YÖK Bursları

/ 27 Haziran 2016 / / yorumsuz

YÖK Ziraat, Su Ürünleri ve Orman Fakültelerini ilk 15 tercihinde tercih eden ve ilk 3 sırada yerleşen üniversite adaylarına aylık 600 Lira karşılıksız burs verecek. Peki YÖK burslarından kimler yararlanabilir, kaç lira ödenir, başvuru şartları nelerdir?

1- Burs başvuru şartları nelerdir?

Lisans öğrencilerine ilişkin başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığı’nca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen programlardan birisine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

2- Burslandırma süreleri (kaç yıl/ay burs verilecek?)

(1) Bursiyerler, kayıtlı oldukları programın aynı yılın ÖSYS Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam ederler.

(2) Öğrencilere kayıtlı oldukları programın, varsa zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir.

(3) Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs ödenir.

(4) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir.

(5) Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır.

(6) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

(7) Üniversiteler, bursiyerlerin dönemlik başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden ve bursların düzenli olarak ödenmesinden sorumludur.

(8) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda YÖK Bursu sonlandırılır.

(9) Akademik değişim programları çerçevesinde  (Mevlana,  Farabi,  Erasmus)  eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder.

(10)Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen alanlarda çift anadal yapan bursiyerlere, anadal programını tamamlama süresine ek olarak bir yıl daha burs verilebilir.

3- Burs miktarı kaç liradır?

2016-2017 eğitim öğretim döneminde öğrencilere aylık 600 TL (12 ay boyunca) burs verilecektir.

4- Burs ödemesi nasıl yapılacak?

(1) Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere eğitim öğretim yılı başında ilgili yükseköğretim kurumu hesabına aktarılır.

(2) Aktarılan söz konusu burs tutarı aylıklar halinde (her ayın l’i ile 10’u arası) Bursiyer öğrenciye üniversitesi tarafından ödenir.

 5- Diğer Burslar Kesilir mi?

YÖK Bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.

YÖK Bursu verilecek ziraat, orman ve su ürünleri fakülteleri öğrencileri belirlendi (26.08.2016)

Yorum yaz