5018 Sayılı Kanun III ve IV Sayılı Cetveller: Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları

/ 10 Haziran 2020 / / yorumsuz

5018 Sayılı Kanun III ve IV Sayılı Cetveller: Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları

III Sayılı Cetvel: Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

3) Sermaye Piyasası Kurulu

4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

6) Kamu İhale Kurumu

7) Rekabet Kurumu

8) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

9) Kişisel Verileri Koruma Kurumu

10) Nükleer Düzenleme Kurumu

11) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme KurumuIV Sayılı Cetvel: Sosyal Güvenlik Kurumları

I-Sosyal Güvenlik Kurumu

2-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü


Orijinal Metin:

5018 Sayılı Kanun III ve IV Sayılı Cetveller: Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları

III Sayılı Cetvel: Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2) (Değişik: 25/6/2009-5917/47 md.) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

3) Sermaye Piyasası Kurulu

4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

6) Kamu İhale Kurumu

7) Rekabet Kurumu

8) (Mülga: 20/11/2017-KHK-696/135 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/123 md.)

9) (Ek: 26/9/2011-KHK-660/32 md.) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

10) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Kişisel Verileri Koruma Kurumu

11) (Ek: 2/7/2018-KHK-702/11 md.) Nükleer Düzenleme Kurumu

12) (Ek:RG-18/10/2019-30922-CK-47/20 md.) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

IV Sayılı Cetvel: Sosyal Güvenlik Kurumları

I-Sosyal Güvenlik Kurumu

2-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü