Mantik

mantık

Akıl Yürütme Yöntemleri
Mantık Ders Notları
Mantık İlkeleri
2.B.2.4. Bileşiği Açık ve Bileşiği Gizli Önermeler
Bileşik önermeler mantıkta bileşiği açık ve bileşiği gizli önermeler olarak ikiye ayrılır. Bileşiği açık önermeler: Koşullu Önerme, Bağlantılı Önerme, Nedenli Önerme ve Ekli Önerme olmak üzere dörde ayrılır. Bileşiği gizli..
Çıkarımlar ve Akıl Yürütme Yöntemleri Konu Başlıkları ve Konu Testi
Çıkarımlar ve Akıl Yürütme Yöntemleri Testinde çıkarım nedir, çıkarım ile önermenin farkı nedir, çıkarım çeşitleri nelerdir, tümdengelim, tümevarım, analoji ve kıyas nedir ve kıyasın kuralları gibi konularla ilgili örnek sorular..
Çıkarım nedir, çıkarım çeşitleri nelerdir?
Bu ünitede çıkarım nedir, çıkarım ile önermenin farkı nedir, çıkarım çeşitleri nelerdir, tümdengelim, tümevarım, analoji ve kıyas nedir, kıyasın kuralları ve çeşitleri gibi konuları göreceğiz. Çıkarım ve çıkarım çeşitleri Çıkar​ım: Verili..
2.C.1.1. Karşı Olum Çıkarımları
Karşı olum çıkarımları doğrudan çıkarımların ilk türünü oluşturur. Karşı olum ilişkisi de denilen önermeler arası ilişkilerin özel bir türünden karşı olum çıkarımları doğar. TYT AYT Felsefe Grubu Uygulaması (TYT AYT..
2.C.1.2 Önermelerde düz döndürme
Doğrudan çıkarımların diğer bir çeşidi de döndürmelerdir. Döndürme veya çevirmenin iki çeşidi var. Bunlar Düz Döndürme ve Ters Döndürmedir. Aşağıda Düz Döndürme konusu yer alıyor. Döndürme İlişkisi Döndürme, bir önermenin..
2.C.1.3. Ters döndürme
Doğrudan çıkarımların diğer bir çeşidi de döndürmelerdir. Döndürme veya çevirmenin iki çeşidi var. Bunlar Düz Döndürme ve Ters Döndürmedir. Aşağıda Ters Döndürme konusu yer alıyor. Döndürme İlişkisi Döndürme, bir önermenin..
2.C.2. Dolaylı çıkarım çeşitleri
Bu konuda dolaylı çıkarım çeşitlerini, tümdengelim, tümevarım ve analojiyi göreceğiz. Dolaylı Çıkarımlar: 1. Tümdengelim 2. Tümevarım 3. Analoji 1. Tümdengelim En az bir tümel öncüle dayanarak özel (tikel, tekil) sonuca ulaşılır...
Akıl Yürütme Yöntemleri
Mantığın temel konularından birisi de akıl yürütme yollarıdır. Akıl yürütme yöntemleri olarak Aristoteles tümdengelim (dedüksiyon), tümevarım (indüksiyon) ve analojiyi saymıştır. Mantık ders konuları arasında ve mantık ders kitapları içinde de..
2.C.2.1. Kıyas ve Kıyas Çeşitleri
Kıyas, verili öncüllerden zihnin zorunlu sonuçlar çıkarmasıdır. Tümdengelimin kurallara bağlanmış şeklidir. Kıyas konusu Klasik Mantık ünitesi içinde geçmiş yıllarda ÖSYS-ÖSS-LYS v.b. sınavlarda en çok soru gelen konulardan birisi olmuştur. Kıyasın..
2.C.2.2. Düzenli Kıyas Çeşitleri
Düzenli Kıyas Çeşitleri Basit kıyaslar İki öncül ve bir sonuçtan oluşan kıyaslardır. a.Kesin Kıyas: Kesin kıyasta öncüllerde gizli olarak bulunan sonuç kesin olarak çıkarılır. Kıyasın sonucu, öncüllerde anlam bakımından bulunup..
2.C.2.3. Düzenli Kıyas Kuralları
Düzenli Kıyas Kuralları, düzenli kıyas kuralları, aynı zamanda düzenli bir kıyasın geçerlilik koşulları ile birlikte yapısını da bildirir. 1.Her kıyas, iki öncül ve bir sonuçtan oluşur. 2.Her kıyasta, büyük, küçük..
2.C.2.4. Düzensiz Kıyaslar
Düzensiz Kıyaslar a. Entimem: Kısaltılmış kıyastır, öncüllerden birisi açıkça ifade edilmeyen kıyastır. Örnek: Düşünüyorum. O halde varım. b. Safsata: Safsata Kılavuzu, Alev Alatlı’nın Ocak-2001 tarihli Boyut Yayınevi’nden çıkan kitabı. Daha fazla bilgi ve..