2018 YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili sayısal bilgiler ve istatistikler

/ 3 Eylül 2018 / / yorumsuz

2018 YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili sayısal bilgiler ve istatistikler: Kaç kontenjan boş kaldı, kaç aday tercih yapmadı, hangi liseler daha başarılı v.b. soruların cevapları aşağıdaki tablolarda…

Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Yapan Aday Sayıları

Lise Meslek Lisesi Toplam
Tercih Yapma Hakkı Olanlar 1.069.953 679.191 1.749.144
Tercih
Yapanlar
715.058 491.753 1.206.811
Tercih Yapmayanlar 354.895 187.438 542.333
Tercih Yapmayanların Oranı (%) 33,17% 27,60% 31,01%

Öğrenim Durumuna Göre 2018 YKS’ye Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

Başvuran Aday Yerleşen Aday
Lisans % Önlisans % A.Ö.F. % Yer. Toplam %
Son Sınıf Düzeyinde 954.353 180.069 18,87% 112.061 11,74% 17.453 1,83% 309.583 32,44%
Önceki Yıllarda Yerleşmemiş 791.929 155.627 19,65% 135.923 17,16% 60.924 7,69% 352.474 44,51%
Daha Önce Yerleşmiş 397.614 29.857 7,51% 40.681 10,23% 35.861 9,02% 106.399 26,76%
Bir Yükseköğretim Programını Bitirmiş 191.644 26.168 13,65% 21.895 11,42% 21.585 11,26% 69.648 36,34%
Yükseköğretimden Kaydı Silinmiş 45.872 3.224 7,03% 5.477 11,94% 10.435 22,75% 19.136 41,72%
Toplam 2.381.412 394.945 16,58% 316.037 13,27% 146.258 6,14% 857.240 36,00%

Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday SayılarıLisans Önlisans Toplam
Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Yerleşen Boş
Devlet Üniversiteleri 384.448 326.341 58.107 279.231 257.235 21.996 663.679 583.576 80.103
% Yüzdesi 79,33% 84,89% 15,11% 78,69% 92,12% 7,88% 79,06% 87,93% 12,07%
Vakıf Üniversiteleri 85.722 62.191 23.531 70.785 56.377 14.408 156.507 118.568 37.939
% Yüzdesi 17,69% 72,55% 27,45% 19,95% 79,65% 20,35% 18,64% 75,76% 24,24%
K.K.T.C.
Üniversiteleri
13.038 5.833 7.205 4.763 2.345 2.418 17.801 8.178 9.623
% Yüzdesi 2,69% 44,74% 55,26% 1,34% 49,23% 50,77% 2,12% 45,94% 54,06%
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler 1.423 580 843 80 80 0 1.503 660 843
% Yüzdesi 0,29% 40,76% 59,24% 0,02% 100,00% 0,00% 0,18% 43,91% 56,09%
Toplam 484.631 394.945 89.686 354.859 316.037 38.822 839.490 710.982 128.508
% Yüzdesi 100,00% 81,49% 18,51% 100,00% 89,06% 10,94% 100,00% 84,69% 15,31%

Okul Türlerine Göre Başvuran ve Yerleşen Aday SayılarıOkul Türü YKS’ye
Başvuran Aday Sayısı
Yerleşen
Lisans Önlisans A.Ö.F. Toplam
Lise 423.271 37.984 48.147 54.731 140.862
Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı) 8.595 1.580 952 977 3.509
Özel Lise 158.135 49.701 18.268 2.207 70.176
Anadolu Lisesi 539.092 159.634 62.245 9.512 231.391
Yabancı Dilde Eğitim Veren Özel Lise 75.912 30.370 6.395 1.208 37.973
Fen Lisesi 32.539 16.780 311 94 17.185
Özel Fen Lisesi 8.496 4.877 131 54 5.062
Askeri Lise 759 239 49 26 314
Akşam Lisesi 58 2 2 7 11
Özel Akşam Lisesi 5.757 141 571 473 1.185
Sosyal Bilimler Lisesi 3.150 2.031 59 21 2.111
Spor Lisesi 4.540 58 359 87 504
Polis Koleji 294 107 19 3 129
Güzel Sanatlar Liseleri 5.996 195 514 154 863
Öğretmen Liseleri 26.770 11.658 1.807 695 14.160
İmam Hatip Liseleri 234.657 37.087 30.495 21.453 89.035
Ticaret Meslek Liseleri 88.558 5.223 15.129 8.581 28.933
Teknik Liseler 65.406 5.724 13.662 5.764 25.150
Endüstri Meslek Liseleri 144.818 4.053 18.248 11.894 34.195
Kız Meslek Liseleri 99.085 6.756 17.062 9.708 33.526
Sağlık Meslek Liseleri 89.263 9.684 19.800 8.659 38.143
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 10.129 693 2.105 1.069 3.867
Sekreterlik Meslek Liseleri 27 3 2 8 13
Astsubay Hazırlama Okulları 454 58 44 54 156
Diğer Meslek Liseleri 355.459 10.287 59.660 8.793 78.740
Diğer 192 20 1 26 47
Genel Toplam 2.381.412 394.945 316.037 146.258 857.240

 

Yorum yaz