Çıkarımın Geçerliliğini Denetleme, Çıkarımlarda Geçerliliğin Denetlenmesi

/ 6 Mart 2018 / / yorumsuz

Çıkarımın Geçerliliğini Denetleme, Çıkarımlarda Geçerliliğin Denetlenmesi

Önermelerin olduğu gibi çıkarımların da geçerliliği denetlenebilir. Çıkarımların geçerliliğini denetlemek için iki yol vardır. Bu yolları sırasıyla aşağıdaki açıklamaları izleyerek öğrenebilirsiniz:

Birinci Denetleme Yolu

Çıkarımın iki öncülü tümel evetleme eklemiyle (Λ) birbirine bağlanır. Elde edilen tümel evetleme önermesi koşul eklemiyle (=>) sonuç önermesine bağlanır. Elde edilen koşul önermesinin doğruluk tablosuyla geçerli olup olmadığı denetlenir. Koşul önermesi geçerliyse çıkarım da geçerli demektir.

Örnek 1: Elimizdeki denetlenecek çıkarım (p V q), ~q ... p çıkarımı olsun. Bunun geçerli olup olmadığını denetleyelim. Önce, öncülleri tümel evetleme eklemiyle birbirine bağlayalım. Böylece, (p V q) Λ ~q önermesini elde ederiz. Bu önermeyi koşul eklemiyle sonuç önermesine bağladığımızda [(p v q) Λ ~q] => p önermesini elde ederiz. Şimdi bu önermenin geçerliliğini denetleyebiliriz:

Sonuç sütunundaki tüm değerler doğru olduğundan bu önerme geçerlidir. Dolayısıyla da (p V q), ~q ... p çıkarımı da geçerlidir.

Yukarıdaki örneğin sonuç sütununda en son değerin yanlış olduğu görülmekte. Bu önerme bir yanlış değer aldığı ve bütün değerleri doğru olmadığı için geçerli değildir. Dolayısıyla da çıkarım da geçerli değildir.

3.A.1. Çözümleyici Çizelge ve Çözümleyici Çizelge ile Denetlemeler

3.A.2. Önerme Eklemleri Mantığında Denetlemeler

3.A.3. Çıkarımın Geçerliliğini Denetleme, Çıkarımlarda Geçerliliğin Denetlenmesi