Karl R. Popper

/ 1 Haziran 2015 / / yorumsuz

Karl Popper, Mantıkçı Pozitivistleri bir kaç temel noktada eleştirerek onlardan ayrılmıştır. Onun felsefesi, özellikle “Açık Toplum ve Düşmanları” adlı büyük ölçekli çalışmasında ifade ettiği siyaset kuramı özel ilgiyi hak ettirecek derinlikte ve güncelliktedir. Biz ancak bilimle ilgili fikirlerini aşağıda bir kaç madde halinde vereceğiz.

Philosopher Sir Karl Popper (1902-1994)

  • İlk olarak; Popper, bilimi anlamak için bilimsel metinleri değil, bilim tarihi araştırmalarına dayanmak gerektiğini öne sürer.
  • İkincisi; Popper’a göre, bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirlik değil, yanlışlanabilirlik ilkesidir. Çünkü örneğin “Güneş tutulması olayı gerçekleşecektir.” gibi bir önermenin doğrulanması olanaklı, ama yanlışlanması olanaksızdır (Gerçekten, bir gün güneş tutulacaktır). Oysa “29 Nisan 2014’de saat 06.03’da, Güney Hindistan, Avustralya ve Antarktika’dan izlenebilecek halkalı bir güneş tutulması olayı gerçekleşecektir.” gibi bir önerme bilimseldir; çünkü somut olarak sınanması, doğrulaması kadar yanlışlanması da olanaklıdır.
  • Diğer yandan Popper, yanlışlanabilirliği anlamlılığın da değil; yalnızca bilimselliğin ölçütü olarak kabul eder ve dinin, etiğin ve metafiziğin önermelerinin anlamlı olduğunu savunur.

Yorum yaz