Dünyaya Demokrasi satan Avrupa’nın gerçek yöneticileri: Hanedanlar

/ 21 Ağustos 2017 / / yorumsuz

Ele talkım, kendine salkım Avrupa!

Dünyaya Demokrasi satan Avrupa’nın gerçek yöneticilerinin kimler olduğunu biliyor musunuz? Coğrafi Keşifleri takip eden yüzyıllarda ve özellikle 19. yüzyılda Dünya Savaşlarının baş aktörü durumunda olan ve her kıtaya demokrasi ve medeniyet götürme iddiasıyla kan ve zulüm götüren Avrupa’nın bu yüzyıllar boyunca ve bir çok Avrupa ülkesinin halen eski hanedanlıkların kalıntısı olan krallıklarca yönetildiğini biliyor musunuz? Detaylar aşağıda…

Avrupa Tarihi’ni hanedanlıkların tarihi olarak okuyunca ve hanedanlıkların kendilerini genellikle kutsal bir soy ağacıyla seçkin ve doğuştan yönetme hakkına sahip aileler olarak kabul ettiğini görünce demokrasiye olan inancınız sarsılabilir. Yine günümüzde yerine göre demokrasi ve insan hakları gibi kavramları Avrupa’nın nasıl bu kadar kolay rafa kaldırabildiğini, açık çelişkili tutumları ve siyasetleri nasıl kolayca savunabildiğini de daha kolay anlayabilirsiniz. Aşağıda Avrupada hüküm sürmüş hanedanlıkların isimlerini saydık ve belli başlıcalarına kısaca değindik. İlginç bazı ayrıntıları da aralarda verdik:

1. Merovenj Hanedanı

5. ve 8. yüzyıllar arasında bugünkü Fransa ve Almanya arasında bulunan bölgede hüküm sürmüş Frank hanedanı.Hanedanlığın Magdalalı Meryem‘in soyundan geldiğine inanılır. Magdalalı Meryem‘in İsa’nın çocuğuyla Kudüs’ten kaçıp Fransa’ya gittiği ve Fransa’da Merovingian Hanedanı‘nı kurdukları sanılmaktadır.Rivayete göre omuz arasında veya kalbinin üzerinde ilahi kutsal kan taşıdıklarına işaret eden bir benek vardı ki, bu daha sonra Tapınak Şövalyelerinin arması olarak ortaya çıkacaktır.496 yılında Hükümdar Clovis’in Hristiyanlığı kabul etmesiyle Avrupa’daki Hristiyan krallıkların ilki unvanını almıştır. Paris şehri de bu hanedan mensupları tarafından kurulmuştur. 8. yy’da bir başka Frank hanedanı olan Karolenj tarafından sona erdirilmiştir.2. Karolenj Hanedanı

8. ve 9. yüzyıllarda yaşayan Cermen kökenli hanedan.Papalık devletinin ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunun temellerini atan Karolenj İmparatorluğunun kurucularıdır. Ünlü imparator Carolus Magnus* zamanında imparatorluğun sınırları bugünkü Fransa, Almanya, Kuzey İtalya, Hollanda, Belçika ve İsviçre dahil Batı ve Orta Avrupa’nın büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Feodal toplum ve derebeyleri, tarihteki en büyük atılımlarını Karolenj İmparatorluğu zamanında attı. Güçlenen bu yeni oluşum, Karolenj Hanedanının da celladı oldu. Hanedandan geriye, Avrupa’nın sanat ve düşünce ufkunu genişleten Karolenj Rönesansı kaldı.

3. Capet Hanedanı

Karolenj Hanedanından sonra Fransa’da söz sahibi olmuş ve yönetime gelmiş hanedan.Avrupa’nın bilinen en soylu ve köklü ailesidir. Yüzlerce yıl boyunca çeşitli ülke ve dukalıkların yönetiminde yer almış oldukça geniş bir hanedandır.Günümüzde bile İspanya Kralı Juan Carlos ve Lüksemburg’u yöneten Büyük Dük Henry Capet soyundan gelir.

4. Makedon Hanedanı

5. Komnenos Hanedanı

1081-1185 arasında Bizans’ı, 1204-1461 arasında da Trabzon İmparatorluğu‘nu yöneten hanedan.

6. Plantagenet Hanedanı

Soyu Fransa’ya dayanan köklü bir hanedan.1154’te Britanya’da saltanatı başlayan hanedan sonradan iki farklı hanedana dönüşmüştür. Bu hanedanların da yönetimi sırayla devralmalarının ardından Britanya’yı 330 yıl boyunca yönetmiş oldular.Fransa ile yüzyıl savaşını başlatan III. Edward hanedanının en popüler hükümdarıdır. Ayrıca çocukları arasında başlayan Gül Savaşları yüzyıllarca sürecek bir husumetin kaynağını oluşturacaktır.

7. Grimaldi Ailesi

Oldukça geniş ve çok kolları olan Cenevizli soylu bir ailedir.Ailenin en önemli kolu günümüzde Monako Prensliğini yönetmektedir.Grimaldi Ailesi 1133 yılında Ceneviz yönetiminde yer alan Otto Canella’ya (ö. ~1143) dayanmaktadır. Aile, ismini Otto Canella’nın en küçük oğlu Grimaldo Canella’dan (ö. ~1184) almıştır. Grimaldo Canella’nın oğlu Oberto Grimaldi (ö. ~1293) de Grimaldilerin Babası olarak tanımlanmaktadır.

8. Stuart Hanedanı

Stuart Hanedanı
İskoçya Kralı II. Robert tarafından 1371 ‘de kurulan Stuart Hanedanı İskoçya tahtına egemen olmuş, Kraliçe Anne (Büyük Britanya) ‘in veliaht verememesi üzerine 1649 yılına kadar ise Büyük Britanya Krallığına kadar egemen olmuştur.İngiltere’ye egemen olan Stuart Hanedanı, İngiliz Hükümdarlarının Fransa üzerindeki hak talebi ve İrlanda Krallığına da sahip olmaları neticesinde; Stuartlı Hükümdarlar, ‘İskoçya, İrlanda, İngiltere, Galler ve Fransa’ Kralı/Kraliçesi Unvanı taşımaya başladılar.9. Tudar Hanedanı

1483-1603 yılların arasında İngiltere’de hakimiyeti sağlayan hanedan. İngiliz tarihinin en parlak dönemlerinden biri olarak gösterilir.İngiltere’ye 5 hükümdar vermiş olan hanedanın esas popülaritesi İngiltere’yi Roma Katolik kilisesinden ayırarak Anglikanizm’i kuran ve kurarken de Hristiyanlığın bir çok bilindik Katolik simgesini buraya aynen taşıyan; fakat aslında dini reform adı altında Katolik inancının baskı ve kurallarından kendini kurtarmayı hedefleyen VIII. Henry’den gelir.Tudor Dönemi‘nde İngiltere, sanatsal açıdan tarihinin en verimli çağlarından birisini yaşadı.

10. Bourbon Hanedanı 

11. Hohenzollern Hanedanı

1701’de Prusya krallığı ve 1871’de ise Alman İmparatorluğu bu hanedan zamanında kurulmuştur.1918 Weimar Cumhuriyetine kadar Prusya ve Almanya’ya hükümdar çıkaran hanedandır.

12. Hannover Hanedanı

Hannover Hanedanlığı Alman kökenli bir kraliyet hanedanıydı. Hannover Hanedanlığı Hannover Krallığını ve aynı zamanda Braunschweig-Lüneburg düklüğünü yönetiyordu. 1714’den sonra Hannover Hanedanlığı Büyük Britanya Krallığını da yönetmeye başladı.1760’tan sonra İrlanda’yı da yönetmeye başladılar.

Şimdi dikkat:
I. George… 1714’te İngiliz Krallığı tahtına oturmuş bir Almandır. Asıl adı Georg Ludwig’dir. Hannover’deki Alman Prensliğinin Düküdür. İngiltere’de o dönem Stuart Hanedanı hakimdir. Ancak Kraliçe Anne öldükten sonra tahta geçecek bir kral bulunamaz. Tahta talip olan bütün Stuart erkekleri Katoliktir. Halbuki İngiltere Protestan olmaya karar vermiş bir krallıktır ve tahta geçmenin ön koşulu Katolik olmamaktır.

Bunun üzerine Stuartlar alelacele kendilerine bir Protestan Kral arayışına girerler. Aradıklarını Hannover’de bulurlar. Georg Ludwig, hanedanın uzaktan akrabasıdır. Ölen kraliçenin büyükbabasının yeğeninin soyundan gelen bir bayanla evlenmiştir! Hanedana bu kadar yakın (!) akrabalığı sayesinde kendisini bir anda İngiltere tahtında buluverir. Ancak önemli bir sorun vardır: Tek kelime İngilizce bilmemektedir!

İsmi George Louis olarak değiştirilir. An­cak bu onu İngiliz yapmak için yeterli olmayacaktır. Çünkü tipinden geleneklerine, maiyetinden karakterine kadar katışıksız bir Almandır. Hannover hanedanı İngiltere’yi 20. yüzyılın başına kadar kesintisiz yönetecektir. Bu da iki yüzyıl demektir. Üstelik İngiltere’nin dünya çapında hakimiyet kurduğu, “güneş batmayan imparatorluk” halini aldığı, en büyük emperyalist gelişimini sağladığı 1714-1901 yılları arasındaki İngilizler için belki de en başarılı o iki yüzyıl boyunca…

İngiliz tarihinin en tanınmış kraliçesi de bu hanedanın bir mensubudur! 1837-1901 yılları arasında 64 yıl boyunca İngiltere’yi yöneten Kraliçe Victoria, tek kelime İngilizce bilmeyen I. George’un 5. kuşak torunudur! Ancak biz Türkler için daha da ilginç olması gereken şey şudur: İngiltere’de hiç kimse çıkıp da, “Yahu bizi 2 yüzyıl yöneten ve imparatorluğumuzu en geniş sınırlarına ulaştıran Hannover hanedanı aslında Almandır.” diye kendi tarihiyle dalga geçmez.

13. Windsor Hanedanı

1901 yılından beri Büyük Britanya’da bulunan hanedan. Birinci Dünya Savaşı sırasında ailenin Alman kökleri ve Alman İmparatorluk ailesi ile olan akrabalığı iç politikada baskıya neden olduğundan, V. George 17 Temmuz 1917’de ailenin 1840’tan beri taşıdığı Almanca ismi Sachsen-Coburg-Gotha‘yı şimdiki adı olan Windsor olarak değiştirdi. Aynı zamanda halen görevde bulunan Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth’in mensup olduğun hanedan.

14. Savoy Hanedanı

15. Rurik Hanedanı

16. Romanov Hanedanı

Ve listenin sonu yaklaşması sebebiyle en büyük hanedanlara geldik.1613’ten 1917 Şubat Devrimine kadar Rusyayı yöneten ünlü, tarihi Litvanya asıllı hanedan.Birbirinden farklı, bir o kadar da meşhur hükümdarlar* yetiştiren hanedan Avrupa tarihine damgasını vurmuştur.Bu hanedan döneminde Rusya’nın defalarca Osmanlı’ya karşı savaşması sebebiyle bizim tarihimizde de yer edinmişlerdir.Şubat Devriminin ardından II. Nikolay ve ailesinin bütün üyeleri Temmuz 1918’de Yekaterinburg‘da kurşuna dizildiler. Sonraki günlerde Romanov ailesinin birçok üyesi daha kurşuna dizildi, bazıları ise ülke dışına çıktı.Şüphesiz tarihin en büyük hanedanlarından biri olan Romanovların sonu yine tarihin en trajik olaylarından biriyle sonuçlandı: II. Nikolay ve ailesinin 17 Temmuz 1918’deki bu infaz edilmesi.*Korkunç Ivan, Büyük Petro, II. Katerina bunlardan bazılarıdır.

17. Habsburg Hanedanı

Habsburg Hanedanı
Cermen soyunun en önemli ailesidir. Bir iddiaya göre soyları Magdalalı Meryem’e dayanır.Yüzyıllarca farklı ülkelere hükmeden hanedan bu yayılmasını kraliyet evliliklerine* borçludur. Kraliyet evlilikleriyle diğer hanedan ve ülkelere verilen Habsburg gelinleri, gittiği ülkelerde doğurduğu çocukları ya Kral yapmıştır ya da yapmaya çalışmıştır. Habsburg torunları kral olunca da ülkelerin yönetimi yavaş yavaş Habsburgluların kontrolüne girmeye başlamıştır. [kirmizitext]Hanedanın yetiştirdiği son değerli mensuplarından biri de Otto von Habsburg 2011 yılında vefat etti.[/kirmizitext]Hanedanlığın yönettiği ülkeler ve tarihleri;Kutsal Roma Cermen İmparatoru (1273-1806)Avusturya İmparatoru (1806-1867)Avusturya-Macaristan İmparatoru (1867-1918)Hırvatistan Kralı(1437-1918)Macaristan Kralı(1437-1918)İspanya Kralı(1516-1700)Portekiz Kralı(1580-1640)Bohemya (Çek)Kralı (1526-1918)Erdel (Transilvanya) Kralı (1690-1867)Ayrca kısa süreli olarak aşağıdaki ülkeleri de
yönetmişlerdir:Meksika İmparatoru(1864-1867)Toskana Grandükü(1790-1859)

Parma Dükü (1814-1847)

Modena Dükü(1814-1859)

*Bu borç hanedanın mottolarına da yansımıştır: ‘Çıkarsız savaşları diğerlerine bırak! Fakat sen, ey mutlu Avusturya, evlen ve Mars (Savaş Tanrısı) diğerlerine savaş getirirken Venüs (Aşk Tanrısı) senin için hanedanlıklar getirecektir!’

Avrupalı Hanedanlar İddia Edildiği Gibi Saf Soylu Bir Irk mı?

Osmanlı’ya yakıştırılan en temel suçlamalardan birisi bilindiği gibi padişah analarının Türk olmadığıdır. Buradan yola çıkılarak Osmanlı’nın aslında bir Türk imparatorluğu olmadığı tezi işlenir.

Peki Avrupa hanedanlıklarında durum nasıldır? Kim kimin anası, kimin teyzesidir?

Hanedan Skandalları (*) isimle kitapta bu durum çok açık bir şekilde ortaya konuyor. Biz aşağıya Özgür Erdem‘den kısa bir özet alıntıladık.

Alman asıllı I. George’un İngiliz tahtına ithal kral olarak oturmasını ve onun soyunun 2 yüzyıl hüküm sürmesini yukarıda aktardık. Dahası…
Peki diğer Avrupa hanedanlarında durum nasıldır? Avrupa’da hanedanlar arası evlilikler o kadar yaygındır ki, hangi hanedanın hangi millete ait olduğunu saptamak bazen imkansız hale gelebilir. Örneğin Habsburglar dendiğinde akla ilk Avusturya İmparatorları gelecektir. Ancak İspanya’yı da bir süre Hasburglardan gelen krallar yönetmiştir. Bir süre dediğimiz de 1556-1700 yılları arasıdır. Yani yaklaşık bir buçuk yüzyıl…

Hatta İspanyol Habsburglarından II. Felipe’nin ikinci eşi İngiliz Kraliçesi I. Mary’dir. Bu evlilikten bir erkek çocuk doğmuş olmaması hanedanları iyice karıştıracak bir durum oluşmasını engellemiştir! Hanedanlar arası evliliklere yüzlerce örnek verilebilir. Ancak özellikle Habsburgların he­men hemen bütün hanedanlara kız vermiş, tümünden de kız almış olması Avrupa hanedanlarının “genetik yapısını” da bozmuştur şüphesiz! Malum, akraba evlilikleri ruhen ve bedenen sağlıksız bebeklerin doğmunun en önemli nedenidir.

Bu konu Hanedan Skandalları’nda oldukça komik halleriyle anlatılıyor. İspanya Kraliçesi I. İsabella’nın kızı Deli Juana ile Habsburg sülalesinden “Yakışıklı” Philip arasındaki evlilik İspanya’daki Habsburg hanedanını başlatır. Kitapta şu şekilde anlatılıyor: “Deli Juana, henüz yeni vücut bulan İspanya İmparatorluğu’nu Yakışıklı Philip ile felaketler getirecek birlikteliğine taşırken, böylece Habsburg Kraliyet Ailesi de kuvvetini önemli derecede büyütüyordu. Ancak o aynı zamanda kalıcı bir akıl hastalığı mirasının da başlatıcısı oldu. Ve lakabı ‘yakışıklı’ olan Philip de sonradan mutasyona uğrayarak ‘Habsburg dudağı’ olarak bilinen grotesk biçiminde bir yüz deformasyonuna sebebiyet verecek geni taşıdı. Böylece Juana ve Philip, nesiller boyu kronik ve ardı arkası gelmeyen bu akraba evliliklerinin ve nesilden nesle yayılacak genetik ucube görüntünün tohumlarını beraber ektiler.”

Avusturya Habsburglarıyla İspanyol Habsburgları sürekli birbiriyle evlilikler yaptı. Böylece yazarın ifadesiyle “sığ bir gen havuzunda yüzen” hanedanlar ortaya çıktı: “II. Philip 21 yaşındaki yeğeni Avusturya Prensesi Anna ile evlendi. Bu dördüncü evliliğinden yine Avusturyalı kuzeni ile evlenecek olan oğlu III. Philip dünyaya geldi. III. Philip’in kuzeniyle olan bu evliliğinden dünyaya gelen IV. Philip tıpkı kendinden öncekiler gibi Avusturyalı yeğeni ile evlendi ve bu birliktelikten de İspanyol Habsburg Hanedanlığı’nın son kralı II. Carlos dünyaya geldi.”

Gerçekten de sürekli birbiriyle evlenen akrabalar, büyük bir genetik deformasyonu da beraberinde getirmiştir. İşin ilginci, II. Philip, İngiliz Kraliçesi Mary ile ve Fransız Kralı II. Henry’nin kızı Elisabeth ile de evlenmiştir. Böylece İspanyol Kralı II. Philip’in, hem Avusturya hem İngiltere hem de Fransa hanedanlarından birer bayanla evlendiği ortaya çıkıyor. Sanırız Ortaçağ Avrupası’nın en “gözde” kralıdır kendisi!

1910 Yılında 9 Kralın Beraber Çektirdiği Fotoğraf

soldan sağa ayaktakiler;

norveç kralı haakon (az daha hun kralı olcakmış)
bulgaristan kralı ferdinand
portekiz kralı 2. manuel
alman imparatoru, prusya kralı, hacı kayzer willhelm (bana göre en karizmatiği ; ortadoğu’da lakabı “hacı” imiş)
yunanistan müdürü 1. george
haberim yokmuş gibi çek panpa’nın kralı 1. albert (belçika kralı)

oturanlar;

ispanya kralı alfonso
üzerinde güneş batmayan büyük britanya’nın imparatoru ekselansları reyis 5. george (saray sahibi)
danimarka kralı 8. frederik (ülkede başka isim yok sanki amk 8’e kadar gelmişler)

bir de kralların kralı rus çarı ikinci nikola’yı çağırmamışlar ama onun da şöyle bir fotoğrafı var,

soldaki çar nikola, sağdaki ise ingiliz kralı george. ikiz gibiler, değil mi?. zaten bu ikisi aslında kuzenler kan bağıyla. hatta bir de bunların üçüncü kuzeni var osmanlıyı da savaşa beraberinde götüren alman imparatoru bizim hacı kayzer willhelm.

yani sonuç olarak 1. dünya savaşı aslında aile kavgasıymış da bizim haberimiz yokmuş amk.

burda da fotoğrafla ilgili birkaç detay ingilizce olarak anlatılmış;

http://www.royaltymonarchy.com/…gns/9kings1910.html

Günümüzün bütün hanedanlarının ortak büyük annesi: Kraliçe Victoria

Hanedanlar arası evliliklerin tümünü anlatmaya kalkışsak, bir yazı değil birkaç cilt kitap yazmak zorunda kalırız. Hanedan Skandalları bu meseleyi çok güzel özetlemiş değerli bir çalışma. Padişah anaları Türk değildi diye yeri göğü inletenlere bir gerçeği daha hatırlatarak bu mevzuyu geçelim: Kraliçe Victoria… İngiltere tarihinin en uzun süre kraliçe olanlarından biri olan Victoria, 19. yüzyılın neredeyse tümü boyunca (1837-1901) İngiltere’yi yönetmiştir. Ve daha önce de söylediğimiz gibi Alman kökenlidir, Hannover hanedanına mensuptur.

İşin ilginci, torunu V. George, Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Kralı olarak ataları Almanlarla savaşacaktır. Ancak daha da ilginci, Dünya Savaşı sırasında Alman İmparatoru olan Kayzer Wilhelm de Victoria’nın bir başka torunudur! Şaşıran okurlarımıza bir ilginç bilgi daha aktaralım. Savaşın taraflarından bir diğeri olan Rusya’nın o dönem başında bulunan Çar II. Nikolay da Victoria’nın yeğenidir!

Dolayısıyla birbiriyle tamamen akraba olmuş hanedanların yönettiği ve birbiriyle savaşıp durduğu bir Avrupa tarihiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle Rus Çarlığı Rus olduğu kadar biraz İngilizdir, biraz Fransızdır, biraz İspanyoldur, biraz Avusturyalıdır. Bu diğer bütün hanedanlar için de geçerlidir. Hele hele günümüzde halen devam eden 10 Avrupa hanedanına baktığımızda ilginç bir gerçek çıkar karşımıza: Danimarka ve İngiltere’nin Kraliçeleri; Norveç, İsveç, İspanya, Belçika ve Hollanda’nın Kralları; Lüksemburg’un Dükü, Liechtenstein ve Monaco’nun Prensleri… Tümü birbiriyle akrabadır. Ortak akrabaları 1700’lerin başında Fransa’da Prenslik yapmış William Friso’dur. Ayrıca Yunan ve Bulgar Kralları da, hanedanları yaşadığı dönemde, Victoria’nın torunlarıydı…

Yorum yaz