Felsefenin Doğuşu ve İlk Çağ Felsefesi

/ 6 Ocak 2016 / / yorumsuz

Felsefenin Doğuşu ve İlk Çağ Felsefesi  • Felsefe, Eski Yunan’da Doğa Felsefesi olarak doğmuştur. İlk filozoflar “varlığın kendisinden türediği ilk unsurun, ana maddenin (Arkhe) ne olduğu sorusuna cevap aramışlardır.
  • Eski Yunan’da Sokrates ve Sofistlerle birlikte felsefenin insan, toplum, ahlak ve siyaset gibi konular felsefeye kazandırılmıştır.
  • Platon ve Aristoteles, ilk sistemci filozoflar ortaya çıkmıştır: Varlık, bilgi, ahlak (etik), sanat (estetik), siyaset v.b. temel konularda sistematik ve bütünlüklü fikirler ortaya konulmuştur.

Helenik Dönemden – Helenistik Döneme Geçiş.

  • Septikler (Pyrrhon şüphecilik), Kinikler (Anthisthenes mutluluğa ancak erdemle ulaşılır), Hedonistler (Epikuros Hazcılık) ve Stoacılar (Kıbrıslı Zenon, Doğalcılık ve panteizm) önemli felsefe ekolleri ortaya çıkmıştır.

Yorum yaz