Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Kitabı İçindekiler

/ 25 Haziran 2015 / / yorumsuz

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Kitabı İçindekiler

İçindekiler

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Kitabı’nda hangi konular var, hangi yasalar ve yönetmelikler yer alıyor?

Mevzuat değişikliklerine göre düzenleme ve güncellemeleri yapılan yeni baskı için buradan sipariş verebilirsiniz!

Gümrük Mevzuatı onlarca yönetmelik ve tebliğin yer aldığı toplamda binlerce sayfadan oluşan bir mevzuat. Dolayısıyla Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavir Yardımcılığı ve Görevde Yükselme Sınavı gibi sınavlara hazırlanacak adayların ve bu mevzuata dayalı uygulama yapan binlerce meslektaşımızın yükü oldukça ağır. Bu kitapla bu yükü hafifletiyoruz. Kitabımız özet konu anlatımı, uygulama ve örnekler ve 1400 soru ile yükünüzü hafifletiyor ve çok pratik yaparak sınavlara hazırlanmanıza yardımcı oluyor. Özellikle örnek sorular konuyu somutlaştırmak ve kavramada çok işinize yarayacak.

Aşağıda kitabın içeriğinde yer alan konu ve mevzuatı ana bölümler, ana başlıklar ve alt başlıklar olarak görebilirsiniz.

Mevzuat değişikliklerine göre düzenleme ve güncellemeleri yapılan YENİ baskı için buradan sipariş verebilirsiniz!

BÖLÜM 1

1. TARİFE UYGULAMALARI

1.1.   Eşyaların Sınıflandırılması

1.2.   Eşyaların Sınıflandırılma Nedenleri

1.3.   Gümrük Tarifesi (GK-15)

         1.3.1. Tanımlar GY Md 32/(1)

1.4.   Mevzuat ve Kaynaklar

1.5.   Armonize Sistem Nomanklatürünün Yapısı

         1.5.1. AS Nomanklatürü

         1.5.2. Sınıflandırma

1.6.   Tarife Cetvelinin Bölümleri

         1.6.1. Eşyalar Fasıllar Halinde Gruplandırılır

1.7.   Sınıflandırma Yapılırken İzlenecek Yol

1.8.   Tarife Alt Pozisyonları İçin TGTC’de 3 Özel Durum Mevcuttur

1.9.   Tarifenin Önemi

1.10. Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallara İlişkin Bilgiler

1.11. 42.02 Tarife Pozisyonu

1.12. Tekstil Eşyasının Ayırım ve Tarife Pozisyonu Sınıflandırma Kriterleri

1.13. 2011/40 Sayılı Genelge kapsamında Değerlendirilmeyen Set Eşyası

1.14. Set Halindeki Eşya (Genelge 2011/40-46)

1.15. Çözümlü Örnekler

1.16. Bağlayıcı Tarife Bilgisi

SORULAR 

CEVAPLAR

BÖLÜM 2

2. BAZI ÖZELLİKLİ VERGİ HESAPLAMALARI VE UYGULAMALARI

2.1.   (Gümrük) Vergi Hesaplamaları

2.2.   Saat’te Gümrük Vergisi Hesaplaması

2.3.   Alkollü İçeceklerde Gümrük VergisiHesaplaması

2.4.   ÖTV Listeleri

2.5.   Alkollü İçeceklerde ÖTV Hesaplaması

2.6.   Alkollü İçeceklerde BİLGE

2.7.   III Sayılı Listenin A Cetvelinde 3 Farklı Durum ÖTV Hesaplaması

2.8.   Tütün Ürünleri İçin ÖTV Hesaplaması

2.9.   Sigara ve Tütünde BİLGE

2.10. Akaryakıtta Vergi ve ÖTV Hesaplaması

2.11. Akaryakıtta BİLGE

2.12. Ek Mali Yükümlülük Vergi Hesabı 42.02 Tarife Pozisyonu

2.13. Külçe Altın İthalatında Vergi Hesaplaması

2.14. Külçe Altın İthalatında BİLGE

2.15. İthalat Rejimi III Sayılı Liste Kapsamı İşlenmiş Tarım Ürünlerinde Tarım Payı Hesaplaması

Bileşim (Meursing) Tablosu

2.16. Bilge Bileşim (Meursing) Tablosu Ek Kod

2.17. Hariçte İşleme Rejiminde Vergi Hesaplaması

2.18. Geçici İthalat Rejiminin Kati İthalata Çevrilmesinde Vergi Hesaplaması

         2.18.1. Kısmi Muafiyet

         2.18.2. Tam Muafiyet

2.19. Geçici İthalat Rejiminin Kati İthalata Çevrilmesinde, Hatalı Beyanda veya Gayri Nakdi

 Teminatta Faiz Hesaplaması

2.20. Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği(Seri No: 1)

2.21. Gecikme Zammı Oranında Faiz ve Gecikme Zammı

2.22. Tecil Faiz Hesaplaması

2.23. Naklihane Otomobil Vergi Hesaplaması

2.24. TEV Hesaplaması

2.25. KKDF Cazai Faiz Hesaplaması

2.26. Rejim Kodları

2.27. Nihai Kullanım

2.28. INF Bilgi Formları

2.29. Posta Veya Hızlı Kargo/Yolcu Beraberi Hediyelik Eşyada Tek Ve Maktu Vergi Hesaplaması

2.30. Cep Telefonu İthalatında Bandrol ve ÖTV Hesaplaması

2.31. Çözümlü Çeşitli Vergi ve Para Cezası Hesaplamaları

GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI

Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hüseyin YAVUZ’un uzun yıllara dayalı tecrübeleri ve güncel mevzuata hakimiyeti ile hazırladığı Gümrük Müşavirliği/ Müşavir Yardımcılığı ve Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Kitabı GÜNCELLENMİŞ VE GENİŞLETİLMİŞ YENİ BASKI ile karşınızda!

Detaylar ve satın almak için tıklayın!

BÖLÜM 33. MENŞE KURALLARI VE TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ

3.1.   Eşyanın Menşei ve Menşe Kuralları

3.2.   Menşei Tespitinin Önemi

3.3.   DTÖ Menşe Kuralları Anlaşmasına Göre

3.4.   Mevzuatımızda Menşe

         3.4.1. Mevzuatımızda Tercihli Menşei

         3.4.2. Menşe Yönetmelikleri

         3.4.3. Menşe Ülke – İhracatçı Ülke

         3.4.4.Menşe Kuralları İki Ana Başlık Altında İncelenmektedir

         3.4.5. Mevzuatımızda Tercihli Olmayan Menşeiye İlişkin Düzenlemeler

         3.4.6. Tercihli Olmayan Menşe Kuralları Çerçevesinde Türk Menşeli Ürünler

         3.4.7. Tümüyle Elde Edilmiş Eşya

         3.4.8. Tercihli Olmayan Menşe Kuralları Çerçevesinde Üretimi Birden Fazla Ülkede

Gerçekleştirilen Eşyada Menşe Tespiti

 3.5. Tercihli Olmayan Menşe Kuralları Çerçevesinde Üretimi Birden Fazla Ülkede Gerçekleştirilen

Eşyada Menşe Tespiti

         3.5.1. Tercihli Olmayan Menşein Belgelendirilmesi

3.6.   Menşe Şahadetnamesinde Bulunması Gerekli Bilgiler

3.7.   Menşe Şahadetnamesi Aranılacak Haller

          3.7.1. Tercihli Olmayan Menşe Kurallarının Gereğince Uygulanmasının Önemi

3.8.   Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi Türkiye’nin Tercihli Ticaret Politikası

         3.8.1 Gümrük Birliğini kuran 1/95 sayılı OKK (Ortaklık Konseyi Kararı)

         3.8.2. Gümrük Birliği Kapsamı/ Gümrük Birliği Dışındaki Ürünler

         3.8.3. Gümrük Kanununda Eşyanın Tercihli Menşei

         3.8.4. Tercihli Menşei’ye İlişkin Düzenlemeler

3.9. Serbest Ticaret Anlaşması (STA)

          3.9.1. Serbest Ticaret Anlaşmamız (STA) Olan Ülkeler

          3.9.2. Yeni STA’lar (Müzakere Süreci Devam Eden)

3.10. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)

         3.10.1. GTS Ülkeleri

         3.10.2. GTS’den Faydalanan Ülkeler

3.11. Tercihli Rejimden Faydalanma Koşulları

          3.11.1. EUR.1 / EUR-MED Dolaşım Sertifikası

          3.11.2. Fatura Beyanı

3.12. Pan Avrupa Ülkeleri Arasındaki Ticarette EUR.1 Dolaşım Belgesi Kullanımı

3.13. Pan Avrupa Ülkeleri Arasındaki Ticarette EUR-MED Dolaşım Belgesi Kullanımı

3.14. Pan Avrupa Ülkeleri Arasındaki Ticarette EUR-MED Dolaşım Belgesinin Kullanımı Zorunluluğu

3.15. Serbest Ticaret Anlaşmalarında Menşe Kuralları ve Uygulaması

           3.15.1. Tamamen Elde Edilmiş Ürünler

           3.15.2. Yetersiz İşlem ve İşçilik

           3.15.3. Yeterli İşçilik veya İşlem Görmüş Ürünler

3.16. Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu (PAMK)

         3.16.1.  PAAMK ve Sistemine Dahil Olan Ülkeler

3.17. Batı Balkan Kümülasyonu

3.18. Menşe Kümülasyonu

          3.18.1. Menşe Kümülasyonu Çeşitleri

3.19. Türkiye ile AB Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsü

3.20. Tedarikçi Beyanı

3.21. EUR.1 Dolaşım Sertifikası

          3.21.1. EUR. 1 Dolaşım Sertifikalarının doldurulması

         3.21.2. EUR.1 Dolaşım Sertifikası Onay ve Vizesi

         3.21.3. EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Sonradan Verilmesi

         3.21.4. EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Reddine Yol Açan Teknik Nedenler

         3.21.5. İkinci Nüsha Dolaşım sertifikası

         3.21.6. Menşe İspat Belgelerinin Geçerlilik Süresi

         3.21.7. Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Kontrolü

                       3.21.7.1. Sonradan Kontrolün Aşamaları;

                     3.21.7.2. Sonradan Kontrolde Cevap Verme Süresi;

                     3.21.7.3. Sonradan Kontrol Sonucuna Göre Yapılacak İşlemler;

3.22. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 56/1 inci maddesi

3.23. Gümrük Kanunu’nun 56/2 Maddesi

3.24. Gümrük Kanunu’nun 57 Maddesi

3.25. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat

         3.25.1. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

3.26. İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı

         3.26.1. İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu

         3.26.2. Kurul’un görevleri

         3.26.3. Geçici Korunma Önlemi

         3.26.4. Korunma Önleminin Süresi ve Gözden Geçirilmesi

3.27. Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri

SORULAR 

CEVAPLAR

BÖLÜM 4

4. EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİ

4.1. Maliyet Çerçeveleri

4.2. Maliyet Formülü

4.3. Türkiye İçin Tarihi Süreç

4.4. Gümrük Kıymetinin Basamakları

4.5. Faturada Bulunması Gereken Bilgiler (GY/115)

4.6. Satış Bedeli (Standart Yöntem)

         4.6.1. İhraç Amaçlı Satış (GY.45)

         4.6.2. Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat

         4.6.3. Zincirleme Satış (Son Satış Esas Alınır)

         4.6.4. Satış Bedeli Formülü

4.7. İskontolar

         4.7.1. Kabul Edilecek İskontolar

4.7.2. Kabul Edilmeyecek İskontolar

4.8. Eşyanın Satış Bedelinin Gümrük Kıymetine Esas Alınabilmesi  (GK 24)

4.9. İlişki  

4.10. Kıymete İlave Unsurlar (MD.27)

4.11. Alıcı Tarafından Bedelsiz veya Düşük Bedelle Sağlanan Mal Ve Hizmetler

4.12. Royalti ve Lisans Ücretleri

4.13. Kıymete Dahil Edilmeyecek Giderler (GK 28)

4.14. Satın Alma Komisyoncusunun Görevleri

4.15. Satış Komisyoncusunun Görevleri

4.16. Kıymet Bildirim Formu

4.17. Aynı Eşya

4.18. Benzer Eşya

4.19. Aynı veya Benzer Eşya

4.20. İndirgeme Yöntemi

4.21. Hesaplanmış Kıymette Yer Alan Unsurlar

4.22. Son Yöntem

4.23. Gümrük Kıymetinin Belirlenmesinde Aşağıdaki Hususlar Esas Alınmaz

4.24. Serbest Bölgelerde Kıymet

4.25. İstisnai Kıymetle Beyan

4.26. Referans/Veri Fiyat Uygulaması

4.27. Kıymet Bazlı Gözetim

4.28. Cezalar

4.29. İtirazlar

4.30. Örnek Olay Çalışması

4.31. Teslim Şekilleri

         4.31.1. Ticari İşletmede Teslim – (EXW)

         4.31.2. Taşıyıcıya Teslim – (FCA)

         4.31.3. Gemi Doğrultusunda Teslim – (FAS)

         4.31.4. Gemi Bordasında Teslim – (FOB)

         4.31.5. Mal Bedeli ve Navlun – (CFR)

         4.31.6. Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun – (CIF)

         4.31.7. Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim – (CPT)

         4.31.8. Taşıma Ücreti ve Sigorta  Ödenmiş Olarak Teslim – (CIP)

         4.31.9. Belirtilen Noktada Teslim – (DAP)

         4.31.10. Terminalde Teslim – (DAT)

         4.31.11. Vergileri Ödenmiş Teslim- (DDP)

         4.31.12. Tüm Taşıma Modlarında Kullanılan Teslim Şekilleri

         4.31.13. Sadece Deniz ve İç Su Yolu Taşımalarında Kullanılan Teslim Şekilleri

4.32. Gümrük Kıymeti (+27-28)/KDV Matrahı

SORULAR 

CEVAPLAR

 

BÖLÜM 5

5. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

5.1. Rejimin Amacı

5.2. Rejimin Yasal Dayanakları

5.3.   Tanımlar

5.4.   Hariçte İşleme Rejimine Konu Olmayacak Eşya

5.5.   Hariçte İşleme İzni

5.6.   İzin Şartları

5.7.   İzin Mercii

5.8.   İzin Süresi

5.9.   Vergilendirme

5.10. Tütün Ve Tütün Mamullerinin Hariçte İşleme İzin Belgesi Kapsamında Geçici İhracı

5.11. Tamir Amaçlı Hariçte İşleme

5.12. Standart Değişim Sistemi

5.13. Ticaret Politikası Önlemleri

5.14. Taahhüdün Kapatılması

5.15. İthalatın Gerçekleşmemesi

5.16. Müeyyide

5.17. Usulsüzlük Cezası

5.18. Üçgen Trafik

5.19. Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) ( Seri No:1)

         5.19.1 Sinema-televizyon filmleri ve ses bantları

         5.19.2. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici ihracı yapılacak ticari eşya

         5.19.3. Sergi ve fuar eşyası

         5.19.4. Diğer çıkış işlemleri

         5.19.5. INF-2 Bilgi Formu

         5.19.6. Radyoaktif maddeler ve bunların kullanıldığı cihazların geçici ihracı ve yeniden ithali

         5.19.7. Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya

SORULAR 

CEVAPLAR

 

BÖLÜM 6

6. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

6.1.  Rejimin Tanımı

6.2.  Rejimin Amacı

6.3. Rejimin İthalat/İhracattaki Payı

6.4.  Rejimin Yasal Dayanağı

6.5.  Rejimin Uygulamaları

6.6.  Tanımlar

6.7.  İznin Verilmesi

6.8.  Şartlı Muafiyet Sistemi (ŞMS)

6.9.  ŞMS-Önceden İthalat

6.10. Eşdeğer Eşya

6.11. Şartlı Muafiyet Sistemi-Önceden İhracat

6.12. İndirimli Teminat (Tebliğ Md 9)

6.13. Yurt İçi Alım

6.14. Geri Ödeme Sistemi

6.15. Geri Ödeme Sisteminden Yararlanmayacak Eşya

6.16. Rejim İçin Müracaat

6.17. Değişmemiş Eşya İthali

6.18. Müracaatların Değerlendirilmesi

6.19. Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu

6.20. Dahilde İşleme İzin Belgesi

6.21. Belgeye İlişkin Süreler

6.22. Dahilde İşleme İzni (Dİİ)

6.23. Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi

6.24. Dahilde İşleme İzni Verilecek Eşya

6.25. İzine İlişkin Süreler

6.26. DİİB Değerlendirilmesi

6.27. Döviz Kullanım Oranı Aranmayacak Haller

6.28. Temsilci Aracılığıyla İthalat

6.29. İhracatın Gerçekleştirilmesi

6.30. Gözetim ve Korunma Önlemlerine Tabi Eşya

6.31. DİİB /Dİİ’nin Kapatma Müracaatı

6.32. DİİB’in Kapatılması

6.33. İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler

         6.33.1. Diğer İşlemler

6.34. İkincil İşlem Görmüş Ürün

6.35. Müeyyide Uygulanacak Durumlar.

6.36. Uygulanacak Müeyyide

6.37. Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmayan Diğer Durumlar

6.38. Verginin Geri Verilmesi

6.39. Kısmi Teminat İadesi

6.40. Telafi Edici Vergi (TEV)

6.41. Rejim Kodları

6.42. DİİB  Kodları

6.43. DİİB/Dİİ Bilge Muafiyet Kodları

6.44. DİR Otomasyon Sistemi

6.45. Gümrük Yükümlülüğü Ve Cezalar

6.46. Müeyyideler

SORULAR 

CEVAPLAR 

BÖLÜM 7

7. GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ (Kısa Kısa)

7.1.   Tanımlar

7.2.   Gümrük Antrepolarında veya Serbest Bölgelerde Yapılabilecek Elleçleme Faaliyetlerine

İlişkin Liste; (Ek,63)

7.3.   Gümrük Yükümlülüğünün Doğmasi/Başlamasi

7.4.   Beyanname Yerine Kullanılan Belgeler (GY 131.Md)

7.5.   Belge ve Bilgilerin Saklama Zorunluluğu

7.6.   Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanımından Önceki İşlemler

7.7.   Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve Kullanım.

7.8.   Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzni

7.9.   Antrepo Rejimi

         7.9.1. Teminat Aranmayacak Durumlar

         7.9.2. Antrepoya Eşya Girişinin Durdurulması ve İznin Geri Alınması

         7.9.3. Teminat Türleri

7.10. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi (GK 124. Md.)

         7.10.1. Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni

         7.10.2. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi İznin Geçerlilik Süresi

         7.10.3. Rejimin sonlandırılması

         7.10.4. Cezai müeyyide

7.11. Geçici İthalat

         7.11.1. Taşıtlara ilişkin özel şartlar (15481/19’uncu madde)

         7.11.2. Taşıtlara ilişkin süreler (15481/20’nci madde)

         7.11.3. Cezai müeyyide

7.12. Tasfiye

         7.12.1. Tasfiye Yöntemleri

         7.12.2. Tasfiye edilecek eşyanın tespiti ve teslimi

7.13. Geri Verme-Kaldırma

7.14. Süreler

         7.14.1. Sürenin Durduğu Haller Ve Süre Uzatımı (GY 76 Md.)

7.15. Özet Beyan

         7.15.1. Özet Beyan Süreleri

         7.15.2. Özet Beyan Aranmayacak Haller (GY 61 Md.)

7.16. Varış Bildirimi (GY 71 Md.)

7.17. Eşyanın Boşaltılması (GY 74 Md.)

7.18. Eşyanın Gümrüğe Sunulması

7.19. Gümrük Beyanı

         7.19.1. Basitleştirilmiş Usulde Beyan

7.19.2. Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Tamamlayıcı Beyan

        7.19.3. Gümrüğe Sunulmadan Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişi

7.20. Lehe Oran Uygulaması

7.21. Tam Ve Kısmi Muafiyet

         7.21.1. Tam Muafiyet

         7.21.2. Tam Muafiyet Eşyası

         7.21.3. Kısmi Muafiyet

         7.21.4. Tam ve Kısmi Muafiyetten Yararlandırılmayacak Eşya

         7.21.5. Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat

         7.21.6. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat

         7.21.7. Gümrük mevzuatına göre Genel anlamda Teminat aranmayacak haller

         7.21.8. Geçici İthalat ve Tam Muafiyette Ceza

7.22. Transit Belgeleri

         7.22.1. Transitte Teminat ve Teminat Aranmayacak Haller

7.23. Ortak Transit- Topluluk Transiti

          7.23.1. Kapsamlı teminat tutarı

          7.23.2. Teminat Aranacak Haller

7.24. Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna (Gk 167.Md)

7.25. Geri Gelen Eşya (GK 168 Md.)

7.26. Gümrük Kanununa Göre Para Cezaları/Kabahatler

         7.26.1. (Beyan ve Tespit Sonucuna göre Uygulanacak); (GK 234. Md.)

         7.26.2. (Yasak veya izne tabi eşyada) (GK 235 Md.)

         7.26.3. (Antrepo ve izin verilen diğer yerlerden usulsüz eşya çıkarılması) (GK 236 Md.)

         7.26.4. (Özet beyanda fazla/eksik çıkan eşyada) (GK 237 Md.)

         7.26.5. (Ekonomik Etkili Rejimlerde rejim ihlali) (GK 238 Md.)

         7.26.6. Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar(GK 239 Md.)

         7.26.7. 241. Madde Uyarınca Usulsüzlük Cezasının Uygulanacağı Haller

7.27. Cezalarda Zamanaşımı (GK 231. Md.)

7.28. Cezaların Karara Bağlanması İle Vergi Ve Cezaların Tebliği

7.29. İtirazlar

7.30. Kararlar 

BÖLÜM 8

8. İHRACAT REJİMİ,  İZİN LİSTELERİ, DFİF VE SINIR TİCARETİ

8.1.   Fiili İhracat

8.2.   İhracat Rejimi

8.3.   İhracat Yönetmeliği

8.4.   Bedelsiz İhracat

8.5.   İhracat Şekilleri ve Esasları

8.6. Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar

8.7.   İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ  (96/31)

8.8.   İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ  (İhracat 2006/7)

8.9.   İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi

8.10. Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Primi (DFİF) Kesintisi Yapılacak Ürünler

8.11. Sınır Ticareti

         8.11.1. Sınır Ticareti Belgesi

         8.11.2. İl Değerlendirme Komisyonu:

         8.11.3. İthalat Uygunluk Belgesi

         8.11.4. İthalat

         8.11.5. Sınır Ticaret Merkezleri

         8.11.6. Ürün güvenliği

         8.11.7. Sınır ticareti kapsamına girmeyen ürünler

 

BÖLÜM 9

9. İHTİSAS GÜMRÜKLERİ VE TEBLİĞLER

9.1.   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)

         9.1.1. Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması(Seri No: 90)

         9.1.2. Çakmak İhtisas Gümrüğü Uygulaması(Seri No: 92)

         9.1.3 Halı İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 93)

         9.1.4. Otomotiv İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 94)

         9.1.5. Gübre İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 95)

         9.1.6. Deri ve Deriden Mamul Eşya İle Ayakkabı İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 96)

         9.1.7. Düz Cam İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 97)

         9.1.8. LPG İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 98)

         9.1.9. Ham Petrol Ve Akaryakıt İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 99)

         9.1.10. Pil ve Akümülatörler İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 102)

         9.1.11. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları İhtisas Gümrüğü Uygulaması

(Seri No: 103)

         9.1.12. Atık ve Metal Hurdalar İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 104)

         9.1.13. Tekstil Eşyası İhtisas Gümrüğü Uygulaması(Seri No: 105)

         9.1.14. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine

Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım Ve

Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ

9.1.15. Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 100) 

9.1.16. Boru Hatları Veya Elektrik Telleri İle Taşınan ve Depolama İmkanı Olmayan Sürekli Akış Halindeki Eşyanın İhtisas Gümrüğü Uygulaması(Seri No: 9)

9.1.17. 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun Kapsamında İthali Yasak Oyun Alet ve Makinaların İhtisas Gümrüğü Uygulaması(Seri No: 13)

9.1.18. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin İhtisas Gümrüğü Uygulaması(Seri No: 114)

 

BÖLÜM 10

10.İTHALAT YÖNETMELİĞİ KKDF,  TEKNİK DÜZENLEMELER-STANDARDİZASYON,  YATIRIM TEŞVİK VE İTHALAT REJİM KARARI TEBLİĞLERİ

10.1. Vergi Numarası

10.2. Özel Anlaşmalara Dayanan İthalat

10.3. Kesin İthal

10.4. İthal Şahadetnamesi

10.5. Yatırım Teşvik

         10.5.1. Gümrük vergisi muafiyeti

         10.5.2. Katma değer vergisi istisnası

         10.5.3. Teminatlı işlemler

         10.5.4. Teşvik belgesi süresi

10.6. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)

         10.6.1. KKDF Kesintisi Yapılmayacak Eşyalar

10.7. KDV Oranları, KDV Kanunu (Madde28)

10.8. Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

10.9.  İthalat Rejim Kararı Tebliğleri

 

 

BÖLÜM 11

11. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

11.1. Kaçakçılık Fiilleri

11.2. Usul Hükümleri

11.3. Tanımlar

11.4. Kaçakçılık Suçları

11.5. Etkin Pişmanlık

11.6. Nitelikli Haller (Madde 4)

11.7. Sahte Belge

11.8. Zamanaşımı

11.9. Müsadere

11.10. Yetkili Merciler

11.11. Yolcu Beraberinde Getirilen Kaçak Eşya

11.12. Arama Ve El Koyma

11.13. Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıta Elkoyma/Tasfiye

11.14. Kaçak Akaryakıtın Tasfiyesi

         11.14.1. Kaçak akaryakıtın muhafaza süresi ve ücret tarifesi

11.15. Yasak Eşyanın Geri Gönderilmesi

11.16. Kaçakçılığı Önleme, İzleme Ve Araştırmakla Görevli Olanlar

11.17. Tutanaklar

11.18. Kontrollü Teslimat

11.19. Silah Kullanma Yetkisi

11.20. İkramiyeler

11.20.1. Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

SORULAR

CEVAPLAR 

BÖLÜM 12

12. 15481 SAYILI BKK (MUAFİYET VE İSTİSNALAR)

12.1. Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi

12.2. Yolcu Beraberi Eşya Muafiyeti

12.3. Posta/Hızlı Kargo Yoluyla Eşya Muafiyeti

12.4. Yerleşim Yeri

12.5. Posta/Hızlı Kargo Eşyası

12.6. Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış

Motorlu Veya Motorsuz Özel Nakil Vasıtaları

12.7. Muafiyet Koşulları

12.8. Evlilik Nedeni İle Serbest Dolaşıma Giren Eşya

12.9. Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya

12.10. Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak İthal Edilecek Yakıt

12.11. Kullanılmış Motorlu veya Motorsuz Özel Nakil Vasıtalarının Serbest Dolaşıma Girmesi

         12.11.1. Muafiyet koşulları

         12.11.2. Muafiyetin istisnası

         12.11.3. Müracaat süreleri

12.12. Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya

         12.12.1. Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar

BÖLÜM 13

DENEME SINAVLARI

 

DENEME SINAVI 1

DENEME SINAVI 2

DENEME SINAVI 3

DENEME SINAVI 4

DENEME SINAVI 5

DENEME SINAVI 6

DENEME SINAVI 7

DENEME SINAVI 8

DENEME SINAVI 9

DENEME SINAVI 10

DENEME SINAVI CEVAPLARI

Sayfa 662  KAYNAKÇA

Etiketler: Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı

Yorum yaz