2017 ÖSYS Kimlerin Sınavsız Geçiş Hakkı Vardır?

/ 8 Ocak 2017 / / yorumsuz

2017 ÖSYS’de meslek lisesi öğrencileri için kendi alanlarının devamı niteliğinde olan 2 yıllık meslek yüksek okullarına tanınan sınavsız geçiş hakkı kaldırıldı. Mayıs 2016’da 2016 ÖSYS’de son kez uygulanacağı ve 2017 için kaldırılacağı kararlaştırılan meslek liseliler için sınavsız geçiş kaldırıldı.

2017 ÖSYS başvuru kılavuzunda söz edilen sınavsız geçiş, sadece TÜBİTAK yarışmalarıyla kazanılan sınavsız geçiş hakkı kaldı. Peki kimler sınavsız geçiş hakkından yararlanabilir? 2017 ÖSYS Kimlerin Sınavsız Geçiş Hakkı Vardır, Meslek Liseliler Sınavsız Geçiş Başvurusu Yapabilir mi?


Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının EK Puanları ile Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları Tablo 3C


2016 ÖSYS dahil geçen yıllarda meslek liseli üniversite adaylarına kendi alan/kol/bölümlerinin devamı niteliğindeki 2 yıllık meslek yüksek okullarına ve önlisans programlarına tanınan sınavsız geçiş hakkı 2017 ÖSYS itibariyle kalktı. Sınavsız geçiş sadece Milli Sporcu ve TÜBİTAK yarışmalarında derece yapan adaylar için devam edecek.

TÜBİTAK Yarışmalarında derece yapan adayların sınavsız geçiş haklarının koşulları için:

TÜBİTAK Yarışmalarında Derece Yapan Adayların Üniversiteye Sınavsız Geçiş Koşulları, 2017 ÖSYS Kılavuzunun “Özel Durumu Bulunan Adaylar” başlığı altında Okul Birincileri, Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar ve Milli Sporcular ile birlikte açıklanmış. Buna göre ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatlarında ve proje yarışmalarında derece yapan adaylar belirli koşullarla sınavsız geçiş hakkını kullanabilecek. Sınavsız geçiş koşulları nelerdir, şimdi bakalım:…

TÜBİTAK YARIŞMALARINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARA SINAVSIZ GEÇİŞ KOŞULLARI

ÖSYS’ye başvuran adaylardan ortaöğretim kurumlarında okumaktayken Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) tespit edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel yarışmalarda ilk üçe giren öğrencilerin, katıldıkları ve derece aldıkları alanlarla ilgili yükseköğretim programlarını tercihleri arasında göstermeleri halinde OBP’leri ayrı bir katsayı ile çarpılarak 2017 yerleştirme puanlarına eklenecektir. 2017 yerleştirme puanlarına katılacak puanlar hesaplanırken;

uluslararası bilim olimpiyatlarında;

  • birinci olanlara 0,06,
  • ikinci olanlara 0,05,
  • üçüncü olanlara 0,04

ulusal bilim olimpiyatları ile uluslararası proje yarışmalarında;

  • birinci olanlara 0,035,
  • ikinci olanlara 0,03,
  • üçüncü olanlara 0,025;

ulusal proje yarışmasında;

  • birinci olanlara 0,02,
  • ikinci olanlara 0,015,
  • üçüncü olanlara 0,01

katsayısı uygulanacaktır. Birden fazla kategoride derecesi bulunan adaylar için en yüksek olan katsayı uygulanır. Bilim olimpiyatlarında veya proje yarışmalarında dereceye girenlerle ilgili yükseköğretim programları, derece alınan alanlara  göre 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda verilecektir.

TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasında birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alanlardan isteyenler; alanlarındaki yükseköğretim programlarından burslu programlar hariç istediklerine sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. Bu adaylar burslu programlara yerleştirilmek istiyorlarsa 2017-ÖSYS’ye girmek ve kendilerine verilecek olan ek puanla merkezî yerleştirme işlemlerine dâhil olmak zorundadırlar. Ek puan alarak merkezî yerleştirme ile burslu programlara yerleşemeyen adaylar burslu programlar hariç istediklerine sınavsız olarak yerleştirilecektir. Kazandıkları derece nedeni ile 2017-ÖSYS’ye girmeyip sınavsız yerleştirilme hakkından yararlanmak isteyen adayların da mutlaka 2017-ÖSYS’ye başvurmuş olmaları gerekmektedir.

TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan adaylara yönelik olarak yukarıdaki uygulamaların yapılabilmesi için 2017-ÖSYS’ye başvurmuş adayların (sınavsız giriş hakkından yararlanmak isteyen adaylar da dâhil), 1 Haziran-3 Temmuz 2017 tarihleri arasında TÜBİTAK’ın https://e-bideb.tubitak.gov.tr internet adresinden bireysel olarak başvuru yapmaları ve onayladıkları başvuru formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra TÜBİTAK’a 5 Temmuz 2017 günü mesai bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Adayların katıldıkları olimpiyat veya proje yarışmaları, aldıkları derece, tercihleri,  T.C. Kimlik Numaraları, adları ve soyadlarının, TÜBİTAK tarafından ÖSYM’ye en geç 10 Temmuz 2017 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
2017-ÖSYS’ye başvurusunu yapan adaylardan 10 Temmuz 2017 tarihinden sonra yukarıda belirtilen sınavsız geçiş şartlarını sağlayanların, katıldıkları olimpiyat veya proje yarışmaları, aldıkları derece, T.C. Kimlik Numaraları, adları, soyadları ve yükseköğretim programları tercihleri TÜBİTAK tarafından en geç 1 Eylül 2017 tarihine kadar ÖSYM’ye bildirilmesi kaydıyla, yerleştirme işlemleri (mevcut kontenjan harici), 22 Eylül 2017 tarihine kadar ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Bilim olimpiyatları ile proje yarışmalarında derecelere uygulanacak katsayılar ve sınavsız giriş, ÖSYS’ye ilk kez başvurulduğu yıl uygulanır, bundan sonraki ÖSYS’lerde bu adaylar için herhangi bir uygulama yapılmaz. Derece alan adaylar, ilk kez ÖSYS’ye başvurdukları yıl TÜBİTAK’a süresi içinde başvurarak bilgilerinin bu kurum tarafından  ÖSYM’ye resmen ulaştırılmasını sağladıkları takdirde bu haktan yararlanabileceklerdir.

 

Yorum yaz