2.C.2.4. Düzensiz Kıyaslar

/ 19 Mart 2018 / / yorumsuz

Düzensiz Kıyaslar

a. Entimem:

Kısaltılmış kıyastır, öncüllerden birisi açıkça ifade edilmeyen kıyastır.

Örnek:

Düşünüyorum.

O halde varım.

b. Safsata:


Safsata Kılavuzu, Alev Alatlı’nın Ocak-2001 tarihli Boyut Yayınevi’nden çıkan kitabı. Daha fazla bilgi ve Alev Alatlıca bir mantık için tıklayın!


Şeklen doğru (geçerli), ama içerikçe (anlamca) saçma olan ve tartışmalarda muhatabın tezlerindeki tutarsızlığı göstermek için kullanılan kıyas biçimidir.
Örnek:

Bütün az bulunanlar değerlidir.
Altı parmaklı insanlar az bulunur.
O halde altı parmaklı insanlar da değerlidir.

c. İkilem:

Genellikle tartışmalarda karşıdakini ikna etmek için kullanılır. İkilem, karşıt öncüllerden yine aynı sonuca ulaşma işlemidir.

Örnek:

  Fatih’in babası Sultan Murat’a mektubu.

  Protagoras ve öğrencisinin tartışması.

Sonraki konu:

> Sembolik Mantık

Yorum yaz