İktisat mezunları KPSS’de hangi puan türüyle hangi kurumlara başvurabilir?

/ 2 Temmuz 2015 / 1.448 views / yorumsuz

İktisat mezunları KPSS’de hangi puan türüyle hangi kurumlara başvurabilir?

 

İktisat mezunları KPSS’de hangi kurumları ve kadroları tercih edebiliyor? Bu kadro ve kurumlara hangi puan türleriyle girilebiliyor? Puan türlerinde hangi dersler ne kadar etkilidir, yani katsayıları kaçtır? Bu soruların cevabını aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.

İktisat Lisans Bölümü GÜNCEL LYS-TM Taban Puanları için tıklayın!

İktisat mezunlarının KPSS A grubunda tercih edebileceği kurumlar ve kadrolar ile bu kadrolara başvuruda geçerli olan puan türlerini bu tabloda görüyorsunuz:

İKTİSAT
KURUM KADRO PUAN TÜRÜ
Başbakanlık Başbakanlık Uzman Yard. KPSSP95
Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk. DiE Uzman Yard.(Teknik Hiz. Sınıfı)Merkez KPSSP34
Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk. DiE Uzman Yard.(Teknik Hiz. Sınıfı)Taşra KPSSP34
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü KPSSP100
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman Yard. KPSSP44
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Gen. Müd. Stajyer Gümrük Kontrorölü KPSSP44
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yard. KPSSP22
Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK) Uzman Yardımcısı KPSSP6
Başbakanlık Sosyal Hiz. ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gen. Müd. Müfettiş Yard. KPSSP109
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış iliş. Gen. Müd. Avrupa Birliği Uzman Yard. KPSSP82
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (AB Koordinasyon Daire Başk.) AB Uzman Yard. KPSSP114
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Gen. Müd.) Çalışma Uzman Yard. KPSSP115
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Teftiş Kurulu Başk.) iş Müfettiş Yard. (Sosyal) KPSSP46
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başk.) Başkanlık Sigorta Müfettiş Yard. KPSSP118
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başk.) Başkanlık Müfettiş Yard. KPSSP89
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye iş Kurumu Gen. Müd.) istihdam ve Meslek Uzman Yard. KPSSP113
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Genel Müdürlüğü SGK Denetmen Yardımcısı KPSSP35
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış iliş. ve Yurtdışı Hiz. Gen. Müd. Yurtdışı işci Hiz. Uzman Yard. KPSSP48
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru KPSSP36
Dışişleri Bakanlığı AB Gen. Sekreterliği AB Uzman Yard. KPSSP82
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başk. Enerji Uzman Yard. KPSSP104
içişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başk. Dernekler Denetçi Yard. KPSSP59
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gen. Müd. Devlet Bütçe Uzman Yard. KPSSP56
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Milli Emlak Gen. Müd. Devlet Mallari Uzman Yard. KPSSP42
Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd. Devlet Gelir Uzman Yard. KPSSP49
Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd. Gelir Uzman Yard. KPSSP49
Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd. Vergi Denetmen Yard. KPSSP51
Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd. Gelirler Kontrolörleri Başk. Gstajyer Gelirler Kontrolörü KPSSP59
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Hesap Uzman Yard. KPSSP54
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd. Stajyer Milli Emlak Kontrolörü KPSSP107
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd. Milli Emlak Denetmen Yard. KPSSP42
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd. Milli Emlak Uzman Yard. KPSSP42
Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd. Stajyer Muhasebe Kontrolörü KPSSP39
Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd. Muhasebe Uzman Yard. KPSSP43
Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd. Muhasebe Denetmen Yard. KPSSP43
Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd. Devlet Muhasebe Uzman Yard. KPSSP43
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk. Maliye Müfettiş Yard. KPSSP40
Maliye Bakanlığı, AB ve Dış iliş. Dairesi Başk. AB Uzman Yard. KPSSP106
Maliye Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başk. Maliye Uzman Yard. KPSSP105
Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yard. KPSSP1
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk. Müfettiş Yard. (idari) KPSSP67
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolör (idari) KPSSP84
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB Koordinasyon Gen. Müd. AB Uzman Yard. KPSSP64
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Gen. Müd. Stajyer Kontrolör (idari) KPSSP120
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk. Müfettiş Yard. KPSSP51
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Gen. Müd. Stajyer Kontrolör KPSSP51
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Müfettiş Yard. KPSSP117
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Avrupa Topluluğu Uzman Yard. KPSSP88
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Kontrolör Yard. KPSSP89
Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yard. (GHi) KPSSP77
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Denetçi Yard. KPSSP1

 

Yorum yaz