Yazılı sorularını verip not mu şişiriyorlar?

/ 13 Ocak 2016 / / yorumsuz

Temel liseler ve not şişirme iddiaları

Temel liselerde notlar şişiriliyor mu? Öğrencilerinin üniversite sınavlarında etkili olan OBP’lerini yükseltmek için haksız notlar veriliyor mu?

Abbas Güçlü, bir öğretmenin mektubuna dayanarak ve “hepsi böyle değil” diyerek bir iddiayı gündeme getirmiş. (*)

Güçlü yazısında “sistemi istismar eden varsa, tespit edilip, gerekli uyarı yapılmalı” diyor ve bir MEB bünyesindeki liselerde tarih öğretmeni olan bir kişinin mektubuna yer veriyor. Mektuptaki iddialar vahim:

“Temel Liselerde çalışan öğretmen arkadaşlardan ve burada eğitim alan öğrencilerden almış olduğum bilgiye göre, bu okullarda sınavda çıkacak sorular daha önceden öğrencilere dağıtılıyor.

Hatta bu öğrenciler sorulara çalışmadıysa sınav esnasında kopya çekmelerine izin verildiği iddia edilmektedir.

Temel lise öğrencileri ise daha önceden kendilerine okul sınav stresi yok vaadinde bulunulduğu için sınavlardan hakketmedikleri halde 95-100 puan almaktadırlar.

Aslında bu konu bütün eğitim camiası içerisinde konuşulmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına da konu ile ilgili araştırma yapılması talebinde bulundum.

Fakat kısa süre sonra YGS olduğunu düşünürsek başarı puanları eklenirken ortaya çok büyük bir adaletsizlik çıkacaktır.

Dolayısıyla bu sorunun biran önce resmi makamlarca tespit edilip çözümlenmesi gerekmektedir.

Siz gündeme getirirseniz sürecin hızlanacağı inancındayım. “Daha önce de yazdık şişirilmiş notlarla, sınav sonuçları mutlaka karşılaştırılmalı ve gereken yapılmalıdır.

Yoksa büyük haksızlıklara neden olabilir… ”

Mektubu yazan öğretmenimiz, konunun aciliyetine binaen “Daha önce de yazdık şişirilmiş notlarla, sınav sonuçları mutlaka karşılaştırılmalı ve gereken yapılmalıdır.” demiş.
Ancak, 2016 YGS’ye sadece 2 ay kaldığı düşünülürse, bu türden bir kıyaslama ve sonrasında şişirilen notların tespit edilip düzeltilmesi mümkün görünmüyor.
Peki böyle bir sorun var mıdır ve varsa nasıl çözülebilir?
Evet bu türden bir sorunun yaşanması mümkündür. Öğretmenimizin de belirttiği gibi Temel Liselerin ilk yılından itibaren bu liselerde de yaşanıyor olması üzücüdür de. Ancak şunu da göz ardı etmemek gerekir ki, aynı ihtimal ve benzer olaylarla ilgili şikayetler öteden beri tüm özel liseler (kolejler) için de vardı.
Daha önceye gittiğimizde OBP hesaplamada ağırlıklandırma denilen bir işlem yapıldığı ve öğrencinin münferit başarı ortalamasının yanısıra üniversiteye yerleştirme puanlarının hesaplanmasında okulların üniversiteye giriş sınavlarında (ÖSS-öys-YGS-LYS) elde ettiği ortalama puanların da etkili olmasının  sağlandığını görüyoruz. 2012 yılına kadar haıtlayanlar olacaktır, OBP değil, AOBP (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı)ndan söz edilirdi.
YÖK ve ÖSYM, ağırlıklandırma uygulamasını bırakarak hem son yılda yapılan okul değiştirmelerle avantaj elde etmeye dayalı kurnazlıkların önüne geçmeyi hem de adaleti daha iyi sağlayacağını düşündü. Haklıydılar da. Çünkü zayıf bir okulda iyi bir ortalama yakalayarak son sınıfta iyi bir liseye geçen öğrencinin AOBP’si haksız şekilde 10-15 yukarıya çıkabiliyordu. Veya son yılda zayıf bir liseye geçmek zorunda kalan bir öğrencinin AOBP’ye dayalı olarak Y-ÖSS puanı 10-15 puan daha az gelebiliyordu.
Hem ağırlıklandırma işleminin kaldırılması, hem de OBP’nin yerleştirmeye esas puanlar (Y-ÖSS, Y-YGS gibi) içindeki payını azaltarak bunun önüne geçilmesi anlamlıydı.
Ancak geldiğimiz noktada, şişirilmiş notlar gibi kurumsal ve/veya kişisel istismarlara da kapı açık. Peki ne olacak?
Bizim teklifimiz, üniversiteye girişte de etkili olacak şekilde tüm liselerde Orta Okullarda uygulanan “Ortak Sınavlar”ın bir benzerinin yapılması.
Bunun ismi ve şekli, formatı, etkileri yarıca tartışılıp düzenlenebilir. Ve bu fikir zaten daha önceleri bir çok kez ve farklı kişiler/uzmanlarca ve farklı ortamlarda dile getirilen bir fikir. (Orijinal ve uzaydan gelme değil!)
Ama artık uygulamanın tam zamanı!

Yorum yaz