2.A. Kavramlar Mantığı

/ 19 Şubat 2015 / / yorumsuz

Kavramlar Mantığı

Kavramları, kavram ve terimi, kavramlarda nelik, gerçeklik ve kimliği, kavramlarda kaplam ve içlemi, kavram çeşitlerini ve kavramlar arası ilişkileri inceleyen, tanım ve tanımın koşullarını, beş tümeli içeren mantık konusudur.

Mantıkta Kavram, Kavramın Etimolojisi, Sözlük Anlamı, Kavram ve Terim, Sosyal Bilimlerde Kavram

Kavramlarda Nelik, Gerçeklik ve Kimlik

Kavramlarda Kaplam ve İçlem

Kavram Çeşitleri

Kavramlar Arası İlişkiler

Beş Tümel: Cins, Tür ve diğerleri

Tanım, Tanımın Çeşitleri ve Koşulları

> Önermeler Mantığı

> Çıkarımlar Mantığı

> Sembolik Mantık

Yorum yaz