Mantik

mantık

Akıl Yürütme Yöntemleri
Mantık Ders Notları
Mantık İlkeleri
2.C.2.3. Düzenli Kıyas Kuralları
Düzenli Kıyas Kuralları, düzenli kıyas kuralları, aynı zamanda düzenli bir kıyasın geçerlilik koşulları ile birlikte yapısını da bildirir. 1.Her kıyas, iki öncül ve bir sonuçtan oluşur. 2.Her kıyasta, büyük, küçük..
2.C.2.4. Düzensiz Kıyaslar
Düzensiz Kıyaslar a. Entimem: Kısaltılmış kıyastır, öncüllerden birisi açıkça ifade edilmeyen kıyastır. Örnek: Düşünüyorum. O halde varım. b. Safsata: Safsata Kılavuzu, Alev Alatlı’nın Ocak-2001 tarihli Boyut Yayınevi’nden çıkan kitabı. Daha fazla bilgi ve..
3. Sembolik Mantık
Sembolik Mantık, çıkarımları sembolik bir dille denetlemek için geliştirilen mantıktır. Klasik Mantık M.Ö. 4. yüzyılda ilk olarak Aristoteles tarafından ortaya konulan ve yüzyıllar (hatta binyıllar) içinde bir değişikliğe uğramadan gelen..
3.A. Önerme Eklemleri Mantığı
I. Önerme Eklemleri Mantığı Önerme Eklemleri Mantığı, Niceleme Mantığı ile birlikte Sembolik Mantık‘ın iki temel dalından/konusundan birisidir. Önerme Eklemleri Mantığı başlığı altında önerme eklemleri ve önerme eklemleri ile tutarlılık ve geçerlilik..
Önerme Eklemleri Mantığı Çözümlü Konu Testi
Önerme Eklemleri Mantığı Çözümlü Konu Testi Önerme Eklemleri Mantığı, Niceleme Mantığı ile birlikte Sembolik Mantık‘ın iki temel dalından/konusundan birisidir. Önerme Eklemleri Mantığı başlığı altında önerme eklemleri ve önerme eklemleri ile tutarlılık..
3.A.1. Çözümleyici Çizelge ve Çözümleyici Çizelge ile Denetlemeler
Çözümleyici Çizelge ve Çözümleyici Çizelge ile Denetlemeler Doğruluk tablosuyla önerme veya çıkarımların geçerlilik, önermelerin tutarlılık veya eşdeğerlini denetlemek çoğu zaman pratik olmayabilir. İç yapısı göz önünde tutulmayan önerme sayısı ve bileşik önermeler..
3.A.2. Önerme Eklemleri Mantığında Denetlemeler
Önerme Eklemleri Mantığında: Denetlemeler [mavitext]1. Tutarlılık Denetlemesi[/mavitext] [kirmizitext]a) Tek Önermenin Tutarlılığı:[/kirmizitext] En az bir doğrulayıcı yorumu olan önermelere tutarlı, hiçbir doğrulayıcı yorumu olmayan önermelere de tutarsız denir. Buna göre, bir önerme..
Niceleme (Yüklemler) Mantığı Testi
Niceleme (Yüklemler) Mantığı Testi Niceleme (Yüklemler) Mantığı Testi, Niceleme Mantığı çıkmış üniversite sınav sorularından ve konu anlatımına özel test sorularından oluşan Niceleme (Yüklemler) Mantığı Testi aşağıda: Niceleme (Yüklemler) Mantığı Konu Anlatımı..
3.B. Niceleme (Yüklemler) Mantığı
Niceleme (Yüklemler) Mantığı Niceleme (Yüklemler) Mantığında Semboleştirme Niceleme (Yüklemler) Mantığında Önermelerin Semboleştirilmesi Önerme eklemleri mantığında “Ali çalışkandır.” gibi bir önerme “p” gibi tek bir sembol ile gösterilir. “Ali çalışkandır.”  →  p..
2012 LYS Mantık Soruları ve Çözümleri
2012 LYS Mantık Soruları ve Çözümleri 2012 LYS Felsefe Grubu (Psikoloji – Sosyoloji – Mantık) soruları ve cevapları aşağıda yer alıyor. 21. Verilen bir önermenin doğruluk değerini (yani doğru mu yanlış mı olduğunu)..
Mantık 2010 LYS Testi Çöz
Mantık 2010 LYS Testi Çöz 2010 LYS – 4 Felsefe Grubu Testi Sosyoloji soruları ve çözümleri aşağıda 21. Aşağıdaki akıl yürütmelerden hangisinde analoji kullanılmıştır? A)   Bütün çift sayılar ikiye..
2011 LYS – 4 Felsefe Grubu Soruları ve Cevapları
2011 LYS – 4 Felsefe Grubu Soruları ve Cevapları 2011 LYS – 4 Felsefe Grubu (Psikoloji – Sosyoloji – Mantık) soruları ve cevapları aşağıda. 2011 LYS 4 Psikoloji soruları ve çözümleri. 2011..