2013 YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları

/ 1 Temmuz 2013 / / 1 Yorum

ÖSYM, 2013 YGS’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden kaç soru sorulacağını, soruları kimlerin çözeceğini, hangi testte ve kaçıncı soruların Din Kültürü Dersinden sorulacağını açıkladı. 15.02.2013 tarihli duyuruyla, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almak zorunda olmayan (muaf olan) adaylar Din Kültürü soruları yerine Felsefe sorusu çözeceği duyurulmuştu. 2013 YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları ve cevapları aşağıda:

 

2013 LYS -Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları için tıklayın!

 

2013 YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları (Cevaplar sayfanın en altında)

36.

“Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü, ‘Rabbim budur!’ dedi. Yıldız batınca ‘Batanları sevmem.’ dedi. Ayı doğarken görünce, ‘Rabbim budur!’ dedi. O da batınca, ‘Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum.’ dedi. Güneşi doğarken görünce de ‘Rabbim budur! Zira bu daha büyük.’ dedi. O da batınca…” (Kur’an-ı Kerim, En’âm, 76-78)

Hz. İbrahim ile ilgili bu ayetlerden “insan”a yönelik aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A)    İrade sahibidir.

B)    Sorumluluk sahibidir.

C)     Düşünen bir varlıktır.

D)    İnanmaya ihtiyacı olan bir varlıktır.

E)     Hakikat arayışında ilahi yardıma muhtaçtır.
37.

“Ey örtüsüne bürünen (Resulüm)! Kalk ve (insanları)  uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbinin rızasına ermek için sabret.” (Kur’an-ı Kerim, Müddessir, 1-7)

Aşağıdakilerden hangisi, bu ayetlerde Hz. Muhammet’e emredilenlerden biridir?

A)    Tevekkül etmek

B)    Vefakârlık

C)     Paylaşmak

D)    Hoşgörülü olmak

E)     Tebliğ etmek

 

 

38.

“Kendilerine doğru yolu gösteren rehber geldiğinde insanların iman etmelerine ancak şöyle demeleri engel oldu: Allah bir insanı mı peygamber olarak gönderdi? (Ey Muhammet!) onlara (şu sözümüzü) ilet: Eğer yeryüzünde yurt tutup dolaşanlar melekler olsaydı o zaman onlara elçi olarak şüphesiz gökten bir melek indirirdik!” (Kur’an-ı Kerim, İsra, 94-95)

Bu ayetlere göre, peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin akli temeli nedir?

A)    Vahyin evrenselliğini sağlama

B)    Vahyin melekleri de kapsaması

C)     Vahyin rehberlik niteliği

D)    Vahyin Dünya koşullarını gözetmesi

E)     Vahyin insanüstü bir olgu olması

 

39.

·       “Anne ve babana saygı göstereceksin, insan öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, yalancı şahitlik yapmayacaksın, komşunun evine karşı açgözlülük yapmayacaksın.” (Tevrat, Çıkış, 20/12-17)

·       “Sen emirleri bilirsin: zina etmeyeceksin, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere şahitlik etmeyeceksin ve anne babana hürmet edeceksin.” (İncil, Luka, 18/20)

·       “Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Kur’an-ı Kerim, Nahl, 90)

Bu dinî metinlerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)    İnanç esaslarının toplumsal hayata yansıyan yönleri vardır.

B)    İlahi dinler birçok ahlak ilkesinde birleşir.

C)     Ahlaki değerlerin yegâne kaynağı ilahi dinlerdir.

D)    Aile ve akrabalık ilişkileri dinler tarafından desteklenir.

E)     Temel insan hakları, ilahi dinler tarafından teminat altına alınmıştır.40. Alevilik-Bektaşilikte önemli bir yere sahip olan musahiplik (yol kardeşliği) kısaca, iki kişinin, insanların şahitliğinde hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesi olarak açıklanabilir. Geçmişi, eski Türklerde göçebe hayatın ve yayla kültürünün bir gereği olarak ortaya çıkan “kardeşlik” geleneğine kadar uzanan musahiplik, İslami dönemle birlikte farklı bir biçim kazanmıştır.

Hz. Muhammet, Mekke’den Medine’ye hicret edildikten sonra, inananları birbirine kaynaştırmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla her bir Mekkeliyi, bir Medineliyle kardeş yapmıştır. Bunlar da öz kardeş gibi beraber yemek yemiş, beraber çalışmışlardır. İşte musahiplik de bu geleneklerin harmanlanarak günümüze kadar ulaşmış hâlidir.

Buna göre musahiplik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?

A)    Özünde sosyal dayanışmayı barındırdığı

B)    Yerleşik hayata geçmede kolaylık sağladığı

C)     Din kardeşliğini yansıtan örnek bir uygulama olduğu

D)    Toplumsal aidiyeti pekiştiren bir model olduğu

E)     Şartların gereği olarak ortaya çıktığı

Cevaplar: 36. B, 37. E, 38. D, 39. C, 40. B

2013 LYS -Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları için tıklayın!

Yorum yaz

2013 YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları (1 Yorum)

  1. Cevaplar ygs ….
    Adminin notu: Cevapları burada yayınlayamıyoruz. Zeynep Hanım teşekkür ederiz, düzeltmelerinizi dikkate aldık.