Siyaset ve Siyasi Tarih

Siyaset Bilimi, siyasi tarih, küreselleşme, ulus devlet

İdeoloji Kavramı ve Siyasal İdeolojiler
Liberalizm ve Sosyalizm Karşılaştırma
Liberalizm, liberalizmin birey toplum ve devlet anlayışı
Balanced Scorecard’ın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Balanced Scorecard’ın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da önemli değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sanayi toplumundaki koşullara göre düzenlenmiş..
Balanced Scorecard’ın Dört Boyutu
Balanced Scorecard’ın Dört Boyutu DSK’nın Dört Boyutu DSK işletme performansını dört boyutta incelemektedir. Bu boyutlar finansal boyut, müşteri boyutu, iç süreçler boyutu ve öğrenme ve gelişme boyutudur (Walker ve MacDonald,..
Kuramsal Açıdan Balanced Scorecard
Kuramsal Açıdan Balanced Scorecard DSK ile ilgili farklı tanımlar bulunmasına karşılık DSK Kaplan ve Norton tarafından en kısa şekliyle strateji uygulama modeli olarak tanıtılmaktadır (Barsky ve Bremser, 1999: 6). Çünkü..
Balanced Scorecard’ın Üç Temel İşlevi
Balanced Scorecard’ın Üç Temel İşlevi Burada Niven’e göre Balanced Scorecard’ın Üç Temel İşlevini anlatacağız ve Balanced Scorecard’ın ne olduğunu tartışmaya devam edeceğiz. Niven’a göre Balanced Scorecard, tarihsel kesinlik gösteren ve..
Kamu Performans Yönetiminin İlkeleri
Kamu Performans Yönetiminin İlkeleri Performans anlayışının kabulü ilkesi Hem yöneticilere hem çalışanlara performans yönetiminin gerekliliği anlatılarak anlayışın yerleştirilmesi gerekir. Kurumsal performansın oluşturulması ilkesi Kamu Performans Yönetimi anlayışının kabulüne paralel olarak..
Performans Yönetiminin Unsurları
Performans Yönetiminin Unsurları Performans yönetimi, bütünleşik ve döngüsel bir süreçtir. Kurumun amaçlarının belirlenmesi ve açık biçimde tanımlanmasında, uygun stratejilerin oluşturulmasında, katılımcı bir yönetim kültürü oluşturulmasında, kaynakların etkili, verimli ve tutumlu..
Performans Yönetiminin Yararları
Performans Yönetiminin Yararları Performans yönetiminin bir bütün olarak anlaşıldığı ve etkili bir şekilde kullanıldığı kurumlarda pek çok yarar sağlayabilir. Bu yararları “çalışanlar” ve “örgüt” açısından ayrı ayrı ele almak mümkündür...
Performans Yönetiminin Amaçları
Performans Yönetiminin Amaçları Performans yönetimi bireysel ve kurumsal olarak amaçların ve görevlerin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan bir yönetim anlayışıdır. Bu yönetim anlayışında, kurumu istenen amaca yöneltmek..
Performans Yönetiminin Boyutları
Performans Yönetiminin Boyutları Verimlilik Etkinlik Tutumluluk Kalite   Verimlilik ve Etkinlik (Etkililik) Etkililik amaca ulaşma, verimlilik ise kaynakların doğru kullanılması olarak tanımlanabilir. Etkililik sonuçlarla ilişkiliyken, verimlilik süreçle ilgilidir. Diğer bir..
Performans Yönetimine Giriş
Performans Yönetimine Giriş [kirmizitext]”Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı Kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı Sonuçlara bağlamalıdır. Şeyleri ölçmek yetmez; doğru şeyleri ölçmelisiniz.”[/kirmizitext] [kirmizitext]Robert..
e-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemine Giriş Başladı
e-Devlet hizmetleri yaygınlaşıyor. Artık e-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemine Girişler Başladı. Artık ÖSYM’ye YGS-LYS-KPSS-ALES-ALS-TUS-DGS v.b. hangi sınav için başvurursanız başvurun, aday işlemleri, sınav merkezi işlemleri v.b. işlemleri e-Devlet şifrenizle giriş..
Tarih Düşmanı Descartes’a Karşı Bir Tarih Fedaisi: Vico
YENİ BİLİM, GIAMBATTISTA VICO, ÇEV. SEMA ÖNAL AKKAŞ, DOĞU BATI Y., 2007, 527 SAYFA. Scienza Nuova; Parçalardan oluşmuş bir sistem; içinde, her parçanın sistemin bütünü için konulmuş ilkelerle her defasında ilişkiye..