Klasik Görüş Açısından Bilim

/ 1 Haziran 2015 / / yorumsuz

Klasik Görüş Açısından Bilim

  • Bu görüş, büyük ölçüde A. Comte tarafından kurulan Pozitivist bilim anlayışının bir ifadesidir ve ağırlığını 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca da hissettirmiştir.
  • Bilim duyularla algılanabilen nesneler hakkında araştırma yapma etkinliğidir. (Naif realist varlık anlayışı)
  • Bütün bilimler birbiriyle bağlantılıdır. Birbirleriyle ilişkisiz görünseler de aynı temelde birleşirler. Bu nedenle, örneğin, sosyoloji psikolojiye, psikoloji biyolojiye, biyoloji de fiziğe indirgenebilir.
  • Bilim birikimsel bir süreçte ilerler.
  • Bilimin ilerleme süreci, düzgün doğrusal bir süreçtir.
  • Bir gün gelecek bilinmeyen hiçbir şey kalmayacaktır.
  • Bilimin, insandan bütünüyle bağımsız bir iç işleyişi vardır. (Mutlak nesnellik)

Bilim Felsefesi Konu Testi Soruları ve Cevapları

Bilim Felsefesi Özet Konu Anlatımı

Yorum yaz