Kavramlar Arası İlişkiler

/ 19 Şubat 2015 / / yorumsuz

Kavramlar Mantığı’na devam ediyoruz. Aşağıda Kavramlar Arası İlişkileri, yani eşitlik, ayrıklık, eksik ve tam girişimlilik ilişkisini örnekleriyle göreceksiniz.

Kavramlar Arası İlişkiler

Eşitlik, ayrıklık, tam girişimlik, eksik girişimlik olmak üzere 4 çeşit ilişki var.

Eşitlik:

İki kavramdan her biri diğerinin tüm bireylerini içine alıyorsa aralarında “eşitlik ilişkisi” vardır.



Örnek:

Düşünen – İnsan

Tüm düşünenler insandır.

Tüm insanlar düşünür.

Ayrıklık:

İki kavramdan hiç biri diğerinin hiçbir bireyini içine almıyorsa aralarında “ayrıklık ilişkisi” vardır.

Örnek:

Ağaç – İnsan

Hiçbir ağaç insan değildir.

Hiçbir insan ağaç değildir.

Eksik Girişimlilik:

İki kavramdan biri diğerinin bazı bireylerini içine alıyorsa aralarında “eksik girşimlilik ilişkisi” var demektir.

Örnek:

Öğretmen – Erkek

Bazı öğretmenler erkektir.

Bazı erkekler öğretmendir.

Tam Girişimlilik:

İki kavramdan biri diğerinin tüm bireylerini içine alıyorsa aralarında “tam girişimlilik ilişkisi” vardır.

Örnek:

Erkek – Baba

Tüm babalar erkektir.

Bazı erkekler babadır.

Sonraki konu: Beş Tümel: Cins, Tür ve diğerleri

LYS’de Kavramlar Arası İlişkiler sorusu ve soru çözümü için tıklayın!

Yorum yaz