Özel okul öğrencisine 3 bin 750 TL’ye kadar teşvik

/ 5 Mart 2016 / / yorumsuz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okul öğrencilerine de 2 bin 680 ile 3 bin 750 TL arasında değişen oranda teşvik veriyor. Teşvikten kimler yararlanabiliyor? Teşvikten okul öncesi, ilk okul, orta okul ve lise öğrencileri yararlanabiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okullarda okuyan öğrencilere teşvik veriyor. Teşvikten geçtiğimiz öğretim yılında 167 bin, 2015-2016 öğretim yılında ise 227 bin 140 öğrenci yararlandı. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ise özel okulda okuyan 120 bin öğrencinin “teşvik”i devam ederken, 230 bin öğrenci daha teşvikten yararlanmaya başlayacak.

İki yılda teşvik alan öğrenci sayısı 394 bin 140 olurken, bu öğrencilerden 248 bini ilk kez özel okula giden öğrencilerden oluştu. Bu yıl özel okula kaydolan öğrenciler için verilen teşvik, okul öncesi için 2 bin 680 lira, ilkokul için 3 bin 220 lira, ortaokul ve lise için 3 bin 750 lira, temel lise için ise 3 bin 220 lira oldu.

KİM NE KADAR TEŞVİK ALIYOR?

OKUL ÖNCESI: 2.680 TL

İLKOKUL: 3.220 TL

ORTAOKUL: 3.750 TL

LİSE: 3.750 TL

TEMEL LISE: 3.220 TL

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

2014-2015 öğretim yılında yalnızca devlet okullarından özel okula geçen öğrenciler teşvik için başvururken, 2015-2016 öğretim yılında özel okulda okuyan öğrenciler de başvuru hakkına sahip oldu.

Tüm öğrenciler başarısı, ailenin geliri, öğrenim gören kardeşleri, anne babanın durumu, disiplin cezası, şehit evladı ve korunmaya muhtaçlık durumuna göre 6 farklı kritere göre değerlendiriliyor ve puanlanıyor. Başvuran öğrenciler teşvik verilecek okullar listesinden 15’ini tercih listesine alıyor.

Yerleştirmeler puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Listesindeki okullardan birine yerleştirilen öğrenci teşvik almaya hak kazanıyor.

Özel Okul Teşviğinden Kimler Yararlanamayacak?

  • Destekten faydalanma kriterleri nelerdir? 

Bakanlığın açıkladığı bir tespit formu var. Bu form bir puanlama sisteminden oluşuyor. Buna göre olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden; Türkiye geneli ve il genelinde yapılan yarışmalarda birinci, ikinci ve üçüncülük alan çocuklar, Anne veya babası Milli Eğitim Bakanlığında çalışan çocuklar, okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubundakiler eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek. Son düzenleme ile ailede öğrenim gören çocuk sayısı, 2 çocuğa kadar puan getirirken; yeni değişiklikle çocuk sayısı 3’e çıkarıldı. Açık öğretim veya askeri okul öğrencisi kardeşler,  özel okullarda yüzde 51’in altında burslu okuyan öğrenciler de puanlama sistemine dâhil edildi. Sosyoekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında ise 1. ve 2. bölgelerde 0,95, 3. ve 4. bölgelerde 1,00, 5. bölgede 1,20, 6. bölgede ise 1,30 katsayıları uygulanacak. 

  • Faydalanamayacak öğrenci grubu var mı?

Geçen yıl destek verilecek asil öğrenciler ile bunların yüzde 10’u kadar yedek öğrenci tespit edilerek ilan edilmişti. Bu yıl ise sadece asil öğrenciler açıklanacak. Yedek öğrenci olmayacak. Okulların açıldığı Eylül ayı içerisinde sağlık veya zorunlu bir nedenle nakil yaptıran öğrenciler de eğitim desteğinden faydalanamayacak.

NASIL BAŞVURULUYOR? Teşvik Bursu Başvurularında İzlenecek Yol Şeması

Veliler teşvik için e-okul üzerinden belirlenen tarihler arasında öğrencinin kayıtlı olduğu resmi ya da özel okul müdürlüklerine başvuruyor. 8. sınıf öğrencileri, TEOG yerleştirme sonuçlarının ilanından önce kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden başvuru yapıyor. Yerleştirme işleminden sonra başvuracaklar ise kaydoldukları okullardan başvuru yapacak.

Teşvik bursu hangi durumlarda kesilir?

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretimde okuyan ve teşvik almaya hak kazanan öğrenciler eğitim kademesinin sonuna kadar bu haktan yararlanıyor.

Örneğin ilkokulda teşvik alan öğrenci 4 yılın sonuna kadar teşvik alıyor, ortaokulda tekrar başvuruyor. Teşvik almaya hak kazanan öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybediyor.

153 YILDIR ONLARIN YANINDA

Eğitimde fırsat eşitliğini yaratan kurumların başında Darüşşafaka Eğitim Kurumları geliyor. Darüşşafaka 153 yıldır annesini veya babasını kaybetmiş, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere, 4. sınıftan lise mezuniyetine kadar uluslararası standartlarda İngilizce eğitim sunuyor.

Kurum her yıl öğrencilerini Türkiye genelinde yapılan sınavla seçiyor. 2016-2017 öğretim yılında okula girecek öğrencileri belirleyecek sınav 29 Mayıs’ta yapılacak. 21 ilde gerçekleştirilecek sınava son başvuru tarihi ise 25 Mayıs.

120 öğrencisini bu yıl da sınavla seçecek olan Darüşşafaka, Türkiye İş Bankası’nın 2008 yılında başlattığı “81 İlden 81 Öğrenci” projesinin desteğiyle, “Anadolu Açılımı” nı sürdürüyor. 2012’de tüzük değişikliğiyle babasını kaybetmiş çocukların yanı sıra, annesini kaybetmiş çocukları da kabul etmeye başladı.

Yorum yaz