Psikoloji

Duyum ve Algı Konu Testi
Psikolojide Yaklaşımlar
Öğrenme ve Öğrenme Yolları Testi
Öğrenme ve Öğrenme Yolları Konu Testi Öğrenme nedir, öğrenilmiş davranışın özellikleri nelerdir, öğrenme yolları nelerdir? konularında örnek çıkmış sınav sorularını içeren Öğrenme ve Öğrenme Yolları Konu Testi aşağıda:… _______________ Öğrenme ve..
Düşünmenin yapı taşları
Düşünmenin yapı taşları, Düşünmenin temel unsurları İmgeler: Bazı bilgiler kelimelerle (sözel) temsil edilemez, bunlar kısa süreli bellek (KSB) ve uzun süreli bellek(USB)de imgesel/görsel (analojik) olarak şifrelenir. Buna imge denir.  Örneğin; bir tabloyu değerlendirirken..
Düşünme ve Problem Çözme Konu Testi ve Konu Özeti
Düşünme, Dil ve Problem Çözme Özet Konu Anlatımı ve Konu Testi Düşünme, Dil ve Problem Çözme Özet Konu Anlatımı aşağıda. Önce Düşünme, Dil ve Problem Çözme konu testini çözerek sonra Düşünme,..
Düşünme, Dil ve Problem Çözme
Düşünme, Dil ve Problem Çözme Düşünme ve düşünme ile ilgili kavramlar Düşünme: İnsanın, olayların ve nesnelerin yerini tutan imgeler, kavramlar ve kategoriler aracılığıyla, akıl yürütme yapması ve problem çözmesidir. İmgeler:..
Zeka, Tanımı, Ölçülmesi, Sınıflandırılması ve Çeşitleri
Zeka, AYT Psikoloji Konu Anlatımı Zekanın tanımı Zeka bir çok tanımı bulunan soyut bir kavramdır, farklı zeka tanımları: Zekâ, alet yapma ve kullanma yeteneğidir. Zekâ, çevreye ve yeni durumlara, uyma..
Duyum ve Algı Özet Konu Anlatımı
Duyum ve Algı Özet Konu Anlatımı Duyum Organizmanın uyarıcılar tarafından uyarılmasıyla gerçekleşen fizyolojik süreçtir. Uyarıcı: Organizmanın duyu organlarını harekete geçiren iç ve dış çevreden gelen etkenlerdir. İç uyarıcılar: Ağrı, sızı,..
Algıyı Etkileyen Faktörler
Algıyı Etkileyen Faktörler Güdü ve ihtiyaçlar: Aç kişinin gökteki bulutları hamburgere benzetmesi… Geçmiş yaşantılar ve öğrenmeler Psikolojik durumumuz Algıya hazır olma Duygular Kişisel özellikler Çevre, ortam   Duyum ve Algı..
Algı Yanılmaları, İllüzyon ve Hallüsinasyon
Algı Yanılmaları Algı yanılması, uyarıcıların yanlış, olduklarından farklı yorumlanmasıdır. Algı yanılmaları iki çeşittir: 1) İllüzyon, 2) Hallüsinasyon 1. İllüzyon (Yanılsama) Duyumların yanlış yorumlanması sonucunda meydana gelen yanlış algılamalardır. Fiziksel ve..
Zaman ve Mekan Algısı
Zaman ve Mekan Algısı Yer ve yön algılama ve bulmaya mekan algısı denir. İçinde bulunulan zamanın ve geçen zamanın algılanmasına da zaman algısı denir. Zaman algısı görecelidir. Ör: Zevkli bir..
Algıda Derinlik – Derinlik Algısı
Algıda Derinlik Varlıkların üç boyutlu olarak algılanmasını sağlayan özelliktir. Perspektif, uzaklık-yakınlık, ışık, gölge, sis, havanın açık ya da kapalı oluşu, yankı, hareket, suda bulanıklık, berraklık gibi etmenlerdir. Algılamada çeşitli çevresel..
AIgıda Örgütlenme (Organizasyon)
AIgıda Örgütlenme (Organizasyon) Algılanan uyarıcıların zihinde tek tek değil de anlamlı bütünler halinde örgütlenerek kavranmasına algıda organizasyon (örgütlenme) denir. Örneğin bir insanı veya bir caddeyi algılamamız… Algıda örgütlenmeyi etkileyen benzerlik,..
Algıda değişmezlik – AYT Sosyal Bilimler Psikoloji Konu Anlatımı
Algıda değişmezlik – AYT Sosyal Bilimler Psikoloji Konu Anlatımı Nesneler değişik şartlarda, renkte, biçimde veya konumda, farklı olarak görünse bile onları hep aynı biçimde algılarız. Algılamadaki bu duruma algıda değişmezlik..