E-Devlet

e-devlet nedir, e-devlete nasıl giriş yapılır, e-devletten hangi hizmetler alınır,

KYK borcu nasıl sorgulanır? KYK borç erteleme başvurusu nasıl yapılır?
KYK bursunun geri ödemesinin belirtilen tarihlere ve düzene göre yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılabilir. KYK borçlarının gecikme durumunda ise kredi üzerine faiz eklenir. Peki, KYK borcu nasıl sorgulanır? KYK borç..
NES Nedir? Nitelikli Elektronik Sertifika Nasıl Alınır?
NES Nedir? Nitelikli Elektronik Sertifika Nasıl Alınır? Nitelikli elektronik sertifikanın ne olduğuna, nasıl alındığına ve nerelerde kullanıldığına ilişkin bilgilere geçmeden önce, elektronik imzanın ne olduğunu, neden elektronik imzaya ihtiyaç duyulduğunu,..
E-Devlet Şifremi Unuttum, E-Devlet Şifresi Nasıl Çıkartılır?
E-Devlet Şifremi Unuttum, E-Devlet Şifresi Nasıl Çıkartılır? E-Devlet şifresini nasıl ve nereden alabilirim? e-Devlet şifresini yurt dışında, Elçilik ve Konsolosluklarına şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin..
E-devlet nedir, nasıl kullanılıyor, E-devlet şifresi nasıl alınır?
E-devlet, vatandaşın online olarak işlemlerini yürütebildiği resmi internet ağ hizmetidir. E-devlet sayesinde dakikalar içinde kişiler işlemlerini yapabilir. E-devlet hizmetinden yararlanabilmek için bir kaç işlemi yerine getirmeniz gerekmektedir… Teknoloji çağında yaşadığımız..
Balanced Scorecard Nedir
Balanced Scorecard Nedir? Balanced Scorecard, özellikle son yıllardaki gelişmlerin iş dünyasında ortaya çıkarttığı bir ihtiyacın ürünüdür denilebilir. Şöyle ki, son yıllarda organizasyon yönetiminde finansal olmayan ölçütleri de göz önünde bulundurma..
E-devlet uygulamasında karşılaşılan sorunlar nelerdir
E-devlet uygulamasında karşılaşılan sorunlar nelerdir?             E devlet uygulamalarında öncü ve lider kabul edilen ABD ve gelişmekte olan Türkiye gibi ülkelerde Gizlilik, Güvenlik, Sayısal Uçurum, Ekonomik eşitsizlik, Eğitim, Erişilebilirlik, Öncelikleri..
E-Devlet uygulamasının geçiş sürecinde uluslar arası kurumlar ve çevrenin ve Avrupa Birliğinin etkisi
Avrupa Yönetsel Alanı bağlamında yönetişim eksenli kamu yönetimi ve bunun uzantısı olan e-devlet uygulamasının geçiş sürecinde uluslar arası kurumlar ve çevrenin ve Avrupa Birliğinin etkisi nedir? İçinde yaşadığımız yüzyılda, bilgi..
DSK’nın Uygulamasında Önemli Noktalar
DSK (Balanced Scorecard) uygulamasının başarıya ulaşması için bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekir: Öncelikle olası sorunlar: Balanced Scorecard içinde öğeler arasındaki ilişki ve sıralamayı doğru görememek Balanced Scorecardile örgüt stratejisi..
Balanced Scorecard’ın Uygulama Aşamaları ve Kısıtları
DSK’nın Uygulama Aşamaları ve Kısıtları Bilgi toplumunda uzun dönemli, kalıcı başarının öneminin artması stratejik yönetim sürecini işletmelerde başarının anahtarı konumuna taşımaktadır. Özellikle işletmelerin stratejilerini çalışanlara aktarma, uygulamaya koyma ve performans..
Balanced Scorecard ve Strateji Haritası
Balanced Scorecard ve Strateji Haritası Strateji haritası örgütlerin stratejilerine göre hareket etmede yönlendirici bir araçtır. Stratejinin belirlenmesi ve izlenmesi sürecinde örgütsel bütünlük sağlanmalıdır. Bu açıdan DSK (Dengeli Sonuç Kartı, Balanced..
Balanced Scorecard’da Neden-Sonuç İlişkisi ve Denge
DSK’da Neden-Sonuç İlişkisi ve Denge DSK boyutları arasında neden-sonuç ilişkisinin gerekliliği çoğu yazar tarafından DSK’nın temel varsayımlarından biri, DSK’yı diğer yöntemlerden ayıran en belirgin özellik  olarak kabul edilmektedir. Sonuç kartının..
Nicelik ve Nitelik Yönünden Performans Ölçütleri
Nicelik ve Nitelik Yönünden Performans Ölçütleri Sonuç kartında kaç tane ölçütün yer alması gerektiği konusunda genel bir kural yoktur (Epstein ve Wisner, 2001: 5). Performans ölçütlerinin çok fazla sayıda  olmaması..