Psikoloji

Duyum ve Algı Konu Testi
Psikolojide Yaklaşımlar
Psikoloji ve Diğer Bilimler
Psikoloji ve Diğer Bilimler A. Psikolojinin Doğa (Fen) Bilimleriyle İlişkisi 1. Fizyoloji: Fizyoloji, organizmanın, iç organların ve iç salgı bezlerinin işleyişini inceleyen bir bilimdir. Psikolojide davranışlar bazı durumlarda iç salgı..
Psikolojinin Alt Dalları ve Uzmanlık Alanları
Psikolojinin Alt Dalları ve Uzmanlık Alanları A. Temel Bilim Olarak Alt Dalları 1. Deneysel Psikoloji: Deney metodunu kullanarak davranışın temel ilkelerini araştırır. Denekler üzerinde deney ve gözlem yaparlar. Olayları ve..
Psikolojinin Alt Dalları ve Uzmanlık Alanları Konu Testi
Psikolojinin Alt Dalları ve Uzmanlık Alanları Konu Testi Psikolojinin Alt Dalları ve Uzmanlık Alanları Konu Testi, çıkmış sınav soruları, örnek çözümlü sorular ve öss-lys sınav soruları aşağıdaki Psikolojinin Alt Dalları ve..
Psikolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Psikolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Davranışları konu edinen, insanı anlamayı, insan davranışlarını, insanın neden ve nasıl davrandığını açıklamayı amaçlayan bir bilim olarak psikoloji, konusuna uygun araştırma yöntemleri geliştirmiştir ve kullanmaktadır. Psikoloji..
Psikolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Konu Testi
Psikolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Konu Testi Psikolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Konu Testi bu sayfada. Psikolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı linki konu testinin altında. Örnek çözümlü sorular..
Psikolojide Yaklaşımlar Konu Testi
Psikolojide Yaklaşımlar Konu Testi Psikolojide Yaklaşımlar Konu Testi, örnek çözümlü sorular ve geçmiş yılların ÖSYS-LYS sınavlarında çıkan soruları içeren Psikolojide Yaklaşımlar Konu Testi aşağıda:… Psikolojide Yaklaşımlar Konu Testi Psikolojide Yaklaşımlar Özet..
Psikolojide Yaklaşımlar
Psikolojide Yaklaşımlar 1.Yapısalcı Yaklaşım: Kurucusu W. Wundt (1832–1920), temsilcileri Tichener (1867–1927), H. Ebbinghaus (1850–1909), O. Küple (1862–1915). Zihni yapı bakımından incelemişlerdir. Zihin, yapı bakımından algı, düşünce, irade, bellek gibi çeşitli..
Psikoloji Bilimini Tanıyalım
Psikoloji Bilimini Tanıyalım Lise Psikoloji Dersi Özet Konu Anlatımlarına 1. Ünite Psikoloji Bilimini Tanıyalım ile başlıyoruz. Psikolojinin Tanımı:   Psikoloji, Yunanca Psyche (ruh) ve Logos (bilgi, bilim) sözcüklerinden türetilmiş bir sözcük...
Psikolojilerimiz siyasi görüşlerimizi nasıl etkiliyor?
Psikoloji siyasi görüşleri nasıl etkiliyor? Amerikan halkındaki liberal ve muhafazakar düşünce yapısını psikolojik açıdan ele alan bilim insanları şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Özgün hali Business Insider’da yayınlanan araştırmayı Karar Gazetesi’nin çevirisinden de..
Sistem yoksa düşünce de yok!
Temel Aksoy yazdı: Sistem yoksa düşünce de yok! Bazı şirketlerde çok değerli insanlar bile gerçek potansiyellerini ortaya koyamazlar. Bu şirketler sanki insanları işten soğutmaya programlanmıştır. Bazılarında ise insanlar, sahip oldukları potansiyelin..
Bütün, parçaların toplamından daha fazla bir şey midir ya da Gestaltçı Yaklaşım nedir?
Bütün, parçaların toplamından daha fazla bir şey midir ya da Gestaltçı Yaklaşım nedir? Gestalt (*) Yaklaşımı, bir eşya veya olayın anlamlandırılmasında, uyaran veya biçimlerin bütünsel algısını vurgulayan görüş olarak tanımlanabilir...
Dostoyevski, çocukluğu, yaşamı ve yazarlığı arasındaki ilişki
Dostoyevski, çocukluğu, yaşamı ve yazarlığı arasındaki ilişki “İdam sehpasından edebiyatın zirvesine Dostoyevski” Kültürlü, soylu sınıftan gelen Turgenyev ve Tolstoy gibi yazarlara göre hayatı zorluklarla geçen Dostoyevski, bunca zorluğu kalemine dökerek..