Mantik

mantık

Akıl Yürütme Yöntemleri
Mantık Ders Notları
Mantık İlkeleri
Kavramlarda Nelik, Gerçeklik ve Kimlik
Kavramlarda nelik, gerçeklik ve kimlik nedir? Gerçekliği olmayan kavramlar var mıdır? Gerçekliği olmayan kavramların kimliği olabilir mi? Her kavramın neliği vardır, ama gerçekliği ve dolayısıyla kimliği olmayabilir. Her gerçekliği ve..
Kavram Nedir, Mantıkta Kavram, Sosyal Bilimlerde Kavram, Kavramın Etimolojisi
Kavram Nedir, Mantıkta Kavram, Sosyal Bilimlerde Kavram, Kavramın Etimolojisi Kavram Nedir? Fikir, olay insan veya başka şeyleri sınıflandırmaya yarayan kelime veya kelime öbekleridir. Kavramlar ağaç, dergi, kitap, makas gibi çok..
Kavram ve Terim
Kavram ve Terim Kavram ve terim nedir, kavramın tanımı, terim ve kavram arasındaki ilişki, terim ile sözcük arasındaki fark nedir? Her sözcük bir terim midir? Kavram nedir? Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini..
Beyaz Takım Elbiseli Madenci
Mantık Fıkraları Mantık dersi ne işe yarar? Öğrenciler o yılın ders programlarında yeni bir ders olduğunu fark ederler. Dersin adı mantıktır ve derse yaşlıca bir profesör girecektir. Nihayet, ilk mantık..
Protagoras ve öğrencisinin tartışması
Bir dilemma örneği olarak Protagoras ve öğrencisinin davası. Protagoras “Her sorunun iki tarafı vardır.” diyor. Aynı konuya farklı bakış açılarından bakmanın mümkün olduğunu savunuyor. Bu mantığı bundan 2500 yıl önce..
Fatih’in babası Sultan Murat’a mektubu
Fatih’in babası Sultan Murat’a mektubu, tarihsel bir kıssa, Fatih’in zekasına yönelik bir methiye olduğu gibi, mantık konularından düzensiz kıyas biçimlerinden ikileme (dilem-dilemma) de iyi bir örnektir. İkilem (dilemma)da iki zıt..
Bertrant Russell “Tümevarımcı Hindi Hikayesi”, Tümevarımın Eleştirisi
Bertrant Russell “Tümevarımcı Hindi Hikayesi”, temelde bir Tümevarım Eleştirisidir. Tümevarımsal akıl yürütmenin eleştirisini de aslında bilimsel yöntemle ilgili gelişmelerden ve bilim felsefesinin odaklandığı ana konulardan bağımsız düşünmek konuyu eksik bırakmak..