Klasik Bilim Görüşüne Yöneltilen Eleştiriler

/ 1 Haziran 2015 / / yorumsuz

Klasik Bilim Görüşüne Yöneltilen Eleştiriler

  • Bilim insanlığın tüm problemlerini çözebilir mi? Hayır, aksine yeni problemler de doğurmuştur. O halde, diğer insan etkinlerinden daha ayrıcalıklı ve üstün bir konumu (ya da değeri) yoktur.
  • Bilim duygular gibi öznel unsurlardan etkilenmeyen pür- rasyonel (saf akılsal) bir etkinlik midir? Hayır, bilim adamlarının her zaman nesnel ve rasyonel olamadığı, alışkanlıklar, duygular ve inançlar gibi irrasyonel öğelerin de etkisi altında kaldıkları görülür.
  • Bilimin aşama aşama belirlenmiş tek geçerli yöntemi mi vardır? Hayır, bu iddia yaratıcılığa, kişisel zekâya, dehaya ve yeteneklere yer bırakmadığı için bilimin ruhuna terstir. Gerçek bilim hiçbir kısıtlayıcı klişe ve kalıba sığmaz; aykırı ve yaratıcı düşünceyi gerektirir.
  • Bilimin insandan bağımsız bir iç işleyişinin bulunduğu söylenebilir mi? Hayır bilim, bilim adamları tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla sadece yöntemsel ve kavramsal çözümlemelerle bilim anlaşılamaz.
  • Bilimlerin birliği ve bir gün tüm bilimlerin fiziğe indirgeneceği görüşü savunulabilir mi? Hayır, böylesi bir görüş varlığı, gerçekliği tek boyuta indirgemek olur.
  • “Bir gün bilimsel bilgi mükemmelleşecek, sürekli ilerleyen bilimsel bilgi insana tüm varlığı açıklayacaktır.” görüşü savunulabilir mi? Hayır, sonlu bir varlık olan insanın sonsuz olan evreni tümüyle kavrayabileceğini gösteren hiçbir kanıt yoktur. Dahası evren hakkındaki bilgimiz arttıkça daha bilmediğimiz ne kdar çok şeyin olduğunu da görüyoruz.

Bilim Felsefesi Konu Testi Soruları ve Cevapları

Bilim Felsefesi Özet Konu Anlatımı

Yorum yaz