Öğrenci Andı

/ 22 Ekim 2018 / / yorumsuz

Son günlerde medya ve siyasetin öenmli bir gündem maddesi haline gelen “Öğrenci Andı” konusunda Bakanlık (MEB) bir basın açıklaması yaptı, “Öğrenci Andı Geri Dönecek mi?” sorusuna cevap verdi. “Danıştay 8. Dairesinin Kararı henüz kesinleşmemiştir, hukuki süreç devam etmektedir.” Biz hem MEB’in açıklamasını, hem de bir eğitim ritüeli olarak öğrenci andının bilimsel bir incelemesini içeren bir tezi aşağıda paylaştık:…

MEB Basın Açıklaması
Medyaya “Öğrenci Andı Geri Dönüyor” başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

İlköğretim kurumlarında “Öğrenci Andı” okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik´in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. MEB

 

Cumhuriyet sonrası Türk eğitim sisteminde ritüeller: Kuramsal bir çalışma

Öğrenci Andı tartışmalarına bilimsel bir katkı için bir Doktora Tez çalışmasının özetini ve tamamını indirebileceğiniz bir linki aşağıda paylaştık. Bilim ve bilimsellik niteliğinin bile siyasi inançlarımıza uymadığında çok kolaydan ret edilebildiği bir çağda ne yararı olacak? denilebilir, ancak konunun en azından hem coğrafi/siyasi (diğer ülkelerdeki öğrenci antları gibi) ve tarihi (ilk kez hangi tarihte kabul edilip okullarımızda öğrenci andının okunduğundan günümüze) gelişimini ilgilenen ve taraf olanların okuması gereken bir çalışma. Çalışma Dr. Filiz Meşeci’nin 2007 tarihli “Cumhuriyet sonrası Türk eğitim sisteminde ritüeller: Kuramsal bir çalışma / Post-republic rituals in educational system: A theoretical study” başlıklı tezi. Tezle ilgili bilgiler ve özeti aşağıda:

Tez Adı: Cumhuriyet sonrası Türk eğitim sisteminde ritüeller: Kuramsal bir çalışma / Post-republic rituals in educational system: A theoretical study

Yazar:FİLİZ MEŞECİ

Danışman: PROF. DR. MUHSİN HESAPÇIOĞLU

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı

Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training

Dizin:Cumhuriyet sonrası = Post-republic ; Eğitim sistemi = Education system; Ritüel = Ritual ; Türk eğitim sistemi = Turkish education system

Durumu: Onaylandı, Doktora, Türkçe, 2007, 325 sayfa

 

Yorum yaz