Mantik

mantık

Akıl Yürütme Yöntemleri
Mantık Ders Notları
Mantık İlkeleri
Mantık Ders Notları
Mantık Ders Notları Mantık ders notları, örnekli özet konu anlatımı, örnek sorular ve soru çözümleri ile hem AYT Felsefe Grubu sınavlarına hazırlanın, hem de okul yazılı sınavlarına hazırlanın. Anlaşılır, kısa..
1. Mantığa Giriş
1. Mantığa Giriş Mantığa Giriş ünitesini Mantık Nedir, Mantık İlkeleri Nelerdir, Mantığın Uygulama Alanları Nelerdir soruları çerçevesinde anlattık. Aşağıdaki linkeri izleyerek mantığa giriş konularını özet konu anlatımları ile ve örnek..
Mantık Nedir?
Mantık Nedir? Konusu açısından bakıldığında mantık kavramları önermeleri ve çıkarımları bunların doğruluk koşullarını inceleyen bunları sembolleştirerek aralarındaki geçerlilik ve tutarlılık gibi ilişkileri çözümleme ve denetlememizi sağlayan bir bilim olarak tanımlanabilir...
Mantığa Giriş Kavramlar Mantığı Konu Testi
Mantığa Giriş Kavramlar Mantığı Konu Testi Mantığa Giriş ve Kavramlar Mantığı Konu Testinde Mantığın tanımı, konusu, özellikleri, bilgi ve mantık doğrusu, akıl yürütme, çıkarım, kavram, kavram çeşitleri, kavramlar arası ilişkiler..
Mantık İlkeleri
Mantık ya da Akıl İlkelerini göreceğiz. Özdeşlik, Çelişmezlik, Üçüncü Halin İmkansızlığı ve Yeter Sebep İlkesini, bu ilkelerin örnek ve uygulamalarını, eşdeğerliklerini ve sembolik gösterimlerini göreceğiz. Mantık İlkeleri ilk defa Aristoteles’in..
2. Klasik Mantık
Klasik Mantık nedir? Klasik mantık denince Aristoteles’in kurduğu mantık anlaşılır. Aristoteles, Organon adı altında topladığı 6 kitapta mantık konularını incelemiştir. Bu kitaplarda Aristoteles kavram ve terim, önerme, akıl yürütme ve..
Kavramlar Mantığı
Kavramları, kavram ve terimi, kavramlarda nelik, gerçeklik ve kimliği, kavramlarda kaplam ve içlemi, kavram çeşitlerini ve kavramlar arası ilişkileri inceleyen, tanım ve tanımın koşullarını, beş tümeli içeren mantık konusudur. Kavram..
Önerme ve Önerme Çeşitleri Konu Testi
Önerme ve Önerme Çeşitleri Konu Testi Önerme ve Önerme Çeşitleri Konu Testi, önermeler mantığı ile ilgili çözümlü soruları, çıkmış öss-lys mantık sorularını içeren bir konu testi. Ayrıca aşağıda önermeler mantığı..
2.B.1. Önerme ve Önermenin Yapısı
Önerme nedir, önermenin tanımı, önermenin yapısı nasıldır, her cümle bir önerme midir, hangi cümlerler önermedir? Önermeler mantığından önermelerle ilgili hangi tür sorular gelmektedir? Önermenin yapısı ile ilgili hangi özellikler nelirlenebilir?..
2.B.2. Önerme Çeşitleri
Önceki konuda önerme nedir ve önermenin yapısı nasıldır sorularına cevap verdik. Burada ise önerme çeşitlerini göreceğiz. Önermeleri yargının niteliğine, yargının niceliğine ve yargının sayısına göre çeşitlere ayırıyoruz. 1.Yargının niteliği bakımından:..
2.B.2.1. Niceliklerine Göre Önermeler
Öznenin kaplamının ne kadarıyla ele alındığına göre önermeler tümel, tikel ve tekil olarak üçe ayrılır. Yargının niceliği bakımından: a.Tümel önerme: Tüm kediler et yer. b.Tikel önerme: Bazı kediler et yer...
2.B.2.1. Niceliklerine Göre Önermeler
Öznenin kaplamının ne kadarıyla ele alındığına göre önermeler tümel, tikel ve tekil olarak üçe ayrılır. II.Yargının niceliği bakımından: a.Tümel önerme: Tüm kediler et yer. b.Tikel önerme: Bazı kediler et yer...