Ürün Olarak Bilim

/ 1 Haziran 2015 / / yorumsuz

Ürün Olarak Bilim

Mantıkçı Pozitivistlerin yaklaşımıdır.

Bunların en ünlüleri H. Reichenbach ve R. Carnap’tır. Bu yaklaşımı benimseyen filozofların temel tezleri şunlardır:

  1. Bilimin yapısı ve işleyişi, bilimsel ürünlerin, bilimsel metinlerin, dilsel açıdan, mantık aracılığıyla çözümlenmesiyle ortaya çıkarılabilir.
  2. Bilim adamı bilimsel araştırma ve çalışmaları sırasında mutlak anlamda nesneldir. Yani, tüm kişisel özelliklerini, önyargılarını vb. bir kenara bırakarak çalışmalarını yürütür.
  3. Mantıkçı pozitivistlere göre, yalnızca olgusal olarak sınanması, deney ve gözlem sonuçlarıyla doğrulanması mümkün olan önermeler anlamlıdır ve bilimseldir.
  4. Yine, doğrulanabilirlilik ilkesine dayanan mantıksal pozitivistler, tüm etik (ahlaki), teolojik (dinsel) ve metafizik önermeleri anlamsız kabul ederler. Çünkü onlara göre, “yarın kar yağacak” gibi bir önermenin deneysel olarak doğrulanması olanaklıdır ve bilimseldir. Ama “Kumar oynamak kötüdür.” gibi ahlaki bir yargının deneysel olarak sınanması olanaklı değildir. Bu nedenle bu vb. önermeler ne bilimseldir, ne de anlamlıdır.
  5. Son olarak, mantıksal pozitivistlere göre, felsefenin kurgusal (spekülatif) sistem arayışları boşuna bir çabadır. Dolayısıyla felsefe, yalnızca bilimsel yöntem, teknik ve kavramların sembolik mantık aracılığıyla çözümlenmesiyle (analiziyle) ilgilenmelidir.

Ürün olarak bilim yaklaşımını içeriden eleştiren bir filozof Karl Popper.

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Yorum yaz