ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Aöğretmenlik alan bilgisi konu anlatımı, kpss öabt sosyal bilgiler öğretmenliği

Doğruluğun ölçütleri nelerdir?
Bilim Felsefesi Özet Konu Anlatımı
Tanrı Kanıtlamaları
Ürün Olarak Bilim
Ülkemizde sosyal bilgiler dersinin özellikleri
Ülkemizde sosyal bilgiler dersinin özellikleri Ülkemizde sosyal bilgiler dersi şu özellikleri taşımaktadır: Her öğrencinin bireysel yetenekleri olduğu kabulünden yola çıkar. Ezberci bir öğretime değil, öğrenme üzerine kurulu bir öğretime önem..
Türkiye’de Sosyal Bilgiler
Türkiye’de Sosyal Bilgilerin Tarihi 1924 – 1926 programlarında Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık (Yurt Bilgisi) derslerine ilköğretim müfredatında yer verilmiştir. Amaç gençleri toplumsal yaşama hazırlamaktır. 1936 programında sosyal bilgiler tarih odaklı..
2004 – Sosyal Bilgilerde Farklı Yaklaşımlar
2004 – Sosyal Bilgilerde Farklı Yaklaşımlar Sosyal bilgilerde program geliştirmede birbiriyle yarışan ve farklı toplum algılarından hareket eden 6 farklı yaklaşım: 1.Geleneksel tarih yaklaşımı: Tarih eğitimi merkezli yaklaşımdır. 2.Sosyal bilim..
1994 – Sosyal Bilgilerde Bağımsız bir girişim
1994 – Sosyal Bilgilerde Bağımsız bir girişim Sosyal bilgiler ulusal konseyi programında yer alan 10 tema: Kültür: İnsanların çevrelerine uyum sağlama ve varlıklarını sürdürebilme adına ortaya koydukları maddi ve manevi..
1994 – ABD Sosyal Bilimler Ulusal Konseyi
1994 – ABD Sosyal Bilimler Ulusal Konseyi Sosyal Bilimler Ulusal Konseyi ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Temalar: 1994’te çok kültürlülüğü ve eklektik yaklaşımı esas alan temel dallar (tarih, coğrafya, ekonomi, vatandaşlık..
1980’ler ABD’de sosyal bilgilerin gerilemesi
1980’ler ABD’de sosyal bilgilerin gerilemesi Yeni Sosyal Bilgiler Hareketinin olumsuz sonuçları: ABD’de sosyal bilgilerin gerilemesi: Bu hareketin sonucu: Amerika’da “sosyal bilgiler” kavramı eğitimden neredeyse çıkartılma noktasına gelinmiştir. Özellikle 1980’lerden itibaren..
Sosyal Bilgilerin Gelişimindeki Dönüm Noktaları: 1963 Raporu
Sosyal Bilgilerin Gelişimindeki Dönüm Noktaları: 1963 Raporu P. Hanna (1963) genişleyen çevreler adıyla yeni bir program önermiş ve böylece sosyal bilgilerin içerisine tarih, coğrafya ve vatandaşlığın yanı sıra antropoloji, sosyoloji..
Sosyal Bilgilerin Gelişimindeki Dönüm Noktaları: 1916 Raporu
Sosyal Bilgilerin Gelişimindeki Dönüm Noktaları: 1916 Raporu ABD’de 1916 yılında ilk sosyal bilgiler programı hazırlanmıştır. Programın içerik olarak, esnek bir yapıda şekillenmesinde J. Dewey’in pragmatik-ilerlemeci eğitim anlayışı etkili olmuştur. Yine..
Sosyal bilgilerin doğuşu
Sosyal bilgilerin doğuşu Eğitimin bir unsuru olarak sosyal bilgilerin yaklaşık yüzyıllık bir tarihi vardır. 20. yüzyılın başlarında ABD’de ortaya çıkmıştır. Sosyal bilgilerin doğuşunda etkili olan gelişmeler : 1.19. yüzyılın sonlarında..
Bir benzetme ile sosyal bilgiler (Orkestra metaforu)
Bir benzetme ile sosyal bilgiler (Orkestra metaforu) Farklı enstrümanlar içeren bir orkestra (sosyal bilgiler) Özel bir müzik bestesinin icra edilmesi (bir konu veya müfredattaki spesifik bir dersin işlenmesi) Bazı durumlarda..
Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Ø  Hangi bilimler sosyal bilimlerdir? Genel olarak coğrafya, tarih, ekonomi, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, psikoloji ve siyaset bilimi sayılır. Ancak bu disiplinlere ek olarak hukuk, eğitim..
Sosyal bilimler nedir?
Sosyal bilimler nedir? Sosyal bilimler, insanın toplumsal bir varlık olmasından kaynaklanan toplumu, toplumsal olguları ve toplumsal yaşamı inceleyen bilimlerdir. Sosyal bilimlerin hareket noktası: İnsanın doğada tek başına varlığını sürdürmemesi gerçeğidir...