2020-2021-2022 TYT-AYT-YDS sınavlarında hangi konulardan soru çıkacak?

/ 20 Aralık 2019 / 7 views / yorumsuz

2020-2021-2022 Yükseköğretime Geçiş Sınavlarına Esas Konu, Kazanım ve Açıklamalar

MEB, Talim Terbiye Kurulu her yıl olduğu gibi 2020 üniversite sınavında (2020 YKS) soru sorulacak konuları derslere göre ve kazanımlar bazında açıklamalarıyla gösteren bir tabloyu (618 sayfalık bir pdf dosya) 4.11.2019 günü yayınladı.Aslında çok ses getirmesi ve en azından üniversiteye hazırlanan adayların ve üniversiteye hazırlık kursu veren resmi gayri resmi, kaçak – legal bütün kurum ve kursların ve tabii ki, üniversiteye hazırlık yayınları çıkartan bütün yayıncıların ve o yayınevlerinde görev yapan yazar, yayın yönetmeni v.s. herkesin elinden düşürmeyeceği demiyoruz, ama en azından bir kere göz atması gereken bir dosya. Ancak TTK’nin dosyayı yayınladığı sayfaya baktığınızda halen sadece 115 bin kere ziyaret edildiği ve daha kötüsü, “2020 TYT AYT konuları ve kazanımları” diye googleda yaptığınız aramalarda üst sıralarda çıkan sitelerde ise hala 2018 ve 2019 kazanımlarını ve müfredatını içeren bilgilerin yayınlandığını görüyoruz.

Acı ama gerçek.

Güncel ve gelip geçici olanı takip etmeyi bırakıp daha kalıcı olan bilgilere ve yazılara yönelme kararı almış olmamıza (ve bu nedenle internette ziyaretçi avlama yarışına son vermiş olmamıza) rağmen artık bunu yazmamız farz olduğu için bu haberi, bu yazıyı yazdık. Aşağıda 2020 YKS, yani 2020 TYT-AYT-YDS sınavlarına esas konu ve kazanımlarla ilgili alıntıyı bulacaksınız. Naçizane bir tek dersin kazanımlarını da sizin için inceledik: Felsefe kazanımlarını

2020 TYT Felsefe Kazanımları değişikliği neden önemli?TTK’nın sitesinde yayınlanan 2020 YKS Kazanımları ile yayınlanan duyuru ve kazanımlar dosyasının linki:

2020 yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yükseköğretime geçiş sınavlarına girecek öğrencilerimizin üzerindeki sınav baskısı ve stresin asgarîye indirilmesi, öğrencilerimizin sınavda karşılaşacakları soruların mahiyeti hakkında önceden bilgilenerek çalışmalarını bu doğrultuda planlamalarına katkı sağlanması amacıyla 2020 yılı TYT-AYT ve YDT sınavlarında dersler bazında sorulacak sorulara ait konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.

Yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamalara buradanulaşabilirsiniz.

2020 TYT Felsefe Kazanımları ve Konuları
2020 TYT Felsefe Kazanımları ve Konuları

Aşağıdaki konu başlıklarını ve kazanımlarını incelediğinizde 2020 TYT’de de geçen yıllarda olduğu gibi Felsefeyi Tanıyalım, Bilgi Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Sanat Felsefesi v.b. ünite başlıklarının yer almadığını göreceksiniz. Maalesef ki halen çoğu üniversite sınavlarına hazırlık ve taban puanlar temalı sitelerde geçen yılların başlıklarını 2020 TYT olarak yayınladıklarını görüyoruz. Bizim bu haberi ve aşağıdaki ünite-konu-kazanım listesini alıntılama sebebimiz de zaten bu.11. Sınıf Ünite, Konu/Kazanım ve Açıklamalar

ÜNİTE 1: MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ

11.1.1. Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

a) Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde varlık, bilgi ve değer anlayışlarının felsefenin doğuşundaki etkilerine değinilir.

b) Anadolu’da yaşamış filozofların (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Anaksagoras, Herakleitos, Epiktetos, Diogenes, Lukianos, Ksenofanes ve Aristoteles) doğduğu ve yaşadığı yer vurgulanarak haklarında kısaca biyografik bilgi verilir.

11.1.2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) Filozofların ilk neden hakkındaki düşünceleri (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides) ele alınır.

b) Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları ele alınır.

c) Platon ve Aristoteles’in varlık, bilgi ve değer anlayışları ele alınır.

11.1.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

a) Konfüçyüs’ün “İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun ahlak görüşünün irdelenmesi sağlanır.

b) Platon’un “Sokrates’in Savunması” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle Sokrates’in “bilgelik ve erdem” anlayışının irdelenmesi sağlanır.

c) Platon’un “Devlet” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun varlık, bilgi ve siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

d) Aristoteles’in “Nikomakhos’a Etik” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “altın orta” düşüncesinin irdelenmesi sağlanır.

11.1.4. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

a) Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözünün dayandığı argümanların tartışılması sağlanır.

b) Öğrencilerin, “bilgi erdem ilişkisini” günlük hayatla ilişkilendiren özgün bir metin yazmaları sağlanır.

ÜNİTE 2: MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ

11.2.1. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

11.2.2. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl Hristiyan felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur.

b) MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl İslam felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur.

c) MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin temel problemlerinden “inanç akıl ilişkisi” konusunda Hristiyan ve İslam felsefesinin yaklaşımları arasındaki farklar vurgulanır.

d) 8-12. yüzyıl arasındaki çeviri faaliyetlerinin İslam felsefesine ve Batı felsefesine etkileri üzerinde durulur.

11.2.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

a) St. Augustinus’un “İtiraflar” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “Tanrı ve evren” ile ilgili görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

b) Fârâbî’nin “el-medînetü’l fâzıla” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun ahlak ve siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

c) İbn Sînâ’nın “Salâmân ve absâl” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun varlık görüşünün irdelenmesi sağlanır.

d) Gazâlî’nin “el-münkız mine’d-dalâl” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilgi görüşünün irdelenmesi sağlanır.

e) İbn Rüşd’ün “Tehâfut et-tehâfut el-felâsife” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “din felsefe ilişkisi” ile ilgili görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

11.2.4. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

a) Mevlânâ, Yûnus Emre ve Hacı Bektâş Velî‘nin eserlerinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle tasavvuf düşüncesindeki insan anlayışının tartışılması sağlanır.

b) “Anlamak için inanıyorum” düşüncesinden hareketle “inanç akıl ilişkisini” ele alan özgün bir metin yazılması sağlanır.

ÜNİTE 3: 15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ

11.3.1. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

a) 12. yüzyıldaki çeviri faaliyetlerinin 15. Yüzyıl-17. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

b) MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl ve MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

11.3.2. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) Skolastik düşünce ile modern düşüncenin temel farkları üzerinde durulur.

b) Hümanizm, bilimsel yöntem, kartezyen felsefe ve hukuk felsefesi üzerinde durulur.

c) N. Kopernik, G. Galileo, F. Bacon ve I. Newton’un bilimsel çalışmalarının 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder

a) R. Descartes’ın “Felsefenin İlkeleri” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilgi ve varlık görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

b) B. Spinoza’nın “Ethica” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun ahlak görüşünün irdelenmesi sağlanır.

c) T. Hobbes’un “Leviathan” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

11.3.4. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

a) F. Bacon’ın “Bilgi güçtür.” sözünün olumlu ve olumsuz yönlerinin günlük hayattan örneklerle tartışılması sağlanır.

b) Ütopya kavramı ve türleri üzerinde durularak özgün bir ütopya yazılması sağlanır.

ÜNİTE 4: 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ

11.4.1. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

11.4.2. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur.

b) 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin, dönemin dil ve edebiyatla ilişkisine değinilir.

11.4.3. Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

a) J. Locke’un “İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilginin kaynağı konusundaki görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

b) I. Kant’ın ”Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “ödev ahlakı” anlayışının irdelenmesi sağlanır.

c) F. Hegel’in “Tinin Fenomenolojisi” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “diyalektik idealizm” anlayışının irdelenmesi sağlanır.

11.4.4. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

a) J. J. Rousseau’nun “İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur.” sözünden hareketle özgürlük probleminin tartışılması sağlanır.

b) Günlük hayatta kullanılan bilgilerde aklın ve deneyin rolüne ilişkin özgün bir metin yazılması sağlanır.

ÜNİTE 5: 20. YÜZYIL FELSEFESİ

11.5.1. 20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin 20. yüzyıl felsefi akımları üzerindeki etkilerine değinilir.

11.5.2. 20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) 20. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri, problemleri ve bazı ana akımları (fenomenoloji, hermeneutik, varoluşçuluk, diyalektik materyalizm, mantıksal pozitivizm, yeni ontoloji) üzerinde durulur.

b) Türkiye’de felsefi düşünceye katkıda bulunan felsefeciler üzerinde durulur.

11.5.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

a) F. Nietzsche’nin “Böyle Buyurdu Zerdüşt” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “yeni değerler inşası ve güç istenci” görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

b) H. Bergson’un “Bilincin Dolaysız Verileri Üzerine Deneme” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilginin kaynağı konusundaki düşüncelerinin irdelenmesi sağlanır.

c) J. P. Sartre’ın “Varoluşçuluk” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “varoluş” görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

d) T. Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun bilim anlayışının irdelenmesi sağlanır.

11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

a) N. Topçu’nun “İsyan Ahlakı” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle düşünürün ahlak hakkındaki görüşlerinin tartışılması sağlanır.

b) T. Mengüşoğlu’nun “İnsan Felsefesi” adlı eserinden alınan ve derlenen bir metinden hareketle filozofun “insanı bir bütün olarak gören” düşüncelerinin tartışılması sağlanır.

c) K. Popper’ın “Ben yanılmış olabilirim ve sen haklı olabilirsin ve ortak çaba sonucunda belki doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz.” sözünden hareketle bilginin doğruluğu ile ilgili özgün bir metin yazılması sağlanır.

11.5.5. Harita üzerinde 20 ve 21. yüzyıl felsefecilerinin isimlerini ve yaşadıkları coğrafyayı gösterir.

a) Felsefeciler ve yaşadıkları yerler, Türkiye ve Dünya haritası üzerinde gösterilir.

b) Felsefecilerin, isimleri ve yaşadıkları coğrafyanın ezberletilmesi yoluna gidilmez.

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!