Mantik

mantık

Akıl Yürütme Yöntemleri
Mantık Ders Notları
Mantık İlkeleri
Form ve mahiyet, biçim ve içerik ilişkisi
Form ve mahiyet, biçim ve içerik ilişkisi Form: Bir kek yaparken yağı, sütü, unu ve şekeri ne kadar (hangi ölçülerde) kullanacağımızı ve ne zaman karıştıracağımızı, ne kadar pişireceğimizi belirler. İçerik:..
2011 LYS Mantık Soruları ve Cevapları
2011 LYS Mantık Soruları ve Cevapları 2011 Felsefe Grubu Soruları ve Cevapları (Psikoloji-Sosyoloji-Mantık) 2010 LYS Mantık Soruları ve Cevapları 2011 LYS Mantık Soruları ve Cevapları..
Klasik Mantık Kitabı A.Kadir Çüçen
Klasik Mantık nedir? Klasik mantık denince Aristoteles’in kurduğu mantık anlaşılır. Aristoteles, Organon adı altında topladığı 6 kitapta mantık konularını incelemiştir. Bu kitaplarda Aristoteles kavram ve terim, önerme, akıl yürütme ve..
Ekstrası: Çıkarım ve yargı vermede temel kurallar
Çıkarım ve yargı vermede temel kurallar veya Mecelle-i Ahkam-ı Adliye Osmanlı’da çıkarım ve yargı vermenin nasıl olduğunu merak edenler için: Mecelle-i Ahkam-ı Adliye başlığı altında incelenen temel kuralların aynı zamanda çıkarım..
2013 LYS-4 Mantık Soruları ve Cevapları
2013 LYS-4 Mantık Soruları ve Cevapları 17. I.   Dün dündür, bugün bugündür. II. Bir insan aynı zamanda, aynı alanda hem çalışkan hem de tembel olamaz. III. Ahmet bu saatte ya evdedir..
2.B. Önerme ve Önerme Çeşitleri Konu Anlatımı
Lise Mantık Konu Anlatımı Önermeler Konusu Konu Başlıkları ve Özeti, Örnek Çözümlü LYS- AYT Soruları Önerme nedir, önermenin koşulları nelerdir, mantıkta kaç çeşit önermeden söz edilir, cümle ve önerme arasındaki..
2.A. Kavramlar Mantığı
Kavramları, kavram ve terimi, kavramlarda nelik, gerçeklik ve kimliği, kavramlarda kaplam ve içlemi, kavram çeşitlerini ve kavramlar arası ilişkileri inceleyen, tanım ve tanımın koşullarını, beş tümeli içeren mantık konusudur. Mantıkta..
Tanım, Tanımın Çeşitleri ve Koşulları
Tanım nedir, tanımın koşulları nelerdir, mantıkta kaç çeşit tanımdan söz edilir, nelerin tanımı yapılamaz? Mantığın, Kavramlar Mantığının temel konularından olan tanım ile ilgili aşağıda bu bilgileri ve örnek soru ve..
Beş Tümel: Cins, Tür, İlinti, Özgülük ve Ayrım
Beş tümel nedir, kategoriler nedir, Porphyrios ağacı nedir? Aristoteles, varlıkla ilgili tüm bilgimizi on başlık altında toplamış ve bunlara kategoriler adını vermiştir. On kategori:  Nicelik, nitelik, görecelik, zaman, yer, durum,..
Kavramlar Arası İlişkiler
Kavramlar Mantığı’na devam ediyoruz. Aşağıda Kavramlar Arası İlişkileri, yani eşitlik, ayrıklık, eksik ve tam girişimlilik ilişkisini örnekleriyle göreceksiniz. Kavramlar Arası İlişkiler Eşitlik, ayrıklık, tam girişimlik, eksik girişimlik olmak üzere 4..
Kavram Çeşitleri
Kavram çeşitleri nelerdir, mantıkta kavramlar kaça ayrılır, niceliklerine ve niteliklerine kavramlar kaça ayrılır, soyut ve somut kavram ne demektir, kollektif ve distribütif kavramlar arasındaki fark nedir? Mantık kavram çeşitleri konu..
Kavramlarda Kaplam ve İçlem
Kavramlarda Kaplam ve İçlem nedir? Kaplam ile içlem arasında nasıl bir ilişki vardır? Kavramın içine aldığı bireylerin sayısına kaplam denir. Kavramın kaplamına giren bütün bireylerde ortak olan özelliklerin toplamına da içlem denir. Dikkat: Kaplam..