Siyaset ve Siyasi Tarih

Siyaset Bilimi, siyasi tarih, küreselleşme, ulus devlet

İdeoloji Kavramı ve Siyasal İdeolojiler
Liberalizm ve Sosyalizm Karşılaştırması
Liberalizm, liberalizmin birey toplum ve devlet anlayışı
Merkantilizm nedir? Siyasal Tarihe etkileri nelerdir?
Merkantilizm nedir? Siyasal Tarihe etkileri nelerdir? Merkantilizm 16. yüzyılda Batı Avrupa’da başlamış ekonomik bir teoridir. Merkantilizme göre bir milletin refahı anaparanın miktarına bağlıdır ve küresel ticaret hacmi değişmez. Ekonomik servet veya anapara devletin elinde tuttuğu, altın, gümüş miktarı veya ticari değer ile..
Rus Çarı Deli Petro Gerçekten Deli midir?
Rus Çarı Deli Petro Gerçekten Deli midir? Rus İmparatoru Büyük ya da Deli Petro, 1682’de tahta geçti. Tahta geçtiği sırada Rusya, Avrupa siyasetinde hiçbir ağırlığı olmayan sıradan bir devlet konumundaydı...
Kara Perşembe nedir, Dünya Ekonomik Bunalımı Ne Zaman ve Nasıl Başladı, Nasıl Bitti?
Kara Perşembe nedir, Dünya Ekonomik Bunalımı Ne Zaman ve Nasıl Başladı, Nasıl Bitti? İster sanayileşmiş ülkeler, isterse gelişmekte olan temel üreticileri olsun, dünyadaki tüm ülkeleri etkisi altına alan, Birleşik Devletler’de..
1830 – 1848 İhtilalleri Sebepleri ve Sonuçları
1830 – 1848 İhtilalleri Sebepleri ve Sonuçları 1830 İhtilali: Viyana Kongresi‘nin getirdiği düzene ilk tepki hareketi Fransa’da başlamıştır. Viyana Kongresi‘nden sonra Fransa Kralı, ülkede asıl gücü elinde bulunduruyordu. Bu arada iktidardaki krallık taraftarı..
Dunning-Kruger sendromu nedir?
Dunning-Kruger sendromu nedir? Ahmet Ünlü’nün “Kamu Yönetiminde Dunning-Kruger Sendromu Yaygınlaşıyor” (*) başlıklı yazısı vesilesiyle bir kere daha gündemimize giren bir kavram Dunning-Kruger Sendromu veya Dunning-Kruger Etkisi kavramı. Dunning-Kruger etkisi ya da Dunning-Kruger..
Türkoloji Nedir?
Türkoloji Nedir? Türkoloji (Osmanlıca Türkiyat) veya Türklükbilimi, Türk halkları ve özellikle Türk dil ve lehçeleriyle ilgilenen bilim dalı. Türk dilini, edebiyat, tarih, din ve Türk toplumlarının manevi, maddi kültürünü sistematik şekilde toplar ve araştırır. Geçmiş ve günümüz Türkçesi..
Tarih felsefesi
Tarih Felsefesi Nedir? ‘Tarihin anlamı ve amacı nedir, tarihsel değişme ve gelişmeyi yöneten temel yasalar nelerdir?’ sorularını doyurucu biçimde yanıtlamaya çalışan felsefe disiplini ya da türüne Tarih Felsefesi denir. Tarih..
Türk dostu Macar Yahudisi Vambery kimdir, Abdülhamid ile irtibatı var mıdır?
Türk dostu Macar Yahudisi Vambery kimdir, Abdülhamid ile irtibatı var mıdır? Siyonizmin ünlü lideri Teodor Herzl kendisi ile görüştükten sonra günlüğüne şunları yazar: “70 yaşını aşkın bu Topal Macar Musevisinin..
Beş soruda İncirlik Hava Üssü
BBC’den bilgilendirici bir yazı: “Beş soruda İncirlik Hava Üssü” İncirlik Üssü ne zaman kuruldu ve yasal statüsü nedir? İncirlik Hava Üssü, Adana ili sınırları içerisinde, şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre..
Ecnadeyn Savaşı Önemi, Sonuçları
Ecnadeyn Savaşı Önemi, Sonuçları, Ecnadeyn Savaşı Şark Meselesi’nin Başlangıç Tarihi midir? Yusuf AKÇURA, Şark Meselesine Dair, ilk baskı tarihi 1920 olan Siyasi Tarih Notları’nda Şark Meselesinin (Doğu Sorunu) tanımını, kapsamını, taraflarını..
Ülkelerin Gayrisafi Milli Hasılalarına göre sıralanışı
Dünya ülkelerinin gayri safi yurtiçi hasılalarına (GSYİH) göre sıralanması sorunlu ve bakış açısına göre, yıllara göre çok değişebilen bir konudur. Aşağıda 2005-2011 yılları arasına ilişkin fikir verebilecek (aynı zamanda kafa karıştıracak) iki..
Yüzölçümlerine Göre Ülkeler
Yüzölçümlerine Göre Ülkeler Yüzölçümlerine göre ülkeler listesi, dünya üzerinde egemen devletler ile bağımlı bölgelerin toplum yüzölçümlerine göre sıralandığı listedir. Bu listedeki egemen devletler ile bağımlı bölgeler, ISO 3166-1 standartları doğrultusunda eklenmiştir. Genellikle pek tanınmayan devletler de, listede bulunmasına karşın;..