Siyaset ve Siyasi Tarih

Siyaset Bilimi, siyasi tarih, küreselleşme, ulus devlet

İdeoloji Kavramı ve Siyasal İdeolojiler
Liberalizm ve Sosyalizm Karşılaştırma
Liberalizm, liberalizmin birey toplum ve devlet anlayışı
Küreselleşme ve Ulus Devlet
Küreselleşme ve Ulus Devlet: Sorular – Tanımlar Küreselleşme: dinamikleri ve boyutları Küreselleşme: tanımı, dinamikleri ve boyutları Küreselleşme: Teknolojik gelişmeler ve serbest ticaret anlayışının ulusal sınırları engel olmaktan giderek çıkarmasıyla, toplumlararası..
Müzakereci Demokrasi Kamusal Alan ve Sosyal Medya İlişkisi
MÜZAKERECİ DEMOKRASİ KAMUSAL ALAN VE SOSYAL MEDYA İLİŞKİSİ Demokrasinin gelişimi, hataların farkına varılarak düzeltilmesi ve çağa uygun bir yönetim modelinin ortaya çıkması için farklı seslere ihtiyaç vardır. Bu nedenle iktidar..
Sosyal Medya Siyasal Katılım İlişkisi
SOSYAL MEDYA SİYASAL KATILMA İLİŞKİSİ? İnternet ve Sosyal Medyanın hem katılım için gerekli olan maddi ve beşeri masrafları azaltması hemde katılma güdüsünü arttırması sonucu Siyasal Katılma düzeyinin ve derecesinin de..
Sosyal Medya Kamuoyu ve Kamusal Alan İlişkisi
SOSYAL MEDYA – KAMUOYU VE KAMUSAL ALAN İLİŞKİSİ Habermas’ın devlet ile özel alan arasında bağlantı kuran özgür katılımcı ve rasyonel bir tartışma dünyası oluşturan bireylerin genel çıkarlarını kamusal ilgi alanlarını..
E-Demokrasi Kavramı
E-DEMOKRASİ KAVRAMI E-demokrasi en basit tanımıyla demokrasinin bilgi teknolojileri ile bütünleşmiş biçimde kullanılarak demokrasinin daha şeffaf bir şekilde uygulanmasıdır. Buradan yola çıkarak her vatandaşın devlet yönetimine katkı sağlaması ve yönetimde..
Muhafazakârlık Nedir?
Muhafazakârlık Nedir? Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK’in Köprü Dergisi‘nde yayınlanan “Muhafazakarlık nedir?” adlı makalesinde öncelikle Muhafazakârlıktan anlaşılması gerekenin ne olduğuna ilişkin bazı açıklamalar yapılmaktadır. Bu bağlamda ilkin Muhafazakârlığın bir tutumu tanımlamak..
Sosyalizm nedir, sosyalizmi doğuran faktörler nelerdir, sosyalizmin türleri nelerdir?
Sosyalizm nedir, sosyalizmi doğuran faktörler nelerdir, sosyalizmin türleri nelerdir? Kara dayalı sistemindeki özel mülkiyet yerine ortak mülkiyetin, sermayeyi elinde tutan azınlık kitlenin kendi istekleri doğrultusunda üretimi yönlendirmeleri yerine toplum için,..
Liberalizm ve Sosyalizm Karşılaştırma
Liberalizm ve Sosyalizm Karşılaştırma Sosyalizm her şeyden önce toplumcu bir ideolojidir ve birey ile devlet kavramlarını toplum ekseninde çözümler. Sosyalizme göre toplum, birey karşısında bir önceliğe sahiptir. Bu öncelik ahlaki..
Liberalizm ve Muhafazakarlık
Liberalizm ve Muhafazakarlık Freedman, Liberalizmi 18 ve 19 yy toplumda özgürlüğün asıl amaç ve bireyin asıl varlık olduğu, devletin ekonomik rolünü azaltıcı, siyasal konularda temsili hükümetin ve kurumların gelişiminden yana bir..
Muhafazakârlık ve temel unsurları
Muhafazakârlık ve temel unsurları Muhafazakârlık bir siyasal tavır olarak Fransız ihtilali ve modernleşme süreciyle ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile sanayileşme, devrim korkusu ve demokratikleşme muhafazakar düşüncenin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Değişime karşı olmamakla berber..
Sosyalizm
Sosyalizm Sosyalizm, sosyal ve ekonomik alanda toplumsal refahı devlet kararlarının getireceğini ve üretim araçlarının hakimiyetinin toplumlara ait olduğunu savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, özgür girişimi devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan,..
Liberalizm, liberalizmin birey toplum ve devlet anlayışı
Liberalizm, liberalizmin birey toplum ve devlet anlayışı, temel unsurları Liberalizm aydınlanma felsefesine dayanan, bireysel hak ve özgürlüklere vurgu yapan, siyasal iktidarı sınırlandıran siyasal ve ekonomik bir felsefe. Etimolojik köken olarak..