Psikoloji

Duyum ve Algı Konu Testi
Psikolojide Yaklaşımlar
Duyum ve Algı Konu Testi
Duyum ve Algı Konu Testi Duyum ve Algı testi, duyum, duyumun koşulları, duyum eşikleri, algı, duyum ve algı farkı, algının özellikleri, algıyı etkileyen faktörler, algı yanılmaları, illüzyon ve çeşitleri, hallüsinasyon ve..
Algının Özellikleri – AYT Sosyal Bilimler Psikoloji Konu Anlatımı
Algının Özellikleri Algıda seçicilik Organizmaya, günlük yaşam içerisinde her an, birçok uyarıcı etki eder. Ancak bunların hepsi organizma tarafından fark edilemez. Bu nedenle de bir bölümü algılanırken bir bölümü algılanmaz...
Algı – AYT Sosyal Bilimler Psikoloji Konu Anlatımı
Algı – AYT Sosyal Bilimler Psikoloji Konu Anlatımı Algı, durum sürecinde beyne ulaşan uyarıcıların yorumlanıp anlamlı bütünler kavranması sürecine algı denir. Buradan da anlaşıldığı gibi duyum, algıdan önce gerçekleşen bir süreçtir..
Davranışlar Üzerindeki Sosyal Etkiler Konu Testi
Davranışlar Üzerindeki Sosyal Etkiler Konu Testi Davranışlar Üzerindeki Sosyal Etkiler Konu Testi, sosyal etki, uyma davranışı, liderlik, tutumlar, sosyal psikoloji konularıyla ilgili örnek soruların ve geçmiş yıllarda çıkan ÖSS-LYS soru..
Davranışlar Üzerindeki Sosyal Etkiler
Davranışlar Üzerindeki Sosyal Etkiler Sosyal Etkiler: İnsanın bir davranışı yapıp yapmamaya veya ne şekilde yapacağına karar verirken ortamda bulunan diğer insanların varlığından etkilenmesine sosyal etki denir. Sosyal etkilerin yönlendirmesi ve..
Psikolojinin Temel Süreçleri: Bilinç ve Dikkat Konu Testi
Psikolojinin Temel Süreçleri: Bilinç ve Dikkat Konu Testi Psikolojinin Temel Süreçleri: Bilinç ve Dikkat Konu Testi, bilinç durumları, bilincin fizyolojik temelleri, beyin lobları ve görevleri, uyku, rüya, meditasyon ve hipnoz..
Psikolojinin Temel Süreçleri:
Bilinç ve Dikkat Bilinç: Bireyin belirli bir anda ve belirli bir durumda kendisinin ve çevresinin farkında olması, haberdar olması durumudur. Bilinçlilik durumunun farklı dereceleri ve biçimleri vardır. Örneğin: Uyku, uyanıklık,..
Güdü ve Güdülenme (Motivasyon) Konu Testi
Güdü ve Güdülenme (Motivasyon) Konu Testi Güdü ve Güdülenme (Motivasyon) Konu Testi, güdü çeşitleri, içgüdüler, Maslow ve güdülerin hiyerarşisi, güdülenmiş davranışların özellikleri konuları ile ilgili çözümlü örnek sorular, çıkmış üniversite..
Güdülenme (Motivasyon)
Güdülenme (Motivasyon) Güdülenme (Motivasyon) özet konu anlatımı Güdülenmenin temelinde ihtiyaç, dürtü, güdü gibi süreçler yer alır. İhtiyaç: Organizma tarafından doyurulmak istenen biyolojik, psikolojik veya sosyal türden yoksunlukların (eksikliklerin) tümüne ihtiyaç..
Uyum ve Uyarılma Konu Testi
Uyum ve Uyarılma Konu Testi Uyum ve Uyarılma Konu Testi, genel uyarılmışlık hali, aşırı ve yetersiz uyarılma, homeostatis, alışma ve duyarsızlaşma gibi temel kavramlarla ilgili örnek sorular ve soru çözümleri,..
Uyum ve Uyarılma
Uyum ve Uyarılma Alan Yeterlilik Testine girecek olan üniversite adayları ve lisede psikoloji dersi alanlar için, Uyum ve Uyarılma Özet konu anlatımı, Uyum ve Uyarılma ile ilgili temel kavramlar:… Organizmanın çevrenin..
Yaşam Boyu Gelişim
Yaşam Boyu Gelişim Davranışta Biyolojik Temeller: Biyolojik Yapının Rolü Canlılar hem biyolojik (beden) hem de psikolojik özelliklerden oluşur. Bu biyolojik özelliklerle (bedenin) psikolojik özelliklerin nasıl bir ilişki içinde olduğu (beden/zihin..