Bilime İki Farklı Yaklaşım

/ 1 Haziran 2015 / / yorumsuz

Bilime İki Farklı Yaklaşım

20. yüzyıldaki üç gelişme Newton fiziğine duyulan güveni sarsmakla kalmadı, bilimin ve bilimsel yöntem, kavram ve ilkelerin sorgulanmasını beraberinde getirdi. Bu da bilimin felsefi olarak ele alınması sonucunu doğurdu ve 20. yüzyılda bilimle ilgili iki farklı yaklaşım temayüz etti.

Bilimin yapı ve işleyişini açıklamaya çalışan araştırma ve çözümlemeler iki başlık altında incelenebilir:

1.Ürün olarak bilim: Bilimi, bilimsel ürünlerin (kuram, kavram, yöntem ve metinlerin) mantıksal çözümlemesiyle açıklamaya çalışan yaklaşım ve

2.Etkinlik olarak bilim: Bilimi, bilim adamları topluluğu tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik olarak açıklamaya çalışan yaklaşım.

Yorum yaz