2015 LYS Sayısal Bilgiler

/ 1 Temmuz 2015 / / yorumsuz

2015 LYS Sayısal Bilgiler

osym-2015-ygs-lys-sayisal-bilgiler

2015-LYS ADAY BİLGİLERİ

YGS sonrası herhangi bir LYS’ye girmeye hak kazanan aday sayısı: 1.368.941

Sınavsız geçiş için başvuran aday sayısı: 79.968

LYS1 LYS2 LYS3 LYS4 LYS5
Başvuran Aday Sayısı 779.281 420.732 772.735 473.441 92.370
Sınava Giren Aday Sayısı 757.824 400.637 737.957 454.142 84.919
Sınavı Geçersiz Sayılan Aday Sayısı 50 24 43 49 8
Sınavı Geçerli Aday Sayısı 757.774 400.613 737.914 454.093 84.911

 

2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:

2015-LYS TESTLERİNİN ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI

  Test Ortaöğretim Kurumlarının Son Sınıfında Okuyan Adaylar Tüm Adaylar
Aday Sayısı* Ortalama Standart Sapma Aday Sayısı* Ortalama Standart Sapma
 LYS1 Matematik (50 Soru) 419.396 10,20 10,09 757.768 9,72 9,80
Geometri (30 Soru) 419.396 4,10 5,39 757.768 3,78 5,15
  LYS2 Fizik (30 Soru) 228.240 7,00 6,58 400.610 6,48 6,35
Kimya (30 Soru) 228.240 9,52 7,14 400.610 8,75 6,88
Biyoloji (30 Soru) 228.240 10,53 6,8 400.610 9,78 6,67
 LYS3 Türk Dili ve Edebiyatı (56 Soru) 405.642 20,12 7,86 737.908 20,98 9,23
Coğrafya-1 (24 Soru) 405.642 9,88 4,4 737.908 10,21 4,47
  LYS4 Tarih (44 Soru) 244.076 12,70 7,65 454.088 13,12 7,74
Coğrafya-2 (14 Soru) 244.076 5,79 2,57 454.088 5,82 2,54
Felsefe Grubu (32 Soru) 244.076 10,85 5,06 454.088 10,80 4,94
  LYS5 Yabancı Dil (Alm) (80 Soru) 1.089 31,36 24,26 1.954 26,56 23,71
Yabancı Dil (Fra) (80 Soru) 714 41,93 21,24 1.009 35,60 23,94
Yabancı Dil (İng) (80 Soru) 50.086 21,34 21,69 81.946 20,07 21,09

 

2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:

2015-LYS PUANLARININ DAĞILIMI

Puan Aralığı Aday Sayısı
MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 TM-1 TM-2 TM-3 TS-1 TS-2
500 1 1 1 1 1 1 1 1 1
480 ve üstü 115 91 80 101 15 14 10 6 7
460 ve üstü 654 656 645 620 103 93 80 59 61
440 ve üstü 1.978 2.220 2.228 1.979 461 364 319 252 257
420 ve üstü 4.774 5.666 5.679 4.833 1.510 1.265 1.054 689 750
400 ve üstü 9.674 11.409 11.425 9.804 3.701 3.237 2.972 1.855 2.196
380 ve üstü 16.806 19.518 19.381 16.921 8.170 7.523 7.221 4.277 5.478
360 ve üstü 26.121 29.332 29.112 26.044 16.375 15.983 16.227 9.410 12.097
340 ve üstü 37.207 40.947 40.468 36.914 28.935 29.583 31.626 18.784 23.797
320 ve üstü 50.415 53.990 53.378 49.741 46.355 49.183 54.230 34.458 42.495
300 ve üstü 65.749 69.206 68.407 64.621 69.038 75.086 85.033 58.850 70.555
280 ve üstü 83.657 87.107 86.227 82.050 97.795 108.274 125.959 95.212 110.103
260 ve üstü 105.042 108.107 107.274 102.899 136.025 151.819 179.593 144.320 161.962
240 ve üstü 130.858 133.694 133.384 128.010 187.978 210.916 248.671 205.185 225.047
220 ve üstü 163.286 165.526 166.036 159.466 259.748 290.115 334.753 274.789 298.699
200 ve üstü 204.980 205.792 208.145 199.536 355.853 390.028 434.280 346.218 380.519
180 ve üstü 259.144 257.320 263.139 251.830 470.676 498.207 532.001 409.291 459.029
160 ve üstü 426.522 386.321 391.564 395.658 651.602 633.855 642.210 491.775 558.865
100 ve üstü 589.576 589.576 589.576 589.576 869.685 869.685 869.685 747.506 747.506

2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:

2015-LYS PUANLARININ DAĞILIMI

Puan Aralığı Aday Sayısı
DİL-1 ALM DİL-2 ALM DİL-3 ALM DİL-1 FRA DİL-2 FRA DİL-3 FRA DİL-1 İNG DİL-2 İNG DİL-3 İNG
500 1 1 1 1 1 1 1 1 1
480 ve üstü 7 4 2 10 8 8 15 18 20
460 ve üstü 21 13 10 27 24 20 116 110 116
440 ve üstü 34 30 25 51 46 47 411 386 381
420 ve üstü 64 55 58 87 80 75 1.184 996 954
400 ve üstü 108 84 90 123 116 114 2.543 2.175 2.133
380 ve üstü 171 128 129 173 156 157 4.502 3.993 4.070
360 ve üstü 260 198 192 236 222 229 6.810 6.459 7.204
340 ve üstü 373 295 267 311 296 316 9.353 9.466 11.728
320 ve üstü 483 415 368 373 380 415 12.190 12.950 17.680
300 ve üstü 586 533 542 450 456 518 15.406 16.968 25.088
280 ve üstü 701 680 726 522 549 627 18.918 21.582 33.856
260 ve üstü 798 829 953 590 636 724 23.221 27.267 43.627
240 ve üstü 889 978 1.245 658 695 810 28.079 33.949 53.154
220 ve üstü 1.024 1.178 1.503 708 764 874 33.638 42.281 61.721
200 ve üstü 1.176 1.397 1.673 765 838 918 40.636 52.627 68.677
180 ve üstü 1.382 1.613 1.741 831 888 928 50.411 63.291 71.963
160 ve üstü 1.531 1.676 1.749 874 912 931 60.936 70.304 72.375
100 ve üstü 1.756 1.756 1.756 935 935 935 72.508 72.508 72.508

2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:

2015-LYS ADAYLARININ ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

 ÖĞRENİM DURUMU Başvuran Aday Sayısı MF Puanları TM Puanları TS Puanları
Ortalama Aday Sayısı Ortalama Aday Sayısı Ortalama Aday Sayısı
Bir Ortaöğretim Kurumu Son Sınıf Düzeyinde  513.026  236,605  225.478  235,121  332.496  245,953  238.342
Bir Ortaöğretim Kurumundan Mezun  288.283  224,998  120.095  228,676  193.492  243,453  150.528
Yükseköğretim ProgramıÖğrencisi  105.123  210,604  33.638  222,32  48.297  243,03  38.238
Yükseköğretim Programı Mezunu  39.174  209,34  13.119  241,388  15.267  271,248  9.961
Yükseköğretimden Kaydı Silinen 7.674 198,996 1.725 212,495 3.612 237,238 4.224

2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:

2015-LYS OKUL TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM

 OKUL TÜRÜ  AdaySayısı MF Puanları TM Puanları TS Puanları
 Ortalama  Aday Sayısı  Ortalama  Aday Sayısı  Ortalama  Aday Sayısı
Lise 359.656 196,555 118.503 212,982 223.153 239,077 190.501
Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı) 4.332 223,018 1.407 253,195 1.407 278,122 769
Özel Lise 4.577 222,23 2.342 224,709 3.084 240,565 1.761
Anadolu Lisesi 241.481 253,228 139.311 260,772 163.485 281,493 74.132
Yabancı Dilde Eğitim Veren Özel Lise 36.671 254,067 20.999 252,414 27.874 266,189 15.454
Fen Lisesi 14.308 353,746 13.409 340,48 8.461 353,204 1.362
Özel Fen Lisesi 4.601 344,133 4.229 332,897 3.123 341,243 1.144
Askeri Lise 408 265,436 145 285,981 246 313,487 54
Akşam Lisesi 10 191,154 4 196,835 3 263,363 5
Özel Akşam Lisesi 739 176,537 115 190,874 325 215,34 422
Sosyal Bilimler Lisesi 1.885 234,999 184 320,474 1.795 351,077 1.263
Spor Lisesi 254 169,374 24 187,21 96 212,736 182
Polis Koleji 826 294,019 215 325,596 664 355,238 128

2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM KONTENJANLARI

2015-ÖSYS KONTENJAN*
 Devlet  Vakıf  KKTC  Diğer/Yurt Dışı Genel Toplam
Ön Lisans (Tablo-3)  447.750  74.006 4.565  100  526.421
 Lisans (Tablo-4)  407.084  79.959  14.278  2.050  503.371
 Özel Yetenek (Tablo-5) 20.155  4.428 1.607  147  26.337
Genel Toplam 874.989 158.393 20.450 2.297 1.056.129

 

2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:

PUAN TÜRLERİNE GÖRE KONTENJAN VE TERCİH YAPABİLECEK ADAY SAYILARI

2015 2014
Toplam Kontenjan* Tercih Yapabilecek Toplam Aday Sayısı Toplam Kontenjan* Tercih Yapabilecek Toplam Aday Sayısı
MFPuanları 151.014 280.529 148.742 264.971
TMPuanları 155.037 554.079 152.237 503.179
TSPuanları 54.433 461.393 51.159 411.814
DİLPuanları 17.449 74.683 17.094 56.745
YGSPuanları 448.655 1.779.492 424.128 1.761.356

Kaynak: ÖSYM

Yorum yaz