Vygotsky Ve Piaget’nin Düşünme-Dil İlişkisi Bağlamında Karşılaştırılması

/ 5 Haziran 2017 / / yorumsuz

Vygotsky Ve Piaget’nin Düşünme-Dil İlişkisi Bağlamında Karşılaştırılması

Dil ve düşünme arasındaki ilişki kuramsal açıdan da deneysel açıdan da çağlar boyunca ilgi çekmiştir, çekmeye de devam etmektedir. Dilbilimciler, felsefeciler, ruhbilimciler bu konuda birçok görüş ortaya koymuşlar, ancak ortak bir noktada henüz anlaşamamışlardır.

Bu çalışma boyunca Vygotsky ve Piaget’nin görüşleri ayrı ayrı değerlendirilmiş ve bunu yaparken de birinin diğerinden daha iyi düşündüğünü kanıtlamak yerine her ikisinin de düşünme ve dil arasındaki kuramsal boyuttaki farklılıklarının ortaya konması hedeflenmiştir. Çalışmada da görüleceği gibi, hem Piaget hem de Vygotsky’e göre dil ve düşünme arasında çok yakın bir bağlantı söz konusudur.

Çalışmada Vygotsky ve Piaget’nin bilişsel gelişim ve eğitim üzerine olan fikir ve teorilerinin günümüzde de çok önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır.
Vygotsky ve Piaget, bilişsel gelişimin dil sayesinde olduğunu savunan iki önemli psikologdur. Vygotsky’nin Düşünme ve Dil adlı yapıtının basımıyla birlikte bu önemli iki psikologun yaklaşımlarına ilişkin bir tartışma başlamıştır. Tartışmalar genelde bu iki düşünürün psikolojik oluşumla toplumsal oluşuma bakış açılarındaki farklılıklar üzerine yoğunlaşmıştır. Aralarındaki en temel ayırım: Piaget’nin çocukların bilgiyi inşa etmeleri için eylemlerinden yararlandıklarını,başka bir deyişle anlamak için önce keşfetmenin gerektiğini savunması, Vygotsky’nin ise anlamanın başlangıç noktasının sosyalleşmede olduğunu ileri sürmesidir.

 

Kaynak ve devamı için: Milliyetblog

Yorum yaz