Bilgi Felsefesi (Epistemoloji – Bilgi Kuramı)

/ 6 Haziran 2019 / / yorumsuz

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji – Bilgi Kuramı)

Bilgi felsefesi (epistemoloji), bilginin imkanını, kaynağını, değerini, sınırlarını ve doğruluğun ölçütlerini sorgulayan bir felsefe dalıdır. Bilginin felsefi bir sorun olarak ele alınması Eski Yunan’a (Sokrates ve Sofistlere) dayanır. Eski Yunanca “Kesin bilgi” demek olan “Episteme”den türeyen Epistemoloji sözcüğü de “Kesin bilginin bilimi, bilgi kuramı” anlamlarında kullanılır.

Temel Kavramları

  • Bilgi, özne, nesne, bilgi aktı, doğru, gerçek, temellendirme.

Bilgi çeşitleri

  • Gündelik, Teknik, Dinsel, Sanatsal, Bilimsel, Felsefi Bilgi.

bilgi-çeşitleri-epistemoloji-bilgi-felsefesi

Bilgi Felsefesinin Temel Soruları

  • Bilgi mümkün müdür?
  • Bilginin kaynağı nedir?
  • Bilginin değeri nedir?
  • Bilginin sınırları nedir?
  • Doğruluğun ölçütleri nelerdir?
  • Bilgi mümkün müdür?

Bilgi mümkün müdür?

–İmkansızdır: Sofistler ve Septikler

Bilginin kaynağı nedir?

–Akıldır – Rasyonalizm: Sokrates, Platon, Aristoteles, Farabi, Descartes, Hegel.

–Deneydir – Empirizim: J. Locke ve D. Hume

–Duyumdur – Sensualizm: Condillac

–Akıl ve deneydir: Krtisizm: Kant

Bilginin değeri nedir?

–Mutlaktır

–Görecelidir – Relativizm: Protagoras

Bilginin sınırları nedir?

–Olgusal dünyadır – Pozitivizm: Comte (Mantıkçı Pozitivizm)

Doğruluğun ölçütleri nelerdir?–Gerçeğe uygunluk

–Tutarlılık

–Tümel uzlaşım

–Apaçıklık (Descartes)

–Fayda – Pragmatizm: J. Dewey, W. James, C. Pierce

Doğruluğun ölçütleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın?

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Yorum yaz