WhatsApp’ı silip Telegram’a Geçenler İçin: Kaspersky uzmanlarından Telegram deneyiminizin güvenli olmasını sağlayacak 7 ipucu
Kaspersky uzmanlarından Telegram deneyiminizin güvenli olmasını sağlayacak 7 ipucu Mesajlaşma uygulamalarının gizliliğinin ve güvenliğini tartışıldığı mevcut ortamda, Telegram uygulamasının işlevselliğinin basit bir mesaj alışverişinin ötesine geçtiğini ve birçok şaşırtıcı özelliğe sahip olduğu,..
Marx’tan ‘Türkiye Üzerine’
Marx’tan ‘Türkiye Üzerine’ Karl Marx’ın New York Tribune adlı gazete için aşağı yukarı on yıl boyunca yazdığı yazıları kapsayan “Türkiye Üzerine” isimli kitap Sümer Yayıncılık’tan çıktı. Kitabın çevirmenlerinden de olan..
PISA 2018 Türkiye Ön Raporu ve TIMSS 2019 Türkiye Ön Raporu
PISA 2018 Türkiye Ön Raporu ve TIMSS 2019 Türkiye Ön Raporu PISA 2018 Türkiye Ön Raporu 1. Giriş • 19 1.1 PISA’da Ne Ölçülmektedir? • 21 1.2 PISA 2018 Uygulaması..
Wilhelm Wundt
Wilhelm Wundt, lise psikoloji ders kitaplarında uzun yıllar psikolojinin kurucuları arasında adı geçen Wilhelm Wundt kimdir? Bugün fikirleri ve çalışmaları bir değer ifade ediyor mu?   Wilhelm Maximilian Wundt (16 Ağustos 1832..
Yapısalcı Yaklaşım, Yapı Kavramı ve Psikolojide Yapısalcılık
Yapısalcı Yaklaşım, Yapı Kavramı ve Psikolojide Yapısalcılık Yapısalcılık, dilbilimci Saussure’un 1916’da yayımlanan ders notlarının etkisiyle yayılan 20. yüzyılın en önemli düşünce akımlarından biridir. Yapısalcılık, kendini dilbilimle sınırlamamış, Saussure’un öngörüleri doğrultusunda,..
Titchener, Yapısalcılık ve İç Gözlem
Titchener, Yapısalcılık ve İç Gözlem Edward Bradford Titchener (11 Ocak 1867; İngiltere – 3 Ağustos 1927; ABD), İngiliz psikolog. Psikolojinin ABD’de deneysel bir bilim olarak yerleşmesine katkıda bulunan kişilerden biridir. 1885’te girdiği Oxford Üniversitesi’nde klasik diller..
YÖK’ten E-Devlet üzerinden Transkript Belgesi çıkartma müjdesi
YÖK’ten E-Devlet üzerinden Transkript Belgesi çıkartma müjdesi YÖK, üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin (not dökümü belgesi) standart bir formda, Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet kapısı üzerinden dijital ortamda verilebilmesi..
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu: Bölümleri ve Konusu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu: Bölümleri ve Konusu 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 1. Kısım 1 Birinci Bölüm: Genel Hükümler: Amaç, Kapsam ve..
5018 Sayılı Kanun, 9. Kısım: Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük
5018 Sayılı Kanun, 9. Kısım: Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük Yürürlükten kaldırılan hükümler Madde 81- Bu Kanunun geçici maddelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla; a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye..
5018 Sayılı Kanun, 8. Kısım: Diğer Hükümler
5018 Sayılı Kanun, 8. Kısım: Diğer Hükümler Malî yönetim ve kontrol sisteminin denetimi Madde 75- (Başlığı ile Birlikte Değişik: 2/7/2018-KHK-703/213 md.) Malî yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uğradığı, yolsuzluk veya..
5018 Sayılı Kanun, 7. Kısım: Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
5018 Sayılı Kanun, 7. Kısım: Yaptırımlar ve Yetkili Merciler Ödenek üstü harcama Madde 70- Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme..
5018 Sayılı Kanun, 6. Kısım: Dış Denetim
5018 Sayılı Kanun, 6. Kısım: Dış Denetim Dış Denetim Madde 68- Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî..