Varlık Felsefesi (Ontoloji-Metafizik)

/ 6 Haziran 2015 / / yorumsuz

Varlık Felsefesi (Ontoloji-Metafizik)

Felsefede Varlık

 • Sorgulayıcı bir yaklaşımla ve bütün olarak anlamaya çalışır.
 • Görünüş – gerçek; reel – ideal varlık türünden ayrımlar yapar.

Varlık Felsefesinin Temel Soruları

 • Varlık var mıdır?
 • Varlığın özü nedir?
 • Varlıkta değişme var mıdır? Varsa nasıldır? Amaçsal mı, nedensel mi?
 • Varlık birlik mi, yoksa çokluk mudur?
 • Varlığın kendisinden türediği ilk unsur, ana madde nedir? (Arkhe nedir?)
 • Evren sonlu mu, yoksa sonsuz mudur?
 • Evrende özgürlük var mıdır, mümkün müdür?

Varlık var mıdır?

Varlığın özü nedir?

 • Oluş olarak varlık Herakleitos: Ateş, değişme, zıt kutupların birliği, logos.
 • Değişmeyen varlık – Parmenides, Zenon: Varlık vardır ve değişme yoktur.
 • İdea olarak varlık – İdealizm: Platon, Aristoteles, Hegel (Diyalektik idealizm).
 • Madde olarak varlık – Materyalizm: Demokritos (atom), T. Hobbes (cisim), La Mattrie (makine insan), K. Marks (Diyalektik materyalizm).
 • Madde ve ruh – Dualizm: Descartes.
 • Tanrı – Monizm (tekçilik): Spinoza tümtanrıcılık (panteizm)

Yorum yaz