Tanrı var mıdır?

/ 1 Haziran 2015 / / yorumsuz

“Tanrı var mıdır?” sorusuna verilen cevaplar: Deizm, panteizm, teizm, ateizm, agnostizm nedir?Deizm:

 • Tanrı vardır; ancak:

–Evreni yaratıp planlamış sonra kendi köşesine çekilmiştir.

–Ne vahiy, ne mucize, artık Tanrı’dan gelen hiçbir şey yoktur.

–İnsan kendi aklı dışında bir yol göstericiye sahip değildir.

 • Belli başlı deistler: Locke, Rousseau, Voltaire…
 • Temelinde, Mekanist evren anlayışı vardır.

 

Panteizm: • Tanrı = Evren anlayışı. Tanrı evrende içkindir. Evrenin Tanrı’dan ayrı bir varlığı ve Tanrı’nın evrenden ayrı bir varlığı yoktur.

Aşkın ve İçkin ne demek:

 • Deizm ve Teizme göre Tanrı evrene aşkındır (var olmak bakımından evrene bağlı olmamak anlamında dışında ve üstündedir); panteizme göre içkindir (evren ile özdeştir, onunla vardır).

 

Ateizm:

 • Evren, kendiliğinden var olmuştur, işleyişi de uzun zaman içerisinde ortaya çıkan ve akılla kavranabilen yasalara (doğa yasalarına) göredir. Tanrı evrenin var olmasında gerekli bir faktör olmadığı gibi işleyişinde de gerekli değildir.
 • Kötülük kanıtı: Tanrı var olsaydı, yeryüzünde hiçbir kötülüğe izin vermemesi gerekirdi, oysa kötülükler (açlıklar, cinayetler…) var.
 • Ahlak kanıtı: Tanrı var olsaydı, özgür irade var olamazdı, özgür irade olmazsa ahlak olmaz. (Sartre ve Nietzsche)

 

Agnoztizm: Bilinemezcilik • Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu bilinemez.
 • Sofistler, Septikler, A. Huxley
 • Protagoras: “Tanrı’nın var olup olmadığı sorunu karşısında çaresizim; ne varlığını biliyorum, ne de olmadığını. İnsan ömrü bu konuda kesin bir bilgi elde edecek kadar uzun değil.”
 • Agnostiklere göre, Tanrı’nın varlığı ve yokluğu konusunda eşit güçte kanıtlar ortaya konulabilir.

İslam Felsefesinde Yaratıcının Varlığını Kanıtlama ProblemiCaner Taslaman’dan Tanrı var mıdır sorusuna çağdaş bilim ışığında bir cevap

Yorum yaz