Felsefe Nedir?

/ 6 Ocak 2016 / 70 views / yorumsuz

Felsefe Nedir?

  • Felsefe sözcüğü bize Arapçadan geçmiştir. Ancak kökeni Eski Yunancadır. Sözcük Eski Yunanca Philia (seviyorum, arıyorum) ve Sophia (bilgelik) şeklinde iki sözcükten türemiş olan ve “Bilgeliği arama ve sevme” anlamına gelen bir sözcüktür. Doğu İslam filozofları bilgelik yerine “hikmet” sözcüğünü kullanmışlar.  • Felsefe, tanımı verilemeyen, kesin ve mutlak bir tanımı yapılamayan bir uğraştır. Bir düşünme etkinliği olan felsefenin ne olduğu konusunda çağa ve filozofa göre değişen bir takım görüşlerden öte bir tanım ortaya koymak mümkün değildir.

 

  • K. Marx ve tarihselci materyalist fikri savunan filozoflar felsefenin kendi görüşleri ile doruğa ulaştığını söylemiş, ancak yüz yıl sonra Gramsci, herkesin bir nevi filozof olduğunu öne sürmüştür.

 

  • Jaspers, “felsefe daima yolda olmaktır” sözüyle felsefede bitme-durma kesin bir bilgiye ulaşıp aramayı bırakma durumunun olmadığını ifade eder.

 

  • Kant, “felsefe(ler) değil, felsefe yapmak öğrenilir.” diyerek, mevcut felsefi fikirleri öğrenmenin veya ezberlemenin değil, felsefe yapmayı öğrenmenin önemli olduğunu vurgulamıştır.

 

  • B. Russell’ın dediği gibi, felsefeyle ilgili yapılacak (ve yapılmış) her tanım, sadece o filozofa göre, o kişi için geçerli olacak, kesin ve mutlak bir tanım olmayacaktır. Russell da buna rağmen ve bu fikrine paralel bir tanım yapar: “Henüz tam açıklığa kavuşmamış meseleler hakkında kurgular geliştirmek, kafa yormaktır.”

Yorum yaz