Etkinlik Olarak Bilim

/ 1 Haziran 2015 / / yorumsuz

Etkinlik Olarak Bilim

Etkinlik-Olarak-BilimEtkinlik olarak bilim yaklaşımının savunucuları kendisi de bir bilim tarihi araştırmacısı olan T. Kuhn ve S. Toulmin’dir.

Etknlik olarak bilim yaklaşımı, bilim felsefesindeki, bilime iki temel yaklaşımdan birisidir. Diğer temel yaklaşım  Ürün Olarak Bilim için buraya tıklayabilirsiniz.

  • Bilim, bilim adamları topluluğu tarafından gerçekleştirilen bir etkinliktir. Bilim adamı kendi kişisel özellikleri, umutları ve amaçlarıyla birlikte çağının sosyo-kültürel değerlerinin etkisi altındadır. Bilimin anlaşılması bilim adamları topluluğunun anlaşılmasına bağlıdır.
  • Her bilim adamları topluluğu, belirli bir “paradigma” çerçevesinde problemleri ortaya koyar ve çözüm arar. Paradigma, belirli bir gerçekliğin ortak terimlerle anlaşılmasını ve açıklanmasını sağlayan düşünsel ve kavramsal bir çerçevedir.
  • Problemlerin giderek çözümsüz kalması durumunda, bir “paradigma” değişikliği, “paradigmal” bir sıçrayış yaşanır. Bu bilimsel bir devrimdir. Örneğin, fizikte Newton’cu paradigmanın yerini Einstein’cı paradigmaya bırakması gibi.
  • Bilimin birikimli olarak ve doğrusal şekilde ilerlemesinden söz edilemez. Ancak kırılmalar gösteren bir ilerleme sürecinden söz edilebilir.
  • S. Toulmin ise evrimci bir bilim anlayışını savunmuştur. Ona göre, doğada nasıl problemlerin üstesinden gelebilen canlılar hayatta kalıyorsa, bilimde de, problemlere çözüm sunabilen kuramlar geçerliliğini sürdürür.

Yorum yaz