KPSS’de Hukuk Fakültesi Mezunları

/ 28 Mayıs 2015 / / yorumsuz

KPSS’de Hukuk Fakültesi Mezunları, hangi puan türleri ile hangi kurumlara ve kadrolara atanabilir, hangi tercihleri yapabilir?

hukuk-mezunlari-kpss-kurumlar-kadrolar-puan-turleri

Hukuk söz konusu olunca hemen akla hakimlik-savcılık ve avukatlık gelir. Tabii ki hukukçular için adli yargı ve/veya idari yargıda hakim-savcı ve avukatlık en önemli iş alanlarıdır. Ancak hukuk mezunları için KPSS-A grubu kadrolar da çok çeşitli alternatifler içeriyor. Aşağıda hukuk mezunlarının kpss puanları ile başvurabileceği kurumlar ve kadrolar yer alıyor:

HUKUK
KURUM KADRO PUAN TÜRÜ
Başbakanlık Başbakanlık Uzman Yardımcılığı KPSSP95
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yard. KPSSP47
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü KPSSP100
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman Yard. KPSSP44
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Gen. Müd. Stajyer Gümrük Kontrolörü KPSSP44
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yard. KPSSP21
Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK) Uzman Yard. KPSSP6
Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK) Uzman Yard. KPSSP6
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gen. Müd. Müfettiş Yardımcılığı KPSSP109
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış iliş. Gen. Müd. Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı KPSSP82
Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Gen. Müd. Tapu ve Kadastro Denetmen Yard. KPSSP45
Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı KPSSP21
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (AB Koordinasyon Daire Başk.) AB Uzman Yardımcılığı KPSSP114
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Gen. Müd.) Çalışma Uzman Yardımcılığı KPSSP115
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Sağlığı ve Güvenliği Gen. Müd.) iş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yard. KPSSP110
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Teftiş Kurulu Başkanlığı) iş Müfettiş Yard. (Sosyal) KPSSP46
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Baş.) Başkanlık Sigorta Müfettiş Yard. KPSSP118
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı) Başkanlık Müfettiş Yardımcılığı KPSSP89
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye iş Kurumu Gen. Müd.) istihdam ve Meslek Uzman Yard. KPSSP113
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Genel Müdürlüğü SGK Denetmen Yardımcısı KPSSP35
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış iliş. ve Yurtdışı Hiz. Gen. Müd. Yurtdışı işci Hizmetleri Uzman Yard. KPSSP48
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru KPSSP36
Dışişleri Bakanlığı AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yardımcılığı KPSSP82
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı Enerji Uzman Yardımcılığı KPSSP103
içişleri Bakanlığı Kaymakam Adayi KPSSP37
içişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Dernekler Denetçi Yard. KPSSP59
Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolör KPSSP53
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gen. Müd. Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı KPSSP56
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Milli Emlak Gen. Müd. Devlet Mallari Uzman Yardımcılığı KPSSP42
Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd. Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı KPSSP49
Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd. Gelir Uzman Yardımcılığı KPSSP49
Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd. Vergi Denetmen Yardımcılığı KPSSP50
Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd. Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü KPSSP58
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Hesap Uzman Yard. KPSSP54
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd. Stajyer Milli Emlak Kontrolörü KPSSP107
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd. Milli Emlak Denetmen Yard. KPSSP42
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd. Milli Emlak Uzman Yardımcılığı KPSSP42
Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd. Stajyer Muhasebe Kontrolörü KPSSP39
Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd. Muhasebe Uzman Yardımcılığı KPSSP43
Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd. Muhasebe Denetmen Yard. KPSSP43
Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd. Devlet Muhasebe Uzman Yard. KPSSP43
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı KPSSP40
Maliye Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başk. Maliye Uzman Yard. KPSSP105
Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı KPSSP1
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı (idari) KPSSP67
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzman Yard. (idari) KPSSP84
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolör (idari) KPSSP84
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB Koordinasyon Gen. Müd. AB Uzman Yardımcılığı KPSSP64
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Gen. Müd. Stajyer Kontrolör (idari) KPSSP120
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı KPSSP51
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Gen. Müd. Stajyer Kontrolör KPSSP51
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı KPSSP117
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcılığı KPSSP88
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Kontrolör Yardımcılığı KPSSP89
Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yard. (GHi) KPSSP77
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uzman Yardımcısı KPSSP1
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı KPSSP7

 

Yorum yaz