Siyaset ve Siyasi Tarih

Siyaset Bilimi, siyasi tarih, küreselleşme, ulus devlet

İdeoloji Kavramı ve Siyasal İdeolojiler
Liberalizm ve Sosyalizm Karşılaştırma
Liberalizm, liberalizmin birey toplum ve devlet anlayışı
Eğitimin Gönüllü Ajanları ve Self Oryantalizm Cenneti Olarak Türkiye
Türkiye mutlak bir samimiyet ve safiyetle kuvvetlerinin kontrolünü eğitim, organizasyon ve lojistik destek bakımından Amerikalıların eline bıraktı. Fakat Amerika cömert olduğu nispette hesaplı ve geleceğe ait planlı bir çalışma içinde..
‘Araplar bizi neden arkadan vurdu’?
Yıldıray Oğur’dan güncelliğini yitirmeyen bir konuda tarihsel perspektifle, kaynaklarıyla harika bir yazı. Buyurun okuyun, tartışın. “11 Haziran 1916 Cumartesi günü sabah saat üçbuçukta Mekke’deki kışlalara ve Hamidiye Hükümet Konağı’na karşı..
e-Devlet Kapısı üzerinden yeni hizmetler açıldı
e-Devlet Kapısı üzerinden yeni e-devlet hizmetleri kullanıma açıldı. Gazete haberlerine de yansıyan bir çok nitelikli dolandırıcılık özellikle kimlik bilgilerinizi ele geçiren şebekeler tarafından adınıza banka hesapları açarak ve/veya naylon şirketler kurarak..
Çartizm ya da Çartist Hareket Nedir?
Çartizm ya da Çartist Hareket Nedir? Çartizm, 1838’den 1850’ye kadar olan dönemde, İngiltere’de, politik reformlar için işçi sınıfının verdiği mücadeleye ve bu mücadele etrafında şekillenen işçi hareketine verilen isimdir. Tarihte, bu..
Dünyaya Demokrasi satan Avrupa’nın gerçek yöneticileri: Hanedanlar
Ele talkım, kendine salkım Avrupa! Dünyaya Demokrasi satan Avrupa’nın gerçek yöneticilerinin kimler olduğunu biliyor musunuz? Coğrafi Keşifleri takip eden yüzyıllarda ve özellikle 19. yüzyılda Dünya Savaşlarının baş aktörü durumunda olan..
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, hangi devletin devamıydı, ne zaman kuruldu, hangi tarihte yıkıldı, mirasını hangi devletler devraldı, Avrupa’da neleri değiştirdi, Osmanlı ile ilişkileri nasıldı, yönetim hangi hanedanlığın elinde idi, tarihte..
Ehl-i Salib Nedir?
Ehl-i Salib Nedir, Ehl-i Salib Ne Demek? Ehl-i Salib Alm. Kreuzfahrer (m.pl.) hist, Fr. Les croisés (m.pl.), İng. Crusaders. Haçlılar, Hıristiyanlar. İslam memleketlerine hücum edip, yakıp yıkan, insanları öldüren mutaassıp..
Haçlı Seferleri
Haçlı Seferleri Haçlı Seferleri 1095 ve 1272 yılları arasında yapılan, Avrupalı Katolik Hristiyanların ve Papanın talebi, çeşitli vaatleri üzerine Müslümanların elindeki kutsal topraklar üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için..
Sosyal Medya ve Siyaset
Sosyal Medya ve Siyaset konusu, bir kaç temel soru ve kısa alıntılarla sosyal medya ve siyaset… Müzakereci Demokrasi Kamusal Alan ve Sosyal Medya İlişkisi MÜZAKERECİ DEMOKRASİ KAMUSAL ALAN VE SOSYAL..
Siyasal Sistemler, Partiler ve Başkanlık
Siyasal Sistemler, Partiler ve Başkanlık Çok partili ve iki partili sistem ne demektir? Çok partili ve iki partili sistem ne demektir?  Çok partili sistem oy hakkı bulunanların birçok parti arasında seçim..
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Bilimsel bir çalışmanın aşamaları Bilimsel bir çalışmanın aşamaları Bilimsel bir çalışma şu aşamaları içerir; Araştırma Probleminin tanımlanması Her sosyolojik araştırmada neyi ne amaçla araştırılacağının çok açık..
Modernleşme ve Siyasal İdeolojiler
Modernleşme ve Siyasal İdeolojiler Muhafazakârlık Nedir? Muhafazakârlık Nedir? Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK’in Köprü Dergisi‘nde yayınlanan “Muhafazakarlık nedir?” adlı makalesinde öncelikle Muhafazakârlıktan anlaşılması gerekenin ne olduğuna ilişkin bazı açıklamalar yapılmaktadır. Bu..