1/6/2019-30791-C.K.-38/10 md.) Kapadokya Alan Başkanlığı

53) (Ek:RG-28/3/2020-31082-CK-57/19 md.) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu


(1) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle bu bölüme “2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” sırasından sonra gelmek üzere “3) Atatürk Araştırma Merkezi, 4) Atatürk Kültür Merkezi, 5) Türk Dil Kurumu, 6) Türk Tarih Kurumu” ibareleri eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle bu bölüme “11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu” sırasından sonra gelmek üzere “12) Karayolları Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3) Bu bölüme; 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu bölüme “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü” sırasından sonra gelmek üzere “11) Orman Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(4) 28/9/2006 tarihli ve 5548 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle bu bölüme “29) Kamu Denetçiliği Kurumu” ibaresi eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. Daha sonra 5548 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesinin 25/12/2008 tarihli ve E.: 2006/140, K.: 2008/185 sayılı Kararı ile tümüyle iptal edilmesi üzerine söz konusu ibare yürürlükten kalkmış; 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.