Kapatılan askeri lise mezunları için sınav yapılacak

/ 24 Ağustos 2016 / / 1 Yorum

YÖK tarafından, KHK ile kapatılan askeri okullardan mezun olan öğrenciler için ÖSYM tarafından 4 Eylül’de Ankara ve İstanbul’da üniversiteye geçiş sınavı yapılması kararlaştırıldı.

YÖK’ün internet sitesinden, kapatılan askeri okulların 12’nci sınıfında öğrenim gören öğrencilerin üniversiteye geçiş sınavları hakkında duyuru yapıldı.

Duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığının 29887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2015-2016 eğitim öğretim yılında kapatılan askeri okulların 12’inci sınıfında öğrenim gören öğrenciler için üniversiteye geçiş sınavı yapılmasına ilişkin yazısı üzerine, YÖK’ün genel kurul ve yürütme kurulu toplantılarında çeşitli kararlar alındığı belirtildi.


2016 ALÜGS Sınava  Giriş  Belgeleri Yayınlandı


2015-2016 eğitim öğretim yılında askeri okullardan mezun olan öğrenciler için ÖSYM tarafından üniversiteye geçiş sınavı yapılmasına, söz konusu öğrencilerin Üniversiteye Geçiş Sınavı başvurularının 25-29 Ağustos tarihlerinde ÖSYM tarafından alınmasına, sınava TSK tarafından TC kimlik numaraları ÖSYM’ye bildirilen askeri lise mezunu adaylardan 2016-ÖSYS’ye girmeyen adayların başvurabilmesine ve sınavın 4 Eylül 2016 tarihinde Ankara ve İstanbul’da tek oturumda yapılmasına karar verildiği bildirildi.

2016 yılında askeri liselerden mezun olanların yükseköğretim kurumlarına yerleştirilebilmeleri amacıyla Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından, Askeri Lise Mezunlarının Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS) yapılacaktır. 

Sınav, 4 Eylül 2016 tarihinde Ankara ve İstanbul’da tek oturumda uygulanacaktır. Sınavda adaylara, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler sorularından oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav saat 9:30’da başlayacak ve süresi 180 dakika olacaktır.

Sınava başvurular, 25-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.  Sınava, TSK tarafından TC kimlik numaraları ÖSYM’ye bildirilen askeri lise mezunu adaylardan 2016-ÖSYS’ye girmeyen adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar başvurularını; 25-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapacaklardır.

Başvuru işlemleri, Kılavuz hükümleri çerçevesinde yapılacağından adayların başvuru işlemleri öncesinde Ek’te yer alan Kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Adayların bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1. 2016 yılında askeri liselerden mezun olanların yükseköğretim kurumlarına yerleştirilebilmeleri amacıyla Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından, Askeri Lise Mezunları İçin Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS) yapılacaktır.

2. Bu kılavuz, sınav ile ilgili olarak başvuru, sınavın uygulanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Sınava başvuran adaylar, Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

3. Sınava başvurular, 25-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

4. Sınav, 4 Eylül 2016 tarihinde Ankara ve İstanbul’da tek oturumda uygulanacaktır.

5. Sınavda adaylara, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler sorularından oluşan bir test uygulanacaktır.

6. Sınav saat 9.30’da başlayacak ve süresi 180 dakika olacaktır.

7. Bu sınavın sonuçları sadece 2016-2017 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

8. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, bu bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

9. ÖSYM tarafından sınav/yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
internet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

10. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

2. B A Ş V U R U

Sınava, TSK tarafından TC kimlik numaraları ÖSYM’ye bildirilen askeri lise mezunu adaylardan 2016-ÖSYS’ye girmeyen adaylar başvurabileceklerdir.
Adaylar başvurularını; 25-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
Başvuru merkezinden yapılacak başvurularda adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri adayların başvurularını, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alacaklardır. Başvuru merkezlerinin adresleri, sınava başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

Adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın
sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.)

Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği (Başvuruda, adayın eğitim bilgilerini gösterir belgesi başvuru merkezi görevlisi tarafından kontrol edilerek adayın başvurusu alınır. Eğitim bilgileri alanında
yapılacak değişikliklerde onaylı belge başvuru merkezlerinde teslim alınacağından adaylar bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Belgenin aslı ve onaysız bir fotokopisinin adayın yanında olduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını
inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Belgelerin asılları başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir.)

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın bilgileri ile birlikte adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır.

Web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli
rol oynayacak, fotoğraftaki saç, vb. görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav
günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde
adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama
aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi
için adaya verecektir. Aday bu belgeyi özenle kontrol edecek, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer
bilgileri doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri
verecektir. Fotoğrafı uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise
görevliden düzeltilmesi istenecektir.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra
ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır.
Onaylanmış, fotoğraflı belge aday tarafından alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında adaya
gerekli olabileceğinden saklanmalıdır.

DİKKAT: BU AŞAMADA BAŞVURUNUZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR!

Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE
BİLDİRİNİZ. Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme
kaydedilecektir. Onay kodu girilmeyen başvurularda başvuru bilgileri sisteme kaydedilmiş
olmayacağından geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra
başvurunuzu başvuru tarihleri içinde https://ais.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA
KONTROL EDİNİZ. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer
aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

Belgede yer alan şifre adayın geçici şifresidir. Aday bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet
adresinden değiştirmelidir. Şifre daha sonraki işlemlerde de gerekeceğinden unutulmamalı,
kimseye verilmemeli, hiç kimse ile paylaşılmadan özenle saklanmalıdır.

Başvuru hizmeti ücreti, 3,00 TL’dir.

İnternet aracılığıyla bireysel başvurular

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin
Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş
yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacaklardır. İnternet aracılığıyla
bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.
DİKKAT: Başvurunun yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye
Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir
dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle
saklanması gerekmektedir.

Tutuklu/hükümlü olan adaylar başvurularını, kendileri için oluşturulan başvuru merkezlerinden
yapacaklardır.

3. S I N A V

Sınavda adaylara, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaöğretim programlarındaki kazanımlara uygun, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler sorularından oluşan bir test
uygulanacaktır. Her alanda 30’ar soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli
sorulardan oluşacaktır.

Kaynak: ÖSYM

Askeri Lise Mezunları İçin Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS) Kılavuzu

Yorum yaz

Kapatılan askeri lise mezunları için sınav yapılacak (1 Yorum)

  1. 669 sayılı KHK gereği kapatılan askeri liselerin 2016 mezunları için yapılacak sınavda her üniversitenin her bölümünden kontenjan verilmemiş, hangi üniversite ve bölümlerin tercih edilebiceğini görmek için buraya bakın: Tercih Edilebilecek Programlar