Bilimin Tarihte Gelişimi ve Felsefenin Konusu Olması

/ 1 Haziran 2015 / / yorumsuz

Bilimin Tarihte Gelişimi ve Felsefenin Konusu Olması

  • M.Ö. 3000 – Mısır ve Mezopotamya
  • M.Ö. 600 – Eski Yunan
  • M.S. 800 – İslam Dünyası
  • 16 – 17. yüzyıllar – Modern batı biliminin doğuşu
  • 18. yüzyıl – Newton

20. yüzyılda üç önemli gelişme:

  • Bu gelişmelerden birincisi, A. Einstein’in görelilik kuramıdır. Bu kuram, gözlenen olayın, gözlemcinin hızına ve bulunduğu yere bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu ise fiziğin en temel kavramları olan zaman, mekân ve kütlenin mutlak değil göreli olduğu anlamına gelir.
  • İkinci kuram, M. Planck’ın kuantum kuramıdır. Planck’ın kuramı ise ısı ve ışığın sürekli bir akış değil, quanta adı verilen kesik paketler halinde meydana geldiğini ve hareket ettiğini ortaya koydu.
  • Üçüncü kuram olan W. Heisenberg’in belirlenemezcilik (indeterminizm) kuramı ise atom-altı düzeyde kesinlikle zorunluluk bildiren yasaların değil, olasılıklı yasaların geçerli olduğunu ortaya koymuştur.

Bilim Felsefesi Konu Testi Soruları ve Cevapları

Bilim Felsefesi Özet Konu Anlatımı

Yorum yaz