2020-2021-2022 AYT Corona Salgını sonrası Felsefe Grubu müfredat ve kazanımlar nasıl değişti, hangi konulardan soru çıkacak, hangi konular sınav kapsamından çıkartıldı?

/ 14 Nisan 2020 / 0 views / yorumsuz

2020 AYT Corona Salgını sonrası Felsefe Grubu müfredat ve kazanımlar nasıl değişti, hangi konulardan soru çıkacak, hangi konular sınav kapsamından çıkartıldı?

2020-2021-2022 AYT Corona Salgını sonrası Felsefe Grubu müfredat ve kazanımlar nasıl değişti, hangi konulardan soru çıkacak, hangi konular sınav kapsamından çıkartıldı?

2020-2021-2022 AYT Corona Salgını sonrası Felsefe Grubu müfredat ve kazanımlar nasıl değişti, hangi konulardan soru çıkacak, hangi konular sınav kapsamından çıkartıldı?

MEB TTKB tarafından yayınlanan duyuru ve kazanımlarla ilgili tam dosya linki aşağıda. Biz burada 2020 YKS’de Türkçe Sosyal Puanlı bölümleri tercih edecek olanlar için Felsefe Grubu Kazanımlarında Corona Virüs nedeniyle nasıl bir değişiklik olduğunu, hangi konuların kaldığını, hangi konuların Temmuz ayına ertelenen 2020 AYT kapsamından çıkartıldığını vereceğiz. Buyrun:

Felsefe 2020 AYT Kapsamı ve Konuları

TYT AYT Felsefe Grubu Uygulaması (TYT AYT tarzı özgün sorular, testler, konu anlatımı, deneme sınavları) Tamamı Ücretsiz 

Felsefe 2020 AYT Kapsamı ve Konuları değişmedi, çünkü Felsefe 11. sınıf dersiydi ve Felsefede TYT ile AYT aynı konuları kapsıyordu. Felsefe sınav kapsamı ile ilgili detaylı bir bilgi ve yazı burada.

Sıra Kazanım
959924 MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ
959925 Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar.
959926 MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
959927 Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.
959928 MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
959929 MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ
959930 MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.
959931 MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
959932 Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.
959933 MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
959934 15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ
959935 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.
959936 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
959937 Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.
959938 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
959939 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ
959940 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.
959941 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
959942 Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.
959943 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
959944 20. YÜZYIL FELSEFESİ
959945 20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.
959946 20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
959947 Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.
959948 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.
959949 Harita üzerinde 20 ve 21. yüzyıl felsefecilerinin isimlerini ve yaşadıkları coğrafyayı gösterir.

Psikoloji 2020 AYT Kapsamı ve Konuları

TYT AYT Felsefe Grubu Uygulaması (TYT AYT tarzı özgün sorular, testler, konu anlatımı, deneme sınavları) Tamamı Ücretsiz 

Sıra Kazanım
962947 Psikoloji Bilimini Tanıyalım
962948 Psikolojinin konusunu kavrar
962949 Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar
962950 Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini
962951 Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır
962952 Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar.
962953 Psikolojinin alt dallarını bilir
962954 Psikolojinin iş alanlarını bilir
962955 Psikoloji ile diğer bilim dalları arasında ilişki kurar
962956 Psikolojinin Temel Süreçleri
962957 Davranışın oluşum sürecini fark eder
962958 Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ve süreçler arasında ilişki kurar
962959 Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır
962960 Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar
962961 Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar
962962 Ergenlik döneminde ortaya çıkan hızlı değişimin, gelişme sürecinin bir parçası olduğunu fark eder
962963 Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır
962964 Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler
962965 Duyumun özellikleri ve temel duyum bilgileri ile bilginin başlangıcı arasındaki ilişkiyi görür
962966 Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir
962967 Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar
962968 Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar
962969 Algıyı etkileyen etkenleri açıklar
962970 Duyum ve algı arasındaki farkı kavrar
962971 Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder
962972 Güdülenmiş davranışı güdülenmemiş davranıştan ayırt eder
962973 Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar
962974 Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder
962975 Duyguların davranışlarımıza etkisini fark eder
962976 Bilinç ve bilinçaltı kavramlarını ayırt eder
962977 Dikkati tanımlar ve dikkat türlerini ayırt eder
962978 Bilinçlilik türlerini öğrenir
962979 Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder
962980 Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir
962981 Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder

Anahatlarıyla bakarsak Öğrenme, Düşünme, Hafıza (Bellek), Zeka, Bireysel Farklılıklar, Kişilik, Stres, Ruh Sağlığı ve Savunma Mekanizmaları gibi psikolojinin ikinci dönem konularının 2020 AYT kapsamı dışında kaldığını görüyoruz.

Sosyoloji 2020 AYT Kazanımları

TYT AYT Felsefe Grubu Uygulaması (TYT AYT tarzı özgün sorular, testler, konu anlatımı, deneme sınavları) Tamamı Ücretsiz 

Sıra Kazanım
963010 Sosyolojiye Giriş
963011 Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular
963012 Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder
963013 Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini kavrar
963014 Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır
963015 Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder
963016 Birey ve Toplum
963017 Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar
963018 Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar
963019 Sosyalleşmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu fark eder
963020 Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir
963021 Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar
963022 Sosyal statü ile sosyal saygınlığı ayırt eder
963023 Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder
963024 Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder
963025 Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır
963026 Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir
963027 Toplumsal Yapı
963028 Toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri analiz eder
963029 Toplumsal etkileşim tiplerini ayırt eder
963030 Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar
963031 Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar
963032 Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar
963033 Toplumsal Değişme ve Gelişme
963034 Toplumsal değişme olgusunu kavrar
963035 Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir
963036 Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerin zamanla değişebileceğini fark eder
963037 Bilim, teknoloji ve kitle iletişim araçlarının toplumsal değişmeye etkisini değerlendirir
963038 Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir
963039 Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar
963040 Toplumsal gelişmenin ögelerini tanır
963041 Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder
963042 Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder
963043 Toplumsal çözülmeyi önlemeye yönelik çözüm önerileri geliştirir

2020 AYT Sosyoloji dersi konularının da Kültür, Kültürel Süreçler, Toplumsal Kurumlar, Aile, Siyaset, Ekonomi 2. Dönem konuları dışarda kalacak biçimde daraltıldığını görüyoruz.

Mantık 2020 AYT Kazanımları

TYT AYT Felsefe Grubu Uygulaması (TYT AYT tarzı özgün sorular, testler, konu anlatımı, deneme sınavları) Tamamı Ücretsiz 

Sıra Kazanım
963076 Mantığa Giriş
963077 Doğru Düşünme Nedir?
963078 Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir
963079 Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir
963080 Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder
963081 Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir
963082 Mantığın Uygulama Alanları
963083 Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder
963084 Mantığın Uygulama Alanları
963085 Teknoloji- mantık ilişkisini değerlendirir
963086 Mantığın Uygulama Alanları
963087 Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir
963088 Klasik Mantık
963089 Kavram ve Terim
963090 Aristoteles’in mantık bilimi açısından önemini fark eder
963091 “Kavram”ın ne olduğunu açıklar
963092 Kavram ve terim arasındaki ilişkiyi analiz eder
963093 Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder
963094 Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir
963095 Kavram çeşitlerini sınıflandırır
963096 Kavramları beş tümel açısından değerlendirir
963097 Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder
963098 Tanım
963099 “Tanım”ı analiz eder
963100 Önerme Nedir?
963101 Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır
963102 Önerme çeşitlerini sınıflandırır
963103 Çıkarım Nedir?
963104 Önermelerden sonuç çıkarır
963105 Karşıolum çıkarımlarını analiz eder
963106 Bir önermeden ona eş değer ikinci bir önerme çıkarır
963107 “Kıyas”ın yapısını değerlendirir
963108 Kıyas kurallarını uygular
963109 “Kıyas”ı, zorunluluk ve olasılık bakımından değerlendirir
963110 “Basit kıyas”ı analiz eder
963111 “Bileşik kıyas”ı analiz eder

Mantık konuları da Dil ve Mantık, Sembolik Mantık ve Niceleme Mantığı konularının dışarıda kalacağı biçimde daraltıldığını görüyoruz.

İyi mi oldu?

Özellikle Mantığın en zor olan niceleme mantık ve sembolik mantık konularının dışarıda kalması siz 2020 YKS adaylarını rahatlatmış olabilir. Koronayak olduğumuz şu günlerde konuların azalması iyidir. Hadi kolay gelsin, fırsata dönüştürün inşallah.

MEB TTKB tarafından yayınlanan duyuru ve kazanımlarla ilgili tam dosya burada:

Bakanlığımız tarafından hazırlanarak 04 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan “2020 Yılında ÖSYM Başkanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek TYT-AYT ve YDT Sınavlarında Derslere Göre Sorulacak Sorulara Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar”ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendi. 9, 10 ve 11. sınıflarda herhangi bir güncelleme yapılmadı.

12. sınıf derslerine ait konu, kazanım ve açıklamaların güncellendiği bütünleşik dosyaya ulaşmak için tıklayınız.