Kavramlarda Nelik, Gerçeklik ve Kimlik

/ 19 Şubat 2015 / / yorumsuz

Kavramlarda nelik, gerçeklik ve kimlik nedir? Gerçekliği olmayan kavramlar var mıdır? Gerçekliği olmayan kavramların kimliği olabilir mi?

  • Her kavramın neliği vardır, ama gerçekliği ve dolayısıyla kimliği olmayabilir.
  • Her gerçekliği ve kimliği olan kavramın mutlaka neliği vardır.
  • Gerçekliği olan her kavramın kimliği olmayabilir ama kimliği olan her kavramın mutlaka gerçekliği ve neliği vardır.

Sadece neliği olan kavramlar: Pi sayısı – Kafdağı – Anka Kuşu
Neliği ve gerçekliği olan kavramlar: Dağ – Kuş
Neliği, gerçekliği ve kimliği olan kavramlar: Ağrı Dağı – Boncuk

Nelik: kavram dış dünyada yoktur, sadece zihindedir.
Gerçeklik: kavram dış dünyada bulunuyorsa gerçekliği vardır.
Kimlik: dış dünyadaki kavramı “şudur” diye gösterebiliyorsak kimliği vardır.

Kavramlarda Nelik – Gerçeklik – Kimlik(Tümel) bir kavramın zihindeki bireyleri o kavramın nelik‘ini; zihnin dışındaki (dış dünyadaki) bireyleri ise gerçeklik‘ini oluşturur.

Not: Her kavramın bir nelik’i vardır; ancak gerekliği olmayabilir.

Örnek: Güzellik – Güzel resim. Güzelliğin yalnızca neliği vardır, gerçekliği yoktur. Güzel resmin hem neliği hem gerçekliği vardır.

Kimlik:

Gerçekliği bulunan kavramların gerçek (dış) dünyadaki bireylerinden birisini ele alıp gösterirsek o da kavramın kimliği olur.

Örneğin, insan kavramı için Ali ve Ayşe, insan kavramının birer kimliğidir.

Sonraki konu: Kavramlarda kaplam ve içlem

Googleda bulun!

KR Mantık konu anlatımını Yaani’de bulun!

Mantık Ders Notları sayfasına dön!

Yorum yaz