Kavramlarda Nelik, Gerçeklik ve Kimlik

/ 19 Şubat 2015 / / yorumsuz

2020 YKS'ye girecek bütün üniversite adayı öğrencilermiz, Allah zihin açıklığı versin, kalbimiz sizin için atıyor, başarılar diliyoruz.


Kavramlarda nelik, gerçeklik ve kimlik nedir? Gerçekliği olmayan kavramlar var mıdır? Gerçekliği olmayan kavramların kimliği olabilir mi?

  • Her kavramın neliği vardır, ama gerçekliği ve dolayısıyla kimliği olmayabilir.
  • Her gerçekliği ve kimliği olan kavramın mutlaka neliği vardır.
  • Gerçekliği olan her kavramın kimliği olmayabilir ama kimliği olan her kavramın mutlaka gerçekliği ve neliği vardır.

Sadece neliği olan kavramlar: Pi sayısı – Kafdağı – Anka Kuşu
Neliği ve gerçekliği olan kavramlar: Dağ – Kuş
Neliği, gerçekliği ve kimliği olan kavramlar: Ağrı Dağı – Boncuk

Nelik: kavram dış dünyada yoktur, sadece zihindedir.
Gerçeklik: kavram dış dünyada bulunuyorsa gerçekliği vardır.
Kimlik: dış dünyadaki kavramı “şudur” diye gösterebiliyorsak kimliği vardır.

Kavramlarda Nelik – Gerçeklik – Kimlik(Tümel) bir kavramın zihindeki bireyleri o kavramın nelik‘ini; zihnin dışındaki (dış dünyadaki) bireyleri ise gerçeklik‘ini oluşturur.

Not: Her kavramın bir nelik’i vardır; ancak gerekliği olmayabilir.

Örnek: Güzellik – Güzel resim. Güzelliğin yalnızca neliği vardır, gerçekliği yoktur. Güzel resmin hem neliği hem gerçekliği vardır.

Kimlik:

Gerçekliği bulunan kavramların gerçek (dış) dünyadaki bireylerinden birisini ele alıp gösterirsek o da kavramın kimliği olur.

Örneğin, insan kavramı için Ali ve Ayşe, insan kavramının birer kimliğidir.

Sonraki konu: Kavramlarda kaplam ve içlem

Googleda bulun!

KR Mantık konu anlatımını Yaani’de bulun!

Mantık Ders Notları sayfasına dön!

Yorum yaz